WYDARZENIA

DROGI SOLENIZANCIE!

Czcigodny nasz   Księże Proboszczu!

     Prosimy przyjąć od nas z głębi serc płynące życzenia imieninowe, które pragniemy Ci złożyć od całej naszej rodziny parafialnej.  Na początku jednak, chcemy wyrazić swoją wdzięczność Panu Bogu za Twoją obecność w Motwicy. Dziękujemy za Twój uśmiech, otwartość i życzliwość, ciepło  oraz za wszelkie dobro jakiego dotychczas za Twoją przyczyną dostąpiliśmy. Nade wszystko, dziękujemy jednak za Twoją pobożność, która ujmuje wszystkich parafian oraz za gorliwą modlitwę w naszej intencji. Jesteśmy wdzięczni za posługę jaką niesiesz dla naszych chorych. Masz szeroko otwarte serce dla naszych dzieci, młodzieży, osób starszych i samotnych. Dziękujemy za gospodarską dbałość o obiekty parafialne i niestrudzone upiększanie naszej świątyni. Niech Duch Święty opromienia  swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia do swego serca.

    Pragniemy by Twoje kapłańskie powołanie przyniosło ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi. Życzymy również, aby towarzyszyła Ci bliskość tego, który Cię powołał, i któremu oddajesz swoje życie. Jesteś dla nas przykładem, obdarzaj nas miłosierdziem i przebaczeniem pochodzącym od Boga, lecz gdy potrzeba wymagaj od nas i prowadź w dobrym kierunku. Wierzymy, iż Matka Boża nasza Patronka, będzie wypraszała Księdzu u Pana Boga wszystkie potrzebne dary, a ludzka życzliwość będzie towarzyszyć każdemu dziełu, które podejmujesz dla dobra naszej parafii. 

      Niech Twoja praca Księże Solenizancie przynosi obfite owoce i jednoczy naszą parafię w Chrystusową owczarnię.

 Szczęść Boże !!!

Wraz z życzeniami zamieszczonymi powyżej w intencji Księdza Proboszcza Marka odmówiliśmy Różaniec i uczestniczyliśmy we Mszy św.