PARAFIA

13 WRZEŚNIA NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Nabożeństwu fatimskiemu w dniu 13 września 2019 r. przewodniczyło Koło Rózańcowe z Holeszowa i Osiedla Holeszów. Po uczestnictwie we Mszy św., odmówieniu Różańca - Tajemnic Bolesnych, skłądając hołd Maryi szliśmy z zapalonymi świecami  w procesji wokół kościoła. Nabożeństwo zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeId8274b5df1e

TRZY UROCZYSTOŚCI - ZAKOŃCZONE

Jesteśmy po ośmiu dniach Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych z racji 200 – lecia Diecezji Siedleckiej, dorocznym odpuście Matki Bożej Siewnej  i  obchodach 100 - lecia istnienia Parafii Rzymsko – Katolickiej w Motwicy.  Pokrótce poniżej zostaną opisane  wymienione uroczystości  w jakich uczestniczyliśmy.

Poniedziałek

Bardzo dużym wydarzeniem tego dnia była Msza św., gdzie  wierni spotkali się przy chrzcielnicy wyznając swoją wiarę i oddanie Panu Bogu.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeId7b4c57949a
 

Uwieńczeniem dnia była procesja na cmentarz, odmawiając kolejne tajemnice Różańca św. w  wielkim skupieniu i modlitwie wierni przepraszali za grzechy przodków.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeId60689ae177

Wtorek

To wyjątkowy dnień, dzień Nabożeństwa Pokutnego gdzie ks. Misjonarz przygotował wiernych do generalnej spowiedzi świętej. Podkreślił, jak ważna jest szczera spowiedź, wyznanie grzechów i pokuta za nie. Dzień ten był dniem postu o chlebie i wodzie, dniem pojednania i odpuszczenia win.

Środa

Przyjęcie  Słowa Bożego

Wierni całymi rodzinami uczestniczyli w obrzędzie przyjęcia Pisma Świętego. To najważniejsza księga w życiu każdego wierzącego, zawiera ona całą prawdę o Jezusie Chrystusie. Każdy wierzący swoje życie powinien na niej oprzeć. Kto przyjmuje Ewangelią ten nie dozna zawodu – pouczał Ojciec Misjonarz.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeId0fdb2af1fc

Czwartek

5 dzień Misji to dzień modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne, oby modlitwy przyniosły jak najwięcej oddanych księży i sióstr zakonnych tak bardzo potrzebnych w konsumpcyjnym, współczesnym świecie. Jeśli ich zabraknie,  kto będzie śmiało i odważnie uczył wiary, moralności i przeciwstawiał się złu. We Mszy św. uczestniczyli księża w przeszłości pracujący w Motwickiej parafii ks. Sylwester Gałach oraz pochodzący z parafii ks. kan. Henryk Kalitka i ks. Adam Pańczuk. Swoją obecnością zaszczyciły nas siostry zakonne z Bolonii: s. Agnieszka, s. Sara i s. Teresa. Siostra Teresa  pochodzi z Motwicy. Blasku dodał ich piękny śpiew i gra na organach. Żegnając się z Siostrami dzieci ze scholi wręczyły im pamiątki z logo naszej parafii, a później pozowały do wspólnego zdjęcia.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeId0d81a5e185

Piątek

Ten dzień misyjny przebiegał pod hasłem „Chorzy skarbem kościoła”. Na Mszy św. Został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Wielu starszych, chorych mogło skorzystać z tej łaski. Ci co nie mogli przybyć do świątyni  dostąpili go w swoich domach dzięki odwiedzinom księży. W swoim kazaniu Misjonarz posłużył się przykładem naszego Św. Jana Pawła II – papieża Polaka, który swoim cierpieniem dał lekcję pięknego przeżywania starości i umierania. Wieczorem główną ulicą Motwicy wierni przeszli uczestnicząc  w Drodze Krzyżowej. Rozważania prowadził ks. Misjonarz Andrzej Kania i dotyczyły one grzechów, jakie obecnie popełniamy. Za nic mamy moralność, wiarę, dobre wychowanie, etykę. Współczesnym człowiekiem rządzi pieniądz, rozwiązłość, uzależnienia od narkotyków, alkoholu, Internetu, brak szacunku dla drugiego człowieka, pycha, zazdrość, pogoń za sukcesem. Droga krzyżowa była lekcją pokory. Przeszliśmy  ją w zadumie i wielkim skupieniu.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeId7dd26a5ead

Sobota

Szczególny dzień - cudowny obraz Matki Bożej Kodeńskiej i relikwie Błogosławionych Męczenników z Pratulina zagościły w naszej wspólnocie. Samochód kaplica w której przewożone są święte znaki wjechał na teren naszej parafii w asyście 4 samochodów strażackich, pod kościołem zebrali się parafianie, aby przez modlitewne oczekiwanie przygotować się do osobistego spotkanie z Matką Bożą. Po uroczystym powitaniu, którego dokonał ks. Biskup Kazimierz Gurda i ks. Proboszcz poprzez ucałowanie obrazu, powitała go także w imieniu parafian rodzina Państwa Brodzkich składając u stóp Najświętszej Panienki bukiet kwiatów.  Uroczystej Mszy św. Przewodniczył Ks. Biskup, który również wygłosił homilię w której podkreślił, iż współczesny świat XXI w. wymaga od ludzi wierzących dużo wyrzeczeń i wielkiego poświęcenia, aby nasza religia, wiara, za którą nasi przodkowie  oddawali życie nie umarła. Dzięki bohaterskiej postawie Męczenników i ich wierze w opiekę Bożą została ona obroniona. Ich śmierć to korzenie również obecnej wiary. Powinniśmy o tym pamiętać. W tym doniosłym momencie małżonkowie odnowili swoją przysięgę małżeńską. Uroczystości tego dnia zakończyło modlitewne czuwanie przy świętych Znakach i ich adoracja, a Ojciec Oblat z Kodnia przybliżył historię Szkaplerza. Wielu mieszkańców parafii  przyjęło Szkaplerz i oddało się pod panowanie Kodeńskiej Pani, swoje podziękowania i prośby wpisali do pamiątkowej księgi. Uroczystość tego dnia zakończyła się Apelem Jasnogórskim.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeIda9d5264ec7

Niedziela

8 września 2019 r. nadszedł dzień wielkiego świętowania. Eucharystia rozpoczęła się od poświęcenia nowego krzyża misyjnego. Ze starego krzyża, który stał w tym miejscu zostały wykonane przez Rodzinę Państwa Chudzików  małe krzyże, które  jako pamiątkę  zabraliśmy do domu, aby przypominały ten święty czas.Uroczystą Eucharystię wieńczyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Jaka była ona kolorowa, chorągwie niosły mieszkanki poszczególnych wiosek, ubrane w barwne stroje nawiązujące do dawnych czasów. Dziewczynki przed Panem Jezusem ścieliły dywan z kwiatów. Nadszedł czas pożegnania wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej i relikwii  Bł. Męczenników, dokonał tego przez ucałowanie ks. Proboszcz.

Kończąc misje w naszej parafii w imieniu parafian księdzu Misjonarzowi podziękowała Rodzina Państwa  Brodzkich.

Ostatnia część obchodów odbyła się na placu przy kościele. Każda wieś przygotowała prezentację siebie i stoisko z poczęstunkiem. Najważniejsze jednak były  dwa. Przy jednym odbywała się promocja książki pt. „Zarys dziejów parafii Motwica”, której autorem jest Piotr Antoni Czyż  historyk, archiwista i muzealnik, rodowity włodawianin. Inicjatorem i równocześnie sponsorem wydania książki był pan Waldemar Wołosiuk, wnuk Filipa Wołosiuka, który 100 lat temu był przedstawicielem wsi Pogorzelec zwracając się do ks. Biskupa  Henryka Przeżdzieckiego  o erygowanie  parafii rzymsko - katolickiej.  Drugie stanowisko to „Jubileuszowa Loteria Fantowa”. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy przekazali fