OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ogłoszenia Parafialne XXIV Niedziela Zwykła 12.09.2021 r.

1. Jestem bardzo wdzięczny Wszystkim parafianom za udział w  40 Godzinnym Nabożeństwie Adoracyjnym i naszym Odpuście Parafialnym i dziękczynieniu za tegoroczne plony. Jestem wdzięczny za udział w okazałej procesji.  Wszystkim którzy przyczynili się do uroczystego przebiegu Odpustu za piękne dekoracje .

Dziękuję za przygotowanie obiadu dla księży Pani Anieli Izdebskiej i Barbarze Jurczuk, wszystkim  osobom za dary żywnościowe. Za dary niesione w procesji.

2.Bardzo za dzisiejszy program z racji Beatyfikacji Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elzbiety Róży Czackiej .  

3.  Nabożenstwo Fatimskie w poniedziałek przewodniczy Holeszów i Holeszów Osiedle.

4. Bóg zapłać za prace na cmentarzu; Sidor Maria, Zaniuk Jadwiga, Iwona i Franciszek, Olejnik Artur, Goławski Sławomir, Sposób Kazimierz, Welik Joanna i Bujnik Anna.

5. Bóg zapłać za of.  Bezimienna z Wygnanki  500 zł

6. Echo Katolickie.

7. W przyszłą niedziele 19.09. 2021r. W naszym Muzeum w Romanowie  Dzień Otwarty w gościnie u Kajetana Kraszewskiego początek o godz.15.00.

8. Bóg zapłać za wykoszenie terenu Panu Jackowi Mikulskiemu.