OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ogłoszenia Parafialne 19. 03. 2017 r. III Niedziela Wielkiego Postu

1. Jutro Ur. św. Józefa opiekuna św. Rodziny i opiekuna naszych rodzin, patrona mężów i ojców. Zachęcam do modlitwy za naszych parafian.

2. Jestem wdzięczny Bogu i wszystkim parafianom za udział w rekolekcjach wielkopostnych. Szczególnie ks. Jerzemu z Krakowskich Łagiewnik za poprowadzenie tegorocznych rekolekcji. Rodzicom, nauczycielom, dyrekcjom naszych szkół i dzieciom, naszej scholi i opiekunom Państwu Chudzikom, Panu Organiście, Pani Marcie. Jestem wdzięczny Paniom Anieli Izdebskiej i Annie Bujnik za pomoc w przygotowaniu posiłków dla kapłanów. Wszystkim, którzy ofiarowali dary materialne.

3. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.30

4. W sobotę Ur. Zwiastowania Pańskiego msza św. o godz. 7 i 18. Rozpoczyna się w tym dniu Duchowa Adopcja poczętego dziecka.

5. Zachęcam do lektury Echa Katolickiego.

6. Proszę o zgłaszanie osób chorych, których pragnę odwiedzić.

7. Cegiełki.

8. Bóg zapłać z bezimienną of. z Czeputki 100 zł.

9. Mamy zaproszenie na Powiatowy przegląd Tradycji Wielkanocnych 02.04.2017r. w Szkole Podstawowej w Sosnówce.