WYDARZENIA

POMOC DLA PAULINKI

Trwa nadal zbiórka pieniędzy na leczenie chorego serduszka naszej małej parafianki Paulinki Tarasiuk poprzez indywidualną wpłatę darowizny na konto Caritas Diecezji Siedleckiej ul. Budowlana 1, 08- 110 Siedlce.

Oto numer konta bankowego:  21 9194 0007 0027 9318 2000 0260

z dopiskiem „ 050122- Tarasiuk Paulina.”

Za dotychczasową pomoc materialną i modlitwę Paulinka bardzo dziękuje!

Posłuchajmy!

 https://www.facebook.com/parafia.dzieci.motwica/videos/652129862692089