WYDARZENIA

WIELKA SOBOTA

Wielka sobota to czas ciszy i oczekiwania. I w takim duchu przy Grobie Pana Jezusa podjęli czuwanie mieszkańcy pozostałych miejscowości, wartę trzymali druhowie ze straży pożarnej, dzieci adorowały śpiewając i recytując teksty przygotowane przez panią Monikę Chudzik, a nocne czuwanie pod kierunkiem pani Moniki przypadło młodzieży.

Sobotni poranek to tradycyjnie czas święcenia pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. Pokarmy spożywamy podczas świątecznego śniadania.

Wieczorem uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św, która w Kościele katolickim należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Poprzedza ją poświęcenie ognia i wody chrzcielnej oraz odnowienie przyrzeczeń sakramentu chrztu.

W OCZEKIWANIU

TRZECIEGO

DNIA

                Adoracja Najświętszego Sakramentu
przy Grobie Pańskim

                Wielka Sobota

26 marca 2016

Ojcze, chwała Tobie,

swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.

Jezu, chwała Tobie,

swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.

Duchu, chwała Tobie,

swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.

Trójco, chwała Tobie,

swe życie składam Tobie, kocham Ciebie

Panie Jezu, tak tutaj pięknie jest i jasno przy Twoim grobie. Zupełnie inaczej,
niż przy zwykłych grobach na cmentarzu. Chociaż wszystko to, co przeżywaliśmy wczoraj – Twoja męka, niesienie krzyża
i śmierć – jest jeszcze przed moimi oczami, to patrząc na Twój grób – nie smucę się.

Nie bój się, nie lękaj się

Bóg sam wystarczy x2

Zostań tu i ze mną się módl

Razem czuwajmy

To Ty – ukryty w Najświętszym Sakramencie – dajesz mi nadzieję i dodajesz sił w oczekiwaniu na Twoje zmartwychwstanie. To dzięki Tobie ten grób jest dla mnie znakiem Życia, a nie śmierci – znakiem nadziei, a nie smutku.

Jezus daje nam zbawienie

Jezus daje pokój nam

Jemu składam dziękczynienie

Chwałę z serca mego dam  

Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia

Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej

W nim znalazłem to

czego szukałem do dzisiaj

Sam mi podał dłoń

bym zwyciężał każdy dzień  

    

W Jego ranach uzdrowienie

W Jego śmierci życia dar

Jego krew to oczyszczenie

Jego życie chwałą nam.   Jezus siłą mą…

Jak ciężko po Twojej śmierci musiało być apostołom i uczniom, a zwłaszcza Twojej Mamie… Maryja z czułością i pokorą – jak każda dobra mama - towarzyszyła Ci przez całe życie, była z Toba także w drodze
na Golgotę, widziała, jak przybijano Cię do krzyża. Największym cierpieniem
dla mamy jest cierpienie dziecka…

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie,

ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.

On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.

Będę, będę mieszkać razem z Panem mym.

On na krzyżu za grzechy cierpiał me,

Oddał swoje życie, by zbawić serce me.

On miłował ludzi

tak jak głosił w słowie Swym,

Będę, będę świat miłować razem z Nim.

 

Maryja w sercu razem z Tobą niosła krzyż, bo powiedziawszy raz „tak” – zgodziła się wypełniać wolę Bożą przez całe życie. Wierzyła w Ciebie zawsze i widziała,
że powstaniesz

z grobu.

 

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu

Powierz się Matce

Kiedy rozpacz rozdziera Twe serce

ofiaruj się Jej

Matce która pod krzyżem stała

Matce która się z Synem żegnała

Która uczyć cię będzie pokory

Cierpienia znieść ci pomoże

Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę

powierz się Matce

Gdy na szlaku zaskoczy cię burza

Jeśli zgubisz swą drogę do Boga,

powierz się Matce

Gdy w twym sercu znów gości trwoga,

ofiaruj się Jej.     Matce, która…

Maryjo, w naszym oczekiwaniu na Zmartwychwstanie jesteś dla nas wzorem zawierzenia Jezusowi. Ty zawsze ufałaś swojemu Synowi. Wierzyłaś w Niego zawsze, jak choćby wtedy, w Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, a On zapytał, czy to Jego lub Twoja sprawa…

Będę śpiewał Tobie, mocy moja

Ty panie jesteś mą nadzieją

Tobie ufam i bać się nie będę.

