INTENCJE

Intencje Mszy świętych w dniach 24 - 30.10.2022 r.

Poniedziałek 24.10

17.00 Dzięk-błag. w intencji Aleksandra z racji 2 ur. i Laury z racji Chrztu św. oraz całej rodziny Maciejuków i Pękajłów.

Wtorek 25.10

17.00 + Chrzestną Janinę Jaszczuk (1 r.), Kazimierza i Adelę Pawlików, Stanisława i Mariannę  Borkowskich.

Środa 26.10

7.00 + Stanisławę, Anastazję, Barbarę, Jana, zm. z rodz. Oleszczuków, Pawluków, Aleksandra  Sawczuka, Samojluków, Teterów, Masztaleruków.

17.00 + Elżbietę, Adama, Najberger, zm. z rodz. Najbergerów, Michnów, Owsyciuków, Makarewiczów, Ulaniuków, Klimiuków, Popielewiczów.

Czwartek 27.10

17.00 + Mariana Pawlika (7 r.)

Piątek 28.10

7.00 + Jana, Annę, Stanisławę, Marię, Jana Byszuków, Wiesławę Kuszneruk, Zofię, Jana Tetiurków, zm. z rodz. Wielmowców i Kolejków.

17.00 + Zbysława Chareckiego (15 r.), Waldemara, zm. z rodz. Chareckich, Masztaleruków,  Kalinowskich, Holeszków, Jana Bednarczyka.

Sobota 29.10

7.00 + Józefa Korneluka (3 r.), zm. rodziców Annę i Adama.

17. 00 + Tadeusza Bryndziuka, Tadeusza Zaniuka.

Niedziela 30.10

8.00 + Jadwigę i Franciszka Rabczuków, zm. z rodz. Rabczuków, Wasieczków i Pawła Bazyluka.

9.30 (Holeszów)

10.45 (Romanów) Dzięk.-błag. w intencji Albiny i Kazimierza Sposobów z okazji 50 rocznicy ślubu.

12.00 W intencji alumna Karola.

12.00 Dzięk.-błag. w intencji Elizy Jurczuk z okazji 15 ur. i całej rodziny Jurczuków (ks. Wiesław Kazimieruk).