WYDARZENIA

ADORACJA BEZ GRANIC

Dzień 25 marca 2022 r. był dniem poświęcenia przez Papieża Franciszka  Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie. W naszym kościele akt ten został odczytany przez ks. proboszcza Marka Kujdę. Podczas Mszy św. polecaliśmy sprawę pokoju na Ukrainie i w całym świecie Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Przed Najświętszym Sakramentem czuwaliśmy na adoracji modląc się i śpiewając; modlitwą dziękczynną,  przebłagania i uwielbienia Jezusa. Modlitwa różańcowa – tajemnice radosne z rozważaniami o pokoju. Wysłuchaliśmy  konferencji ks. Dominika Chmielewskiego. Adorowaliśmy  pieśnią o Pokój w łączności z ludźmi na całym świecie w wielu językach. Procesją z figurą MB Fatimskiej wokół kościoła i pieśnią ze słowami „ Różaniec, pokuta i umartwienie, są naszym ratunkiem i ocaleniem…”. O godzinie  21   przy zapalonych świecach odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski,  a chętni zostali na indywidualną  adorację.