INTENCJE

Intencje Mszy świętych w dniach 13 -19.03.2023 r.

Poniedziałek 13.00

7.00 + Jana Stanisława Chilczuka (of. ZZO MZC Spółka ZOO i MZC)

Wtorek 14.03

7.00

Środa 15.03

7.00 + Teklę, Bazylego Kowalczuków, zm. z rodz. Kowalczuków, Sidoruków i Kadłubowskich

Czwartek 16.03

17.00 + Rozalię, Piotra, Edwarda, Mariannę i zm. z rodz. Głowniaków

Piątek 17.03     PIERWSZY  DZIEŃ  REKOLEKCJI

9.30 SPOWIEDŹ

10.00 + Józefa Popielewicza (18 r.), zm. z rodz. Popielewiczów, Chilczuków, Wawryszuków

14.30 SPOWIEDŹ

15.00

16.00 Droga Krzyżowa

16.30 SPOWIEDŹ

17.00 Dzięk-bł. za posługę zelatorki Genowefy Smagieł z KŻR w Romanowie z prośbą o zdrowie, wszelkie łaski Boże i opiekę Matki Bożej.

Sobota 18.03   DRUGI  DZIEŃ  REKOLEKCJI

9.30 SPOWIEDŹ

10.00 + Wacława (5 r.) i Zofię Goławskich

14.30 SPOWIEDŹ

15.00

16.30 SPOWIEDŹ

17.00 Dzięk-bł. za braci i ich rodziny z męskich Kół ŻR z naszej parafii.

Niedziela 19.03 IV Niedziela Wielkiego Postu    TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI

8.00 Dzięk-bł. w 18 rocznicę urodzin Julii Bujnik.

8.00 + Nadzieję, Pawła, Eudokię, Adama, Marię, Maksyma, zm. z rodz. Samojluków, Kowalczyków i Kociubów

10.00   (Holeszów)

12.00 + Józefa Pawlika (1 r.)

12.00 + Annę, Antoniego, Krystynę, Antoniego, Piotra, Adelę, Stanisława, zm. z rodz. Makarewiczów i Warmińskich