WYDARZENIA

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Obchody parafialno – gminne rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęliśmy od udziału we Mszy św. na której zgromadziły się władze naszej gminy, pracownicy urzędów, młodzież, dzieci ze szkół i parafianie. Kolejnym punktem było złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Sosnówce.