INTENCJE

Intencje Mszy świętych w dniach 20.08- 26.08.2018 r.

poniedziałek – 20.08.2018 r.

          7.00 + Zbigniewa, Dariusza, Franciszka, Paulinę, Michała, Henryka, Józefa zm. Popielewiczów, Kaźmieruków, Pastuszków, Daciuków za dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek – 21.08.2018 r.           

           7.00  + Marię, Stefana, Kazimierę, Marię, Ludwika, Sławomira zm. Masztaleruków, Kamińskich, Bogdanowiczów, Samojluków. 

środa - 22.08.2018 r.    

           7.00  +  Eugenię Samojluk 1 r. śm. zm. Samojluków i Warownych.

czwartek – 23.08.2018 r.

         18.00 Dzięk. – błag. z racji 12 r. ślubu Patrycji i Roberta Chomiuków, z racji 38 r. ur. Roberta z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę M.B dla dzieci i całej rodziny.

 piątek –24.08.2018 r.  

          7.00 + Jana Pyszko 1 r. śm.  

        18.00  + Jana Kisiela 11 r. śm. zm. Kisielów.

sobota – 25.08.2018 r.

           7.00 + Annę i Zbigniewa Olczuk zm. rodziców Helenę i Józefa Piękoś.

         18.00 + Henryka Smagła 17 r. śm. zm. rodziców Mariannę i Bronisława.

26.08.2018 r.   XXI  Niedziela  Zwykła.

           9.00  Dzięk. – błag, z racji 50 r. ur. Andrzeja Łogonowicza i 22 r. ur. Piotra Łogonowicza z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę M.B dla całej rodziny.

         10:30 H: + Celinę Łobacz.                                                                          

          12.00  + Józefę, Jana, Anasatzję zm. Zaniuków, Krupków i Bryndziuków.

          13. 30 R: + Zm. rodziców Barbarę i Józefa Czech.