OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ogłoszenia Parafialne I Niedziela Adwentu 28.11.2021r.

1.Każdy nowy rok liturgiczny rozpoczyna się od Adwentu, który jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. To nie jest tylko przygotowanie na kolejne święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana, ale jest to przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

2. Niech pomocą będą nam tradycyjne Msze roratne ku czci Najświętszej Maryi Panny, na które serdecznie zapraszamy: w środę na godz. 17.00   i sobotę na godz.7.00. przed  mszą św. będziemy śpiewać Godziki.  Dzieci z kl.III  nasi kandydaci do pierwszej Komunii św. mają obowiązek uczestniczyć w Roratach      

Bardzo zachęcam do udziału w Roratach na facebook.  Przynosimy Lampiony .

I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański” (Iz 11, 1-3).  Różdżka Jessego. Zwyczaj ten zachęca rodziny, a przede wszystkim dzieci, do zapoznania się z przodkami Chrystusa – z Jego rodowodem.

Różdżkę symbolizuje gałązka  Taką gałązkę należy w I niedzielą Adwentu włożyć do wazonu wypełnionego wodą, dzięki temu powinny zakwitnąć na niej listki. Najważniejszą jednak częścią obrzędu jest  wspólne wieczorne czytania odpowiednich wersetów Pisma Świętego, opisujących przodków Chrystusa. Adam i Ewa – nagryzione jabłko – Rdz 3, 1-24

3. Bóg zapłać za of. Bezimienna  100 zł.  Z pogrzebu śp. Janiny Skubiszewskiej z Sosnówki 902 zł.  Bóg zapłać za olej z dyni Rodzinie Państwa Kołtunów z Dańc.

4. Echo Katolickie.

 W przyszłą niedziele of. do puszek będziemy wspierali Kościół na Wschodzie.

5. Nasze parafialne rekolekcje  5 – 6 – 7 grudnia.

7. Opłatki można je nabywać w kościele ofiary przeznaczone będą na ogrzewanie naszego kościoła.

8. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca przypominam kl. IV i wszystkim, którzy biorą udział w nabożeństwie wynagradzającym .Spowiedź od godz.16.00 

9. Od przyszłej niedzieli będą  świece wigilijne.