WYDARZENIA

PIELGRZYMUJEMY DO KODEŃSKIEJ PANI

Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie, z kościoła w Motwicy grupa ok. 60 pielgrzymów pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Kujdy  wyruszyła pieszo wczesnym rankiem do Królowej Podlasia. Część trasy pokonują sami, a później, po poczęstunku przygotowanym przez mieszkańców w Przechodzie (za który serdecznie dziękujemy) połączą się z pielgrzymami z Wisznic i już razem powędrują do Kodnia, aby pokłonić się Matce Najświętszej w Jej cudownym wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej. Pielgrzymom towarzyszy wspólny śpiew przy akompaniamencie gitarowym Pani Moniki Chudzik.