WYDARZENIA

ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW

Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia przez Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa  Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.

Pani Aniela z Panem Mirosławem w imieniu dorosłej części parafian, a Maciek, Ania i Tosia od tej młodszej części parafian złożyli ks. Proboszczowi i o. Krzysztofowi życzenia i wręczyli kwiaty.

W tym szczególnym dniu kierujemy nasze myśli i życzenia do Czcigodnych Księży  uświadamiając sobie, jak wiele  zawdzięczamy kapłanom. Św. Jan Maria Vianei napisał „ Gdybyśmy nie mieli Sakramentu Kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana – gdyż to Kapłan umieścił Pana Jezusa Chrystusa w Tabernakulum". To Kapłan udziela nam wszystkie sakramenty, poczynając od chrztu aż na ostatniej drogi naszego życia.

Czcigodni Kapłani, Drodzy nam Bliscy i bardzo potrzebni, w imieniu wszystkich parafian dziękujemy Wam za posługę kapłańską, jaką pełnicie wśród nas, dziękujemy za każdą Eucharystię, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za każdy udzielony sakrament i za wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze otrzymaliśmy od Pana. Jesteśmy wdzięczni za każdą obecność, serdeczny uśmiech, życzliwość, cierpliwość, dobrą radę oraz troskę o całą parafię i każdego z nas w tak trudnym i szczególnym czasie, wśród zamętu dzisiejszego życia. Jednocześnie zapewniamy, że pamiętamy o modlitwie za Was.

Kochani Kapłani, życzymy Wam Bożej miłości, radości i pokoju oraz dużo zdrowia i sił, a we wszystkim niech Was zawsze wspiera Moc Ducha Świętego. Niech Pan Bóg wzmacnia powołania i prowadzi do świętości, a Matka Chrystusowa ze Św. Józefem swą macierzyńską miłością broni, osłania i ma w swej opiece.

Matko Kapłanów módl się za wszystkich Kapłanów . Szczęść Wam Boże!