Saturday the 15th - - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

    Pierwsze wzmianki o polskiej szkole pochodzą z 1921 r. Początkowo była to 2 – klasowa szkoła powszechna. Od września 1929 r. jest już 3 – klasowa, której kierownikiem jest Stanisław Przystupa. Klasy szkolne są podzielone, część dzieci uczy się w Pogorzelcu, część w Motwicy. Łącznie 176 dzieci. Budynek szkoły w Motwicy jest duży drewniany, niestety zostaje sprzedany.

    Na jego miejsce staraniem ówczesnego kierownika Zygmunta Kątka miał powstać budynek nowy, murowany. Zalano fundamenty. Niestety wybuch wojny wstrzymuje planowaną budowę. Z. Kątek pracuje w latach 1937 – 1939. W latach 1939 – 1944 w szkole pracuje J. Przyszlak wraz ze swoja żoną. Prowadzą tajne nauczanie. Dzięki temu wiele z młodzieży mogło zaraz po wojnie uczęszczać do szkół średnich. Obsadził on ogród szkolny drzewami morwy i niektóre z nich rosną do dziś.

     W historii szkoły pojawia się smutny wątek gdyż w 1944 r. zginął kierownik szkoły p. Skrzyński. Nie ma w szkole nauczania, ginie ze szkoły sprzęt i pomoce. Szkoła zaczyna działać pod kierownictwem Kazimierza Domina dopiero od 10 maja 1947 r. 70 dzieci uczy się w dwóch prywatnych mieszkaniach.

     Z dniem 1 września 1950 r. zostaje podniesiony stopień organizacyjny szkoły do klasy siódmej. Stanowisko kierownika szkoły obejmuje absolwent Państwowego Liceum Pedagogicznego w Leśnej Podlaskiej Mieczysław Obroślak. Wraz z komitetem rodzicielskim zaczyna starania o wznowienie budowy szkoły. Niestety kilka lat czekano na realizację. Dopiero w 1954 r. prace przy budowie wznowiono. Zrezygnowano jednak z budowy sali gimnastycznej. Fundamenty już postawione rozebrano, a część zasypano ziemią. Budowa szkoły zostaje zakończona w lipcu 1957 r. i jest to obecny budynek.

 

 

   Gruntowny remont szkoły został przeprowadzony w 1980 r. gdzie ogrzewanie piecowe zostało zamienione na ogrzewanie centralne i poprowadzona kanalizacja. Kilka lat później zostaje wymieniona stolarka okienna. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, pokaźny księgozbiór biblioteczny i sprzęt sportowy.

     Pan Mieczysław Obroślak pełnił funkcję dyrektora szkoły do 1972 r, następnie w latach 1972 – 1987 – p. Krystyna Obroślak, 1987 – 1989 p. Mieczysław Brodzki i od 1 września 1989 r. dyrektorem szkoły jest Krystyna Oniśk i pełni tę funkcję do dziś. 

Tekst zaczerpnięto z kroniki szkolnej

 

Lata osiemdziesiąte w obiektywie - wspomnienia 

        Nasza szkoła jest na miarę XXI wieku. Uczęszczają do niej uczniowie z Dębowa, Pogorzelca i Motwicy. Szkolne sale są duże, przestronne, czyste. Znajduje się tu biblioteka (bogaty księgozbiór), kuchnia, sklepik, ksero. Największą dumę dla nas stanowi pracownia komputerowa, dzięki której mieszkańcy mogli uczestniczyć w szkoleniu i nabyli podstawową umiejętność obsługi komputera, co w dużej mierze przyczyniło się to do zakupu komputerów przez mieszkańców naszych wsi.

           Przy szkole znajdują się boiska sportowe: pełnowymiarowe do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej i piłki ręcznej. Służą one nie tylko uczniom, ale i starszej młodzieży.

Szkoła dysponuje wykwalifikowaną kadrą, która posiada po kilka specjalności.

Obecnie pracuje 9 nauczycieli ucząc następujących przedmiotów:

mgr Krystyna Oniśk – dyrektor szkoły, kształcenie zintegrowane

mgr Wiesława Pękajło – język polski, historia, przyroda

mgr Jolanta Bartkowska – język polski, język rosyjski

mgr Jolanta Wawryszuk – wychowanie fizyczne, informatyka

mgr Anna Derlukiewicz – kształcenie zintegrowane, wychowanie przedszkolne

mgr Wioleta Dudyk - wychowanie przedszkolne

mgr Izabela Koprianiuk – kształcenie zintegrowane, plastyka, muzyka

mgr Maria Sidor – matematyka, zajęcia rewalidacyjne

Monika Hołubiuk - Martyniuk  – język angielski

 mgr Marta Baj - religia

W szkole działają następujące organizacje:

Samorząd Uczniowski – opiekun J.Bartkowska

SKO - opiekun J. Wawryszuk

Spółdzielnia Uczniowska „Zorza” - opiekun K. Oniśk

Zajęcia dodatkowe w szkole to:

kółko matematyczne – opiekun M. Sidor

kółko taneczne – opiekun I. Koprianiuk

            Nasza szkoła nie tylko uczy i wychowuje, co wynika z jej zadań, ale także jest jedynym ośrodkiem kultury dla miejscowej społeczności. Organizowane są imprezy 

i uroczystości, w których biorą udział oprócz uczniów, mieszkańcy Dębowa, Pogorzelca i Motwicy. Do takich imprez należą:

Dzień Seniora

Dzień Rodziny,

Dzień Babci i Dziadka,

Wigilia,

Choinka Noworoczna,

Wiosenna Giełda Piosenki,

Koncert Kolęd,

Spotkania z Muzyką. 

Są to imprezy cykliczne organizowane od kilku lat i cieszą się coraz większą popularnością. Potrafimy zauważyć nie tylko młodych przedsiębiorczych rodziców, ale także osoby starsze i samotne. Zapraszamy ich do szkoły niezależnie czy ich wnuki są jeszcze w szkole czy już dawno ją skończyli. Przygotowywane przez uczniów części artystyczne są pełne humoru, dobrej poezji i muzyki. Pobyt w naszej szkole pozwala uczestnikom chociaż na kilka godzin oderwać się od codzienności. Zapomnieć o kłopotach i troskach dnia codziennego.

Nasza działalność dokumentowana jest Kroniką Szkolną ze szczegółowym opisem, prowadzoną na bieżąco. Z niej to właśnie w Galerii prezentujemy niektóre zdjęcia upamiętniające ważne wydarzenia. 

Odsłon artykułów:
2273203