INTENCJE

Intencje Mszy świętych w dniach 24.11 - 1.12.2019 r.

poniedziałek – 25.11.2019 r.

            7.00 + Piotra, Tomasza, Annę zm. Samczuków, Pawła i Zofię, Jeremę, Filipa, Annę zm. z rodziny Wołosiuków.       

wtorek – 26.11.2019 r.

            7.00 + Jana Kolejko.        

środa 27.11.2019 r.

            7.00 + Wiktorię i Józefa Ruszczyńkich zm. z rodziny Ruszczyńskich, Romańczuków, Wysoczyńskich, Popielewiczów, Haponowiczów, Piotra i Władysława Żukowskich.       

czwartek – 28.11.2019 r.

           17.00 + Łukasza Bartkowskiego.

piątek –29.11.2019 r.

           17.00 + Pawła Bazyluka.

sobota – 30.11.2019 r.  

          7.00 + zm. z rodziny Romanowiczów, Bartkowskich, Hładunów.

        17.30 + Wandę Czarnecką 8 r. śm., Stefana Trochimiuka 9 r. śm.

01.12.2019 r.   I niedziela adwentu                

              9.00 + Anielę Oleszczuk 6 r. śm. Mikołaja zm. Oleszczuków, Martychowców.

           10.30 R: + Pawła Bazyluka 3 r. śm.         

           12.00 + Krzysztofa 7 r. śm. Mariannę, Wiesława, Mariana zm. Kozłów, Iwaniuków.

          13.30 H: + Jerzego Kondraciuka.