WYDARZENIA

Piąty dzień nabożeństwa Różaniec do Granic Nieba - 5 listopada 2020

Już kolejny raz w czasie oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych będziemy pokutować i błagać Boga o przebaczenie za grzechy popełniane w naszej ojczyźnie. Szczególnie te popełniane wobec dzieci nienarodzonych. Dziś towarzyszyć nam będzie św. s Faustyna Kowalska, dzięki której świat poznał  i pogłębił kult MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Odmawiając KORONKĘ prośmy o Boże Miłosierdzie dla wszystkich, którzy przez grzechy przeciwko życiu uczynili wyrwę w Bożym planie istnienia.

 I. Koronka do Miłosierdzia Bożego

II. Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże…(taka jak 1 dnia)

III. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:

Wszystkie dzieci nienarodzone…(taka jak 1 dnia)

IV. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej… (taki jak 1dnia)

Siostra Faustyna w „Dzienniczku” najwięcej pisała o dobroci Jezusa, który odchodząc z tej ziemi, chciał pozostać z nami i pozostawił siebie w Sakramencie Ołtarza - Eucharystii, otwierając na oścież Miłosierdzie swoje. To właśnie ofiarowanie mszy świętej jest najlepszym sposobem pomocy żyjącym i zmarłym.  W ten pierwszy czwartek listopada oprócz intencji RÓŻAŃCA DO GRANIC NIEBA podziękujmy za każda Eucharystię w naszym życiu i prośmy za sprawujących ją kapłanów.

 Po każdej dziesiątce zaśpiewajmy kanon:

Misericordias Domini  in aeternum cantabo.

Twe miłosierdzie, Panie mój, po wiek wieków sławić chcę.

Link do kanonu: https://www.youtube.com/watch?v=pva71b0fTMM

 Różaniec. Prosta modlitwa, która może tak wiele. A właściwie – wszystko.  Poruszyć serce konkretnego człowieka i zmieniać świat. Różaniec jest liną, która łączy ziemię z niebem. Pomaga nam, abyśmy nie zgubili się na drodze do wieczności. Można mówić o nim długo, ale żeby odkryć jego prawdziwą wartość, trzeba najpierw wziąć go do ręki. Okazja właśnie się nadarza. Pamiętajmy, jak bardzo Matce Bożej zależy, abyśmy realizowali wezwanie Chrystusa do nieustannej modlitwy. Różaniec to modli­twa, która daje przestrzeń Bogu, by cały mógł działać w naszym życiu, by według swojej woli zmieniał ludzkie serca i świat. To modlitwa prowadząca do trwania w nieustannej obecności Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.
Teraz i zawsze. Amen.

                                                                                                                           św. s. Faustyna Kowalska

 I. Modlitwa w Ogrójcu

„A będąc w ciężkości – dłużej się modlił”. Kiedy się zaczęłam zastanawiać głębiej, wiele światła spłynęło na duszę moją. Poznałam, jak bardzo potrzeba nam wytrwałości w modlitwie, i od takiej ciężkiej modlitwy zależy nieraz nasze zbawienie.    (Dz. 157).

II. Biczowanie

Ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. (…) Biedni grzesznicy, jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie? Krew Jego płynęła na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęło odpadać. I widziałam na plecach parę kości Jego obnażonych z ciała… Jezus cichy wydawał jęk i westchnienie.  (Dz. 188).

III. Cierniem ukoronowanie

Upleciono koronę z cierni i ubrano głowę świętą [Pana], i podano trzcinę w rękę Jego, i naśmiewali się z Niego, oddając Mu pokłony jako królowi, plwali na oblicze Jego, a inni brali trzcinę i bili głowę Jego, a inni kułakami zadawali Mu boleść, a inni zasłonili twarz Jego i bili Go pięściami; cicho znosił to Jezus. (…) Skąd taka złość w człowieku, a jednak grzech to sprawia – spotkała się Miłość i grzech.   (Dz. 408).

IV. Dźwiganie krzyża

Nie wszystko jeszcze świat wie, co Jezus cierpiał. Towarzyszyłam Mu (…) w każdym rodzaju męki Jego; nie uszły uwagi mojej ani jeden ruch, ani jedno spojrzenie Jego, poznałam całą wszechmoc miłości i miłosierdzia Jego ku duszom.   (Dz. 1054).

V. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Kiedyś konał na krzyżu, w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym; pozwalając sobie otworzyć bok swój najświętszy, otworzyłeś nam niewyczerpane źródło miłosierdzia swego; dałeś nam, co miałeś najdroższego, to jest krew i wodę z Serca swego.   (Dz. 1747).

NIE USTAWAJ W MODLITWIE! DUCHOWA WALKA TRWA!