WYDARZENIA

DROGA KRZYŻOWA

        W każdy piątek Wielkiego Postu czynnie uczestniczymy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Hasłem przewodnim są słowa Św. Brata Alberta, którego Imieniem  Rok 2017 został ogłoszony -  "Być dobrym jak chleb". Rozważania przy poszczególnych  stacjach  prowadzą siostry i bracia z kół różańcowych.    

Drogę Krzyżową w ostatni piątek w czasie rekolekcji prowadziły dzieci klasy III pod przewodnictwem pani Moniki Chudzik. Za każdym razem za krzyżem idą dzieci niosące obraz namalowany przez  Adama Chmielowskiego (późniejszego Św. Brata Alberta) "Ecce homo", w koszyku chleb i zapalone świece.