WYDARZENIA

XIX DZIEŃ PAPIESKI „Wstańcie, chodźmy!”

Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym Papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

Nasza wspólnota parafialna, mogła zaczerpnąć ze skarbnicy nauczania wielkiego Papieża Polaka w czasie nabożeństwa różańcowego poprzedzającego mszę św. o godz. 12.00. Rozważania i towarzyszące modlitwie zdjęcia z pielgrzymek Świętego do ojczyzny, przypominały nam o wartości modlitwy różańcowej i zadaniu jakie my Polacy, mamy we współczesnym Kościele.

Chcąc uczestniczyć w budowie „żywego pomnika” św. Jana Pawła II mogliśmy również złożyć ofiary pieniężne. Będą one wsparciem Dzieła Nowego Tysiąclecia, a tym samym zdolnej młodzieży katolickiej z ubogich rodzin.

Rozważania we fragmentach…
(Rozważania różańcowe na XIX Dzień Papieski z: https://dzielo.pl/wp-content/uploads/2019/09/)

Św. Jan Paweł II wiele razy podkreślał wartość i znaczenie modlitwy różańcowej w życiu każdego człowieka. W wielu przemówieniach powtarzał, że „Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia”. (3 września 1983). Zachęceni słowami św. Jana Pawła II trwajmy na modlitwie różańcowej i tak, jak on, który cały był oddany Maryi, zawierzajmy siebie Jezusowi, prosząc naszą Matkę, by była dla nas przewodniczką na drodze wiary.

W 1979 roku św. Jan Paweł II podkreślał w Częstochowie, że Kościół w Polsce ma szczególną misję, którą spełniają wszyscy, nie tylko ksiądz Prymas, biskupi, kapłani,
rodziny zakonne męskie i żeńskie, ale wszyscy, którzy są Kościołem
i całe to wielkie My Kościoła Chrystusowego w Polsce spełnia misję.

Św. Jan Paweł II, kierując słowa do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem św. Anny 3 czerwca 1979 roku,podkreślił, że człowieka trzeba mierzyć miarą serca, a serce oznacza sumienie (…) Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może go napełnić – to znaczy doprowadzić do spełnienia poprzez miłość i mądrość.

TOTUS TUUS – CAŁY JESTEM TWÓJ MARYJO!

oprac. Monika Ch.

Niedziela Papieska w naszej parafii zbiegła się w czasie z NIEDZIELĄ SEMINARYJNĄ. Gościliśmy kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II w Nowym Opolu:  kleryka z V roku - Sebastiana i kleryka z III roku - Aleksandra. Wysłuchaliśmy porywającego świadectwa jednego z nich o wyborze życiowego powołania w czasie homilii oraz mogliśmy wesprzeć pracę siedleckiego seminarium ofiarami składanymi "na tacę" lub nabywając przywiezione przez nich kalendarze na 2020 r.