WYDARZENIA

30 ROCZNICA PRZYJĘCIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

30 rocznica przyjęcia święceń kapłańskich to niezwykły dzień nie tylko dla Księdza Marka Kujdy, ale i dla Nas – parafian, dlatego wspólne chcemy podziękować i uwielbić Boga za wszelkie dobro, jakie zostało dane naszemu drogiemu Jubilatowi, a za pośrednictwem Jego posługi także i nam. Przypominając sobie kapłańską drogę Księdza Proboszcza Marka, chcemy dziękować za WIELKĄ ŁASKĘ JEGO POWOŁANIA.

 Po maturze i odbytej pieszej pielgrzymce do Częstochowy wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1991 r. z rąk ks. bp. Jana Mazura. Pełnił funkcję wikariusza w Hadynowie, Parysowie, Krzesku i w parafii Ducha Świętego w Siedlcach.

Ważną częścią kapłańskiej drogi naszego Drogiego Jubilata jest czternastoletnia posługa misyjna na wschodzie. Do Rosji wyjechał w 1998 r. nie znając nawet języka swoich nowych parafian. Pełnił tam funkcję proboszcza dwóch parafii na wybrzeżu Morza Czarnego. W tym czasie w Tuapse wybudowano nowy kościół, a w Łazarewskoje zaadaptowano pomieszczenia na kaplicę. Dało to tamtejszym młodym wspólnotom parafialnym, powstałym na terenach byłego Związku Radzieckiego, poczucie stabilności i bezpieczeństwa, co zaowocowało umocnieniem wiary i przynależności religijnej.

Opatrzność Boża poprowadziła następnie Księdza Marka do Arezzo we Włoszech. Gdzie pracował przez kolejne 3 lata.

Nasz Drogi Jubilat po powrocie do ojczyzny w 2015 r. objął funkcję proboszcza naszej motwickiej parafii. Od sześciu lat prowadzi naszą wspólnotę ożywiając i upiększając zarówno jej duchowy, jak i materialny wygląd.

Dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim Msza św. na którą licznie zgromadzili się Parafianie, a którą dostojny Jubilat sprawował współnie z ks. dziekanem Janem Pieńkoszem. Następnie ks. Jubllat został poproszony o wysłuchanie montażu słowno-muzycznego. Na zakończenie którego  życzenia złożyły i wręczyły bukiety kwiatów dzieci ze scholi, przedstawiciele rady parafialnej, reprezentacja władz samorządowych z panem wójtem Marcinem Babkiewiczem, przedstawiciele szkół: Katolickiej Szkoły Podstawoweja im. św. Tereski w Holeszowie z panią  dyrektor Martą Baj, Szkoły Podstawowej w Motwicy z panią dyrektor Marią Sidor i Szkoły Podstawowej w Sosnówce z panem dyrektorem Henrykiem Wyszyńskim.

Na ręce Czcigodnej Mamy Księdza Proboszcza popłynęły gorące podziękowanie wszystkim tym, KTÓRZY przyczynili się swoją modlitwą, przykładem życia i troską do ukształtowania, wzmocnienia i wytrwanie w  ŁASCE POWAOŁANIA, jakie otrzymał: jego całej rodzinie o rodzinie, przyjaciołom, wychowawcom, katechetom i wykładowcom. Bez Was nie mielibyśmy tak wspaniałego Kapłana! Bóg Wam Zapłać!

Drogi Księże Marku – Nasz Czcigodny Jubilacie przyjmij od nas jeszcze raz z serca wypowiedziane i wyśpiewane życzenia:

Uroczystości zakończyły się w ogrodzie słodkim poczęstunkiem.