-STOWARZYSZENIE-

Misja stowarzyszenia

 

"Tyle się różnimy, ile się różnimy w społeczności wiejskiej, bo tam tylko zachowały się odrębności, które różnią narody.”

 „Trzeba pomóc ludziom, aby oni mogli pomóc sobie” – przyszłość wsi zależy od lokalnej społeczności, która świadoma zachodzących zmian powinna wyjść im naprzeciw i jak najlepiej je wykorzystać. Aby to było możliwe, mieszkańcy wsi muszą poznać swoje zasoby, a następnie stworzyć wizję przyszłości, przy realizacji, której będą zgodnie wszyscy współpracować.

Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest aktywizowanie lokalnej społeczności oraz podtrzymywanie rozwoju oświatowego i kulturalnego, pielęgnacja tradycji regionalnych i krzewienie kultury polskiej wsi.