WYDARZENIA

TYDZIEŃ BIBLIJNY

Tegoroczne Narodowe Czytanie Pisma Świętego i cały Tydzień Biblijny pod hasłem zaczerpniętym z pierwszego Listu św. Piotra: “Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12) zainaugurowało  obchody Ogólnopolskiego XI Tygodnia Biblijnego, który rozpoczął się w niedzielą 5 maja. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym każdego chrześcijanina. Wierni uczestniczący w niedzielnej Eucharystii słuchali Ewangelii według św. Jana czytanej przez lektorów.