HISTORIA PARAFII

HISTORIA PARAFII

Miejscowości należące do parafii: Motwica, Czeputka (3 km), Dance (10 km), Dębów (5 km), Holeszów (11 km), Holeszów Osiedle (10 km), Pogorzelec (3 km), Romanów (7 km), Sosnówka (4 km), Wygnanka (9 km). 

Mieszkańców: 1632 . Inne wyznania: 38. 

Pierwotny kościół fundacji Sapiehów. Obecny kościół parafialny murowany, fundacji Mierzejewskich z 1716 r., zamieniony został w 1875 r. na cerkiew; rekoncyliowany w 1918 r.    i następnego roku utworzona została parafia. Styl przejściowy od baroku do wczesnego neoklasycyzmu. Księgi metrykalne od 1919 r. Kaplice dojazdowe: Holeszów, Romanów. Szkoły podst.: Motwica kl. I-VIII,  Holeszów Osiedle kl. I-III, Sosnówka kl. I-VIII.

Odpust: Narodzenia NMP - 8 września.

Cmentarze grzebalne: 500 m od kościoła; drugi cmentarz w Holeszowie.
Z parafii pochodzą: ks. ks. Henryk Kalitka, Wiesław Kazimieruk. Siostry zakonne: Maria Odyniec - Wygnanka, Teresa Babkiewicz - Motwica, Teresa Sidor - Romanów, Danuta Sidor - Romanów, Urszula Wiliniec - Holeszów, Marta Zdolska - Dębów, Wanda Cicha - Dębów, Teresa Kalinowska - Motwica.