WYDARZENIA

MODLITWA W INTENCJI RODZIN PRZY ŻŁÓBKU W NASZEJ ŚWIĄTYNI

Pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu jest ŚWIĘTEM ŚWIĘTEJ RODZINY. Liturgia oparta jest na biblijnych tekstach, w których występuje rodzina. Akcentuje obowiązki poszczególnych jej członków.

W czasie dzisiejszej mszy św. cała wspólnota parafialna, poleciła wszystkie rodziny opiece Świętej Rodziny z Nazaretu. W czasie poprowadzonego przez rodziców i dzieci nabożeństwa, był czas aby skierować swój wzrok, a przede wszystkim życie na przykład, jaki dała ziemska rodzina Jezusa.

Wysłuchaliśmy zamyśleń o Świętej Rodzinie, Orędzia z Betlejemskiej Groty, pomodliliśmy się modlitwą dziękczynną i Litanią do Świętej Rodziny.

ZAMYŚLENIA O ŚW. RODZINIE

Rodzina oparta na małżeństwie jest dziedzictwem ludzkości, jest wielkim dobrem o naj­wyższej wartości, koniecznym dla życia, rozwoju i przyszłości narodów. Jest ona środowiskiem, w którym osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, zostaje poczęta, rodzi się, wzrasta i dojrzewa.

Józef wiedział, że sam nie będzie w stanie pokierować swoją Rodziną. Słuchał i okazywał posłuszeństwo słowom, które kierował do niego Bóg i to ocaliło jego najbliższych od zagłady. Posłusznie wypełniając kolejne polecenie, przywiódł bezpiecznie swoją Rodzinę do Nazaretu. Bóg był Panem domu Józefa i On otaczał go swoją opieką.

Święta Rodzina uczy nas, że za naszym życiowym powołaniem idzie łaska. Bóg, gdy powołuje to i łaski daje, jeśli tylko będziemy starali się być Jemu wierni, On się o nas zatroszczy – będzie nas prowadził i otoczy opieką nasze rodziny.

Druga prawda to prawda, że nie ma życia bez trudności, cierpienia. Iść z Bogiem w życiu oznacza pokonywanie Jego mocą tych rzeczywistości, które stają na mojej drodze, a one były, są i prawdopodobnie będą.

W końcu trzecia prawda, której Bóg nas dzisiaj uczy, największym niebezpieczeństwem nie są zewnętrzne przeszkody, ale moje zamknięte serce na Boga. Zostaję wtedy całkiem sam. Święty Józef umiał słuchać Boga i iść tą drogą, którą Bóg go prowadził.

Panie, Jezu Chryste, Ty byłeś Maryi i Józefowi poddany, uświęciłeś życie rodzinne. Daj, byśmy wpatrywali się w obraz Świętej Rodziny i Jej przykład naśladowali; byśmy doszli kiedyś do wspólnoty wiecznego obcowania w niebie, gdzie żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

ORĘDZIE Z GROTY BETLEJEMSKIEJ

Narodziłem się NAGI, mówi Bóg,
abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie.


Narodziłem się UBOGI,
abyś ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo.


Narodziłem się W STAJNI,
abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.


Narodziłem się BEZSILNY,
abyś ty nigdy się mnie nie lękał.


Narodziłem się Z MIŁOŚCI,
abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.


Narodziłem się W NOCY,
abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą
rzeczywistość spowitą ciemnością.


Narodziłem się W LUDZKIEJ POSTACI, mówi Bóg,
abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.


Narodziłem się JAKO CZŁOWIEK,
abyś ty mógł się stać synem Bożym.


Narodziłem się PRZEŚLADOWANY OD POCZĄTKU,
abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności.


Narodziłem się W PROSTOCIE,
abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.


Narodziłem się W TWOIM LUDZKIM ŻYCIU,
mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.

DZIĘKCZYNIENIE

Dziękujemy Ci Święta Rodzino!

za naszych rodziców i dar życia , za ich miłość trud i poświęcenie;


za małżonków odpowiedzialnych za słowa przysięgi małżeńskiej;


za małżonków, którzy w duchu ofiarnej miłości przyjmują każde dziecko,
jako najcenniejszy dar ich sakramentalnego związku;


za rodziców, którzy uczą swoje dzieci szacunku dla daru życia
i wdzięczności wobec Stwórcy za ludzkie życie wraz z jego bogactwem;


za rodziców, którzy swoje dzieci wychowują do miłości i czystości;


za rodziców, którzy poprzez prawidłowo funkcjonujące relacje między sobą, tworzą atmosferę sprzyjającą rozwojowi powołania młodego człowieka do życia w małżeństwie, w zakonie, lub w kapłaństwie.

MODLITWA

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.