Elektrośmieci oddamy o świat zadbamy

Nasi uczniowie wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Elektrośmieci oddamy  o świat zadbamy”, którego organizatorem jest firma Auraeko  i Green  Office Ecologic. Celem projektu było zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach projektu odbyły się zajęcia związane z ekologią, przeprowadzono konkurs plastyczny „Elektrośmieci – jak możemy je ponownie wykorzystać”,  konkurs na rymowankę lub wiersz oraz zbiórkę elektrośmieci.  Uczniowie również przygotowali krótką inscenizację związaną z omawianą tematyką, którą zaprezentowali podczas apelu podsumowującego projekt. Z tej okazji odwiedziła naszą szkołę pani Monika Pazik – Koordynator Projektów Ekologicznych Firmy Green Office Ecologic.

Konkurs pt. „Napisz wiersz lub rymowankę”

Kl. I – IV

I miejsce – Wiktoria Kościuczyk

II miejsce – Dorota Skrzyńska

III miejsce Michał Łukaszuk

Kl. V – VIII

I miejsce – Klaudia Kuźmiuk

II miejsce – Agata Żołek

III miejsce – Kamila Bobruk

Laureaci

Natalia Kowalczuk, Jakub Mikulski, Kamila Bobruk

Konkurs plastyczny („Śmiecioludek”)

I miejsce – kl. IV

II miejsce – kl. III

III miejsce – kl. IV

Laureaci

Kl. II, kl. VII, Jakub Mikulski – praca indywidualna, przedszkole, kl. VI

Z klasy 0 – 1 dzieci wykonały indywidualnie „Śmiecioludki”

I miejsce – Filip Łobacz

II miejsce – Jan Kociuk

III miejsce – Karolina Skrzyńska

Laureaci 

Anna Brodzka

Michał Tarasiuk

Cezary Bujalski

Grzegorz Kuźmiuk

Gabriela Lewczuk vel Leoniuk