ZARZĄD SKW

Zarząd Główny SKW:
Jolanta Bartkowska- prezes
Anna Derlukiewicz - zastępca prezesa
Krystyna Oniśk - sekretarz
Wiesława Pękajło - skarbnik
Izabela Koprianiuk - członek
 
Komisja Rewizyjna SKW:
Monika Hołubiuk - Martyniuk - przewodnicząca
Jolanta Wawryszuk - członek
Maria Sidor - członek