OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ogłoszenia Parafialne XVII Niedziela Zwykła 25.07.2021r.

1. Dzisiaj Uroczystości  Odpustowe  w Romanowie  o godz. 13.00

2. Dzisiaj wspieramy  modlitwą i ofiarami składanymi do puszek poszkodowanych w nawałnicach i powodziach.

3.  W przyszłą niedzielę Odpust w Holeszowie o godz. 13.00

4. Bóg zapłać za of. składane przy okazji błogosławienia pojazdów  dzieci zebrały 2260 zł.

5. Bóg zapłać wszystkim, którzy brali udział w Rajdzie rowerowym  ku czci św. Józefa. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim, którzy pomogli w organizacji i sprawnym, bezpiecznym przebiegu naszej pielgrzymki. Państwu Chudzikom, KGW Motwiczanka za bułeczki,  Druhom Strażakom:  Łobacz Łukaszowi, Łukaszewicz Ryszardowi, Kozioł Wiesławowi , Beń Jackowi i Jakubowi.  Jesteśmy wdzięczni za życzliwe przyjęcie Ks. Proboszczowi z Hanny Markowi Uzdowskiemu  i Pani Wójt Grażynie Kowalik, klerykowi Karolowi za udział i pomoc,  Pani Krystynie Oniśk za towarzyszenie nam samochodem i relację fotograficzną, Państwu Majewskim za wsparcie.

6. Echo Katolickie.

7. W przyszłą niedzielę zmieniamy tajemnice różańcowe,  po mszy św. o godz. 9.00  zmianka w kościele dla Motwicy.

8. Planujemy V już Pielgrzymkę scholi i ministrantów  do Świętej  Wody, Różanego Stoku i Sokółki w dn. 24 – 25.08.

Pielgrzymka dla dorosłych do Kalisza i Poznania  27- 28.08.

9. W Parczewie dziś II Pielgrzymka Teściowych i Teściów modlimy się za naszych seniorów.