WYDARZENIA

Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża św. Jana Pawła II w naszej parafii

PRZYTULMY SIĘ DO KRZYŻA

Do naszej parafii przybędzie Krzyż św. Jana Pawła II. Nawiedzi naszą wspólnotę w dniach 16 - 17 lutego br. Krzyż ten Jan Paweł II trzymał w rękach podczas ostatniej swojej Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w 2005r. w Rzymskim Koloseum. Jan Paweł II nie mógł już w Drodze Krzyżowej uczestniczyć osobiście, jednak brał w niej udział za pośrednictwem telewizji trzymając w rękach Krzyż. Wsłuchując się w rozważania prowadzone przez kard. Josepha Ratzingera, wziął go w swoje ręce, ucałował i tulił się do niego, a potem powiedział:

„ I JA TAKŻE OFIARUJĘ MOJE CIERPIENIA, ABY DOPEŁNIŁ SIĘ BOŻY PLAN” – zmarł tydzień później, w dniu 2 kwietnia 2005r.

Krzyż na stałe przebywa w parafii pw. św. Mikołaja w Kraczkowej koło Rzeszowa. Jest dziełem rzeźbiarza samouka Stanisława Trafalskiego ze Stefkowa w Bieszczadach. Wyrzeźbił go w 1997 roku dla swojej sparaliżowanej po wypadku i przykutej do wózka żony Janiny, aby patrząc na niego mogła bardziej łączyć się w swoim cierpieniu z ukrzyżowanym Chrystusem.

Następnie trafił do rąk Jana Pawła II jako dar pielgrzymów dla Ojca Świętego. Po śmierci papieża krzyż powrócił do Polski, do parafii pod Rzeszowem. Od tamtej pory wędruje po Polsce.