WYDARZENIA

Drugi dzień nabożeństwa Różaniec do Granic Nieba - 2 listopada 2020

Rozpoczynamy drugi dzień nabożeństwa RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA.

PAMIĘTAJMY  O  JEGO  POKUTNYM

I  PRZEBŁAGALNYM  CHARAKTERZE.

Wzbudźmy w sobie intencje:

  • przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
  • wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
  • zapewnienia w prawie bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.

I. Modlitwa do Boga Ojca:  (jak w 1 dniu)

Bądź uwielbiony Boże…

II. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:  (jak w 1 dniu)

Wszystkie dzieci nienarodzone…

III. Psalm 51: (jak w 1 dniu)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej…

LINK DO PSALMU: https://www.youtube.com/watch?v=v08oVzEoQdM&t=123s

IV. Różaniec Święty

„Dziś, jak kiedyś nad Jerozolimą, płacze Jezus nad całym światem. Jak płakał nad Sodomą i Gomorą, od których obecny świat jest gorszy. Tak, jak dawniej Bóg ocalał ludzi wiernych Mu i niekalających się grzechem, tak teraz pragnie ocalić tych, którzy strzegą Jego Miłości. Tym, czym była arka dla rodziny Noego, czym było opuszczenie mającego zginąć miasta dla Lota, jest dziś różaniec. Różaniec odmawiany wraz z Maryją przed Sercem Miłosiernego Jezusa jest ratunkiem jak arka dla twojej duszy i dusz tych, których pragniesz ocalić od nawałnicy zła, jakie zalało świat. Różaniec wyprowadzi cię poza to, co ma być spalone na popiół, by już nie niszczyło dusz ludzkich stworzonych dla świętości w Bogu. Amen”

                                                                                                                   Alicja Lenczewska, „Słowo pouczenia”

Tymi słowami Alicji Lenczewskiej– polskiej mistyczki, nauczycielki i  autorki dwóch dzienników duchowych „Świadectwa” oraz„Słowa pouczenia” rozpoczynamy dzisiejszy różaniec. Mistyczka opisuje głównie swoje rozmowy z Jezusem Chrystusem, a także m.in. z Matką Bożą, świętymi i aniołami.

Tajemnice bolesne rozważać będziemy słowami wypowiedzianymi przez Jezusa.

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Nie lękaj się ofiary. Miłość, która jest niezdolna do ofiary, nie jest miłością. Jest obłudą i kłamstwem. Uklęknij przed Ojcem i przyjmij Jego wolę z miłości do Boga i twych braci. Przyjmij wraz ze Mną ból, który stanie się zbawieniem dla nich i uświęceniem dla ciebie. To cię oczyści i uwolni wielu.

II. Biczowanie Pana Jezusa

Wydaj swoje ciało i swoją duszę na ubiczowanie. Przyjmuj z miłością uderzenia. Zatop je w miłości.
Za każdy cios odpłać miłością. Módl się, aby miłość w tobie była większa niżrany serc, które rodzą zło i czynią niesprawiedliwość.

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Przyjmij ulegle koronę cierniową poniżenia, ironii, niesprawiedliwości. Wybaczaj i kochaj. Twoją bronią jest modlitwa, a osłoną jestem Ja. Ja jestem twoją jedyną chwałą, blaskiem twojego imienia i prawdą o tobie. Ja jestem, choć jestem ukryty, nie oni, których widzisz.

IV. Dźwiganie krzyża

I idź, trwaj w twojej drodze za Mną. Bądź wierna w twej małej codzienności i bądź wierna, gdy ogrom mojego krzyża przygniecie cię do ziemi. Droga krzyżowa twojego życia trwa i są na niej te wszystkie stacje, które były na mojej drodze krzyżowej. I jestem Ja: twoje życie, i jest Maryja: twoje wspomożenie, i są ludzie: współuczestnicy twego trudu.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Nie lękaj się oddania swego ludzkiego życia dla ocalenia Bożego życia w tobie i w twych braciach. Nie lękaj się umiłowania do końca. Zaprzyj się siebie i oddaj się Bogu, aby wykonało się przez ciebie wielkie dzieło Boże, do którego cię powołałem i stworzyłem.

Jesteś na Górze Przemienienia, tu rozgrywa się ostatni akt twego oczyszczającego bólu. Tu umiera w tobie stary człowiek. Tu rodzi się w tobie moje zmartwychwstanie.

V. Konferencja

Fragment homilii z 9 czerwca 2019 roku - ks. dr hab. Robert Skrzypczaka:

W 1610 roku Maryja mówiła, co będzie się działo z Kościołem 400 lat później, czyli na przełomie XX- XXI wieku (...) Na początku XXI wieku. - Maryja mówi: Kościół będzie poddany potwornej próbie.

Mówi o wielu rzeczach, ale najbardziej mnie dotknęły 3:

1. Kościół będzie poddany nieustannemu bluźnierstwu i świętokradztwu. Będzie nieustannie znosił ewidentne, wulgarne, zamanifestowane publicznie przejawy bluźnierstwa.  (...)

2. punkt, o którym mówiła Maryja w Quito. - Najbardziej ten czas próby, będą cierpiały dzieci. (...) Dzieci dzisiaj najbardziej cierpią z tego powodu, że nie mają wzorów. (...)

3. Matka Boża mówi: - W tym całym zamęcie, diabeł zrobi wszystko żeby zniszczyć konfesjonał. (...) (Na zachodzie) nikt się nie spowiada, a wszyscy przystępują do Komunii. (...)

Maryja powiedziała w Quito: - Ta próba, którą przejdzie Kościół, będzie straszna, będzie bolesna, ale nie zniechęcajcie się, nie pozwalajcie się zniechęcić, bo ona minie. I przyjdzie łaska. Przyjdzie zmartwychwstanie.

Całość do posłuchania na: https://www.youtube.com/watch?v=YxB0mmIhgMo

TRWAJMY WE WSPÓLNEJ MODLITWIE!