WYDARZENIA

Niedziela Palmowa z Drogą Krzyżową z Bożym Miłosierdziem

       W Niedzielę Palmową mieszkańcy parafii uczestniczyli w Drodze Krzyżowej. Jej hasłem przewodnim było Boże Miłosierdzie . Rozważania kolejnych stacji zaczerpnięte zostały z ŚDM, towarzyszyła im wspólna modlitwa również we własnych intencjach.

Krzyż kolejno nieśli: mieszkańcy Motwicy, Sosnówki, Romanowa, członkinie Żeńskich Kół Różańca, Wygnanki, Czeputki, Dańc, członkowie Męskiego Koła Różańcowego, Holeszowa, Holeszowa Osiedle, Pogorzelca, Strażacy i  Dębowa.

Rozważania poprowadzili:

Stacja I - Żeńskie Koła Różańcowe

Stacja II –Męskie Koło Różańcowe

Stacja III – Nauczyciele
Stacja IV – Rodzice Dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

Stacja V – Młodzież

Stacja VI – Ministranci

Stacja VII – Rodzice dzieci ze Scholi

Stacja VIII – Strażacy

Stacja IX – Radni Parafialni

Stacja X – Pracownicy Urzędu Gminy

Stacja XI – Pracownicy GOK-u

Stacja XII – Pracownicy Służby Zdrowia

Stacja XIII – Sołtysi

Stacja XIV – Nauczyciele