INTENCJE

Intencje Mszy świętych w dniach 14.12 - 20.12.2020 r.

poniedziałek – 14.12.2020 r.  

7.00 + Stanisławę Kasjaniuk  17 r. śm., Bazylego, Danutę za zm. z rodziny Kasjaniuków, Wielińców.

wtorek – 15.12.2020 r.

7.00 + Stanisława 17 r. śm., Antoninę zm. z rodziny Prudawczuków.

 środa  - 16.12.2020 r.  

7.00 Dzięk.-błag. z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, opiekę M.B i dary Ducha Świętego dla Marioli Łogonowicz. (współpracownicy)

17.00 + Włodzimierza, Stefana zm. Pawlików, Wawrzyńca i Anastazję zm. Sawczuków  oraz  zm. rodziców z obojga stron.

czwartek – 17.12.2020 r.

7.00  + Irenę i Czesława  Walczaków.

17.00 + Antoniego Greń 30 dzień od śm. – of. uczestników pogrzebu.

piątek – 18.12.2020 r.

7.00  + Kornelię Okoń.

sobota – 19.12.2020 r. Rekolekcje

10.00 + Eugeniusza Solarskiego, za zm. rodziców z obojga stron.

 15.00 + Małgorzatę, Barbarę, Stanisławę, Anastazję, Jana zm. z rodziny Oleszczuków, Pawlików za Aleksandra, zm. z rodziny Samojluków, Teterów i Masztaleruków.

15.00 + Jana, Annę, Stanisławę, Marię, Jana zm. Byszuków, Zofię, Jana Tetiurków, Wielmowców, Kolejków.

 17.00 + Adama, Annę Chudyczów, Jana, Franciszka, Stanisława Łogonowiczów.

17.00 Dzięk.- błag. z prośbą do miłosierdzia Bożego o przebaczenie i darowanie grzechów  w rodzinie oraz z prośbą do M.B o opiekę.

20.12.2020 r.  IV Niedziela Adwentu - Rekolekcje

9.00 + Jana Wołosiuka zm. z rodziny Wołosiuków, Kozłów, Dejneków.

10.30 H: Dzięk.-błag. z racji 65 r. ur. Józefa Tokaruka z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę M.B dla całej rodziny.

12.00 +  Karolinę Samczuk, Anielę Gruszkowską zm. z rodziny Łachmańskich, Bajów, Kazimieruków, Gruszkowskich, za zm. księży, którzy pracowali w naszej parafii.

12.00 + Zbysława Dragana.