HISTORIA PARAFII

HISTORIA PARAFII

Miejscowości należące do parafii: Motwica (357), Czeputka (148-3 km), Dance (286-10 km), Dębów (141-5 km), Holeszów (121-11 km), Holeszów Osiedle (220-10 km), Pogorzelec (266-3 km), Romanów (149-7 km), Sosnówka (526-4 km), Wygnanka (208-9 km). 

Mieszkańców: 2 070. Inne wyznania: 52. 

Pierwotny kościół fundacji Sapiehów. Obecny kościół parafialny murowany, fundacji Mierzejewskich z 1716 r., zamieniony został w 1875 r. na cerkiew; rekoncyliowany w 1918 r. i następnego roku utworzona została parafia. Styl przejściowy od baroku do wczesnego neoklasycyzmu. Księgi metrykalne od 1919 r. Kaplice dojazdowe: Holeszów, Romanów. Szkoły podst.: Motwica kl. I-VI, Dance kl. I-VI, Holeszów Osiedle kl. I-VI, Sosnówka kl. I-VI. Gimanzjum: Sosnówka. 

Odpusty: Narodzenia NMP. Cmentarze grzebalne: 500 m od kościoła; drugi cmentarz w Holeszowie. Wizytacja kanoniczna: 1994 r. - Bp Henryk Tomasik. 

Z parafii pochodzą: ks. ks. Henryk Kalitka, Wiesław Kazimieruk. Siostry zakonne: Maria Odyniec - Wygnanka, Teresa Babkiewicz - Motwica, Teresa Sidor - Romanów, Danuta Sidor - Romanów, Urszula Wiliniec - Holeszów, Marta Zdolska - Dębów, Wanda Cicha - Dębów, Teresa Kalinowska - Motwica.