 

Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas wspólnego oczekiwania na Twoje Zmartwychwstanie. Dziękujemy, że nasz smutek przezwyciężyłeś nadzieją, a w Twojej Świętej Matce dałeś nam wzór zawierzenia i ufności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Albowiem tak Bóg umiłował świat

Że Syna Jednorodzonego dał

By każdy, kto w Niego wierzy

Nie zginął lecz życie wieczne miał.

By mógł żyć na wieki…

 

Dotknij Panie moich oczu,

abym przejrzał, abym przejrzał.

Dotknij Panie moich warg,

abym przemówił z uwielbieniem.

Dotknij Panie mego serca

i oczyść je.

Niech Twój Święty Duch,

dziś ogarnie mnie.

Tak mnie skrusz, Tak mnie złam,

Tak mnie wypal, Panie  

Byś został tylko Ty, byś został tylko Ty

jedynie Ty.

1. Ta krew z grzechu obmywa nas

Ta krew czyni nas

bielszym od śniegu

Ta krew z grzechu obmywa nas

To jest Baranka święta krew.

2. Ten Chleb syci nad pokarm nas

ten Chleb daje nam siłę do życia

ten Chleb syci nad pokarm nas

to Pan nam daje ciało swe.

 

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca,/x2

Zanurz mnie w wodzie

Jego Miłosierdzia. Amen

Pan jest mocą swojego ludu,

pieśnią moją jest Pan;

moja tarcza i moja moc.

On jest mym Bogiem,

nie jestem sam,

w Nim moja siła, nie jestem sam.

Misericordias Domini in aeternumcantabo.

(O miłosierdziu Pana zawsze będę śpiewać)

 

Rysuję krzyż z kropelką krwi,

i jedną dużą łzą

Za krzyżem drzwi - do nieba drzwi,

dla mnie otwarte są.

Za ten krzyż i Twoje łzy,

za serdeczne krople krwi -

Jezu dziękuję Ci

Za otwarte nieba drzwi,

dróżkę, którą szedłeś Ty -

Jezu dziękuję Ci

 

Ten ciężki krzyż, o Jezu mój

Pomogę dźwigać Ci

Żeby ten pot i ciężki znój

Czegoś uczyły dziś. Za ten krzyż…

Dźwigam ten krzyż i dźwigać chcę

Za grzeszny cały świat

 

Obmyję Ci z ramienia Krew

I Twoich drogich szat.   Za ten krzyż.

 

 

"Przy Grobie Pańskim" ze strony adoremus.pl - portal dla adorujących - opracowała Monika Chudzik.

CZUWAJMY
W NOC

ZMARTWYCHWSTANIA

                Adoracja Najświętszego Sakramentu
przy Grobie Pańskim młodzieży.

               

Wielka Sobota

NOC

26 marca 2016

APEL JASNOGÓRSKI

1. /:Maryjo, Królowo Polski!:/
/:Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie
i czuwam na każdy czas.:/
2. /:Maryjo jesteśmy młodzi.:/x2
/:Już dzisiaj zależy, od polskiej młodzieży
następny tysiąc lat!:/
3. /:Maryjo, Królowo nasza.:/x2
/:Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny,
uświęcaj każdego z nas.:/

Chryste, Synu Boga Żywego!

Jesteśmy tutaj, my, Twój Kościół:
Ciało z Twojego Ciała i z Twojej Krwi - jesteśmy tutaj, czuwamy.

Ref: Oto są baranki młode.
Oto ci co zawołali: Alleluja
Dopiero przyszli do zdrojów,

światłością się napełnili. Alleluja, Alleluja
1. Na Baranka Pańskich godach,
w szat świątecznych czystej bieli
po krwawego morza wodach
nieśmy Panu pieśń weseli.
2. W swej miłości wiekuistej,
On nas swoją krwią częstuje,
nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus Kapłan ofiaruje.
3.Na drzwi świętą Krwią skropione

Anioł mściciel z lękiem wziera,

pędzi morze rozdzielone,
wrogów w nurtach swych pożera.
4. Już nam paschą Tyś jest Chryste,
Wielkanocną też ofiarą,

Tyś przaśniki nasze czyste

dla dusz prostych z szczerą wiarą.
5. O Ofiaro niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz ,
zrywasz ciężkie śmierci pęta,
wieniec życia nam zdobywasz.
6. Chrystus piekło pogromiwszy

Swój zwycięski znak roztacza,
niebo ludziom otworzywszy
króla mroków w więzy wtłacza.
7. Byś nam wiecznie Jezu drogi
Wielkanocną był radością,
strzeż od grzechu śmierci srogiej

odrodzonych Twą miłością.

8. Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje
i Świętemu też Duchowi
niech na wieki nie ustaje.

Czuwamy, ażeby uprzedzić te niewiasty, które "bardzo rano" przybędę do grobu, niosąc z sobą "przygotowane wonności", aby namaścić Twe ciało złożone do grobu przedwczoraj (Łk 24, 1). Czuwamy, aby być przy Twym grobie zanim przybędzie tu Piotr, sprowadzony słowami trzech niewiast - zanim przybędzie Piotr
i "schyliwszy się nad grobem, zobaczy same tylko płótna". I wróci do Apostołów, "dziwiąc się temu, co się stało" (Łk 24, 12).

Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. /

  1. On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. /x2    
    2. Przebacza nam...
    3. Pociesza nas...
    4. Prowadzi nas...
    5. Ja śpiewam Mu...

Jest nas wielu. Gromadzimy się na wielu miejscach ziemi w tę noc świętego czuwania przy Twoim grobie, podobnie jak zgromadziliśmy się w noc betlejemskich narodzin. Jest nas wielu - a wszystkich nas łączy jedna wiara, zrodzona z Twojej Paschy, z Twego Przejścia poprzez śmierć do Życia Nowego, zrodzona z Twego Zmartwychwstania.

Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń.            

Teraz, zawsze, na wieki, amen!
Alleluja, alleluja, alleluja, amen!

"Jeżeli bowiem przez śmierć, podobni do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno,
to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobni zmartwychwstanie" (Rz 6, 5).

Śpiewajmy Panu - na wieki Jego chwała trwa                

Śpiewajmy Panu - z radością klaszczmy w dłonie Śpiewajmy Panu - bo On jest Królem pośród nas Śpiewajmy Panu – alleluja, (alleluja).

"Prawica Pańska wzniesiona wysoko / prawica Pańska moc okazała. / Nie umrę ale żył będę /
i głosił dzieła Pana" (Ps 118 [117], 16 - 17).

1.Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja!
2. Jezus Chrystus jest Królem, Alleluja!...
3. Śpiewaj ziemio Mu cała, Alleluja!...
4.Więc śpiewajmy Mu radosne alleluja...
5.Alleluja, alleluja, alleluja...

1.Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje  

Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
I kiedy gniew świat ci przesłoni

i zazdrość jak chwast zakiełkuje
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.  

Ref: Ty tylko mnie poprowadź,
Tobie powierzam mą drogę
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.  

2. Poprowadź jak Jego prowadzisz
przez drogi najprostsze z możliwych
i pokaż mi jedną, tę jedną z nich.

A kiedy już głos Twój usłyszę
i karmić się będę nim co dzień

„Miej w sobie tę ufność nie lękaj się”

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi. /x2      
Alleluja, alleluja, alleluja, chwała i cześć. /x2

O Piękności niestworzona,
kto Ciebie raz poznał

ten nic innego kochać nie może.
Czuję, że tonę w Nim jako
jedno ziarenko piasku bezdennym oceanie.          

Czuję, że nie ma ani jednej
kropli krwi we mnie
Która by nie płonęła miłością ku Tobie Miłosierdzie Boże. /x3

Nie bój się, nie lękaj się

Bóg sam wystarczy x2

Zostań tu i ze mną się módl

Razem czuwajmy x2

Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
na wysokościach cześć niech oddadzą Wielbijcie Pana, Duchy niebieskie
wielbijcie Pana, Jego zastępy!

2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
niebiosa niebios, wielbijcie Pana,

wody podniebne, wielbijcie Pana!

3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
niechaj na wieki brzmi Jego chwała!

4. On daje siłę swemu ludowi,            
z prochu podnosi swoich przyjaciół.
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
swoich wybranych On sam umacnia!                                                          

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,

Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,

przez wszystkie wieki wieków! Amen!

W lekkim powiewie
przychodzisz do mnie Panie /x2
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, -        

ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, -                            

w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.

Będę śpiewał Tobie, mocy moja

Ty panie jesteś mą nadzieją

Tobie ufam i bać się nie będę.

Adoracja młodzieży: fragmenty z Homilii Mszy św. Wigilii Paschalnej z 05.04.1980r. Jana Pawła II -"Święte czuwanie w Noc Paschalną". Opracowała Monika Chudzik