WYDARZENIA

Śladami Św. Jana Pawła II - schola i ministranci wraz z rodzicami

     Schola i ministranci wraz z rodzicami, pod duchowym przewodnictwem ks. Marka Kujdy, spędzili trzy dni podążając szlakiem wyznaczonym przez św. Jana Pawła II.

Odwiedziliśmy Łagiewniki, skąd na cały świat rozchodzi się orędzie Bożego Miłosierdzia i gdzie powstało centrum, którego zadaniem jest upowszechnianie dziedzictwa, jakie zostawił po sobie papież Polak. Tam, też spotkaliśmy się z ks. Jerzym, który głosił rekolekcje wielkopostne w naszej parafii.

Podążając śladami Ojca Świętego dotarliśmy do Krakowa. Zasłuchani w historię miasta i kraju, ciekawie opowiadaną przez Pana Przewodnika,  udaliśmy się na słynną ul. Franciszkańską pod „okno papieskie”, a także na Wawel i do Kościoła Mariackiego. Spacer po zabytkowej części miasta zakończyło zwiedzanie trasy podziemnej, biegnącej pod Rynkiem Głównym. Tam niemałą atrakcją okazała się animowana legenda o królu Kraku i możliwość zważenia się na starej kupieckiej wadze.

Dalej udaliśmy się w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej. Pokłoniliśmy się przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej i zaśpiewaliśmy za Janem Pawłem II „Cały jestem Twój Maryjo!”. Odwiedziliśmy również kilka z zespołu 44 kościołów i kaplic, zwanych popularnie Dróżkami kalwaryjskimi.

Nasza pielgrzymkę zakończyliśmy w miejscu, gdzie jak mawiał Ojciec Święty „wszystko się zaczęło”, czyli w Wadowicach. Na wszystkich duże wrażenie zrobiło muzeum poświęcone życiu i pontyfikatowi Jana Pawła II, urządzone w kamienicy, którą zamieszkiwała rodzina Wojtyłów. Pozostało nam tylko spróbować papieskich kremówek i pomodlić się w bazylice, w której został ochrzczony przyszły święty.

W tym niezwykłym czasie wiele czasu poświęciliśmy na modlitwę i rozwój duchowy każdego z pielgrzymów. Każdy dzień tytułowały, inne słowa świętego Jana Pawła II, a jego ramy wyznaczała modlitwa poranna i wieczorna. Nie szczędziliśmy czasu na codzienną mszę świętą oraz modlitwę różańcową i koronkę do Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas podjął również zobowiązanie opieki, przede wszystkim modlitewnej nad jedną wylosowaną osobą z grupy. W pamięci pielgrzymujących, pozostanie na długo droga krzyżowa, którą odprawiliśmy na schodach Kaplicy Trzeciego Upadku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Cały czas towarzyszył nam też śpiew piosenek i pieśni religijnych, przygotowanych specjalnie na ten czas. Jako duchowy dar dla całej naszej wspólnoty, przywieźliśmy słowa litanii do Świętego Jana Pawła II. Dzieci i dorośli mieli, także możliwość zapoznania się z życiem i działalnością Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Klasztoru Ojców Bernardynów, opiekujących się kalwaryjskim sanktuarium.

Dziękujemy wszystkim za trud jaki włożyli, aby przemierzając ścieżki Świętego Papieża, doskonalić samego siebie. Mamy nadzieję, że Pielgrzymka, jaką podjęliśmy,  przyniesie owoce całej naszej wspólnocie parafialnej.

 Monika Chudzik

dzień 1

dzień 2

dzień 3