Monday the 4th - - Hostgator Coupon
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

    Pierwsze wzmianki o polskiej szkole pochodzą z 1921 r. Początkowo była to 2 – klasowa szkoła powszechna. Od września 1929 r. jest już 3 – klasowa, której kierownikiem jest Stanisław Przystupa. Klasy szkolne są podzielone, część dzieci uczy się w Pogorzelcu, część w Motwicy. Łącznie 176 dzieci. Budynek szkoły w Motwicy jest duży drewniany, niestety zostaje sprzedany.

    Na jego miejsce staraniem ówczesnego kierownika Zygmunta Kątka miał powstać budynek nowy, murowany. Zalano fundamenty. Niestety wybuch wojny wstrzymuje planowaną budowę. Z. Kątek pracuje w latach 1937 – 1939. W latach 1939 – 1944 w szkole pracuje J. Przyszlak wraz ze swoja żoną. Prowadzą tajne nauczanie. Dzięki temu wiele z młodzieży mogło zaraz po wojnie uczęszczać do szkół średnich. Obsadził on ogród szkolny drzewami morwy i niektóre z nich rosną do dziś.

     W historii szkoły pojawia się smutny wątek gdyż w 1944 r. zginął kierownik szkoły p. Skrzyński. Nie ma w szkole nauczania, ginie ze szkoły sprzęt i pomoce. Szkoła zaczyna działać pod kierownictwem Kazimierza Domina dopiero od 10 maja 1947 r. 70 dzieci uczy się w dwóch prywatnych mieszkaniach.

     Z dniem 1 września 1950 r. zostaje podniesiony stopień organizacyjny szkoły do klasy siódmej. Stanowisko kierownika szkoły obejmuje absolwent Państwowego Liceum Pedagogicznego w Leśnej Podlaskiej Mieczysław Obroślak. Wraz z komitetem rodzicielskim zaczyna starania o wznowienie budowy szkoły. Niestety kilka lat czekano na realizację. Dopiero w 1954 r. prace przy budowie wznowiono. Zrezygnowano jednak z budowy sali gimnastycznej. Fundamenty już postawione rozebrano, a część zasypano ziemią. Budowa szkoły zostaje zakończona w lipcu 1957 r. i jest to obecny budynek.

 

 

   Gruntowny remont szkoły został przeprowadzony w 1980 r. gdzie ogrzewanie piecowe zostało zamienione na ogrzewanie centralne i poprowadzona kanalizacja. Kilka lat później zostaje wymieniona stolarka okienna. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, pokaźny księgozbiór biblioteczny i sprzęt sportowy.

     Pan Mieczysław Obroślak pełnił funkcję dyrektora szkoły do 1972 r, następnie w latach 1972 – 1987 – p. Krystyna Obroślak, 1987 – 1989 p. Mieczysław Brodzki i od 1 września 1989 r. dyrektorem szkoły jest Krystyna Oniśk i pełni tę funkcję do dziś. 

Tekst zaczerpnięto z kroniki szkolnej

 

Lata osiemdziesiąte w obiektywie - wspomnienia 

Odsłon artykułów:
2183192