WYDARZENIA

NIEDZIELA PALMOWA

Niedzielą Męki Pańskiej (Niedzielą Palmową) rozpoczęliśmy  w Kościele katolickim najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień.

Niedziela Palmowa jest świętem chrześcijańskim upamiętniającym triumfalny wjazd Jezusa wraz z uczniami do Jerozolimy na Święto Paschy. W tym dniu rozpoczyna się okres przygotowania duchowego do świąt.

Msza św. rozpoczęła się od obrzędu poświęcenia palm, symbolu odradzającego się życia, następnie czytany był ewangeliczny opis Męki Pańskiej, ilustrowany inscenizacją w wykonaniu dzieci ze scholi i ministrantów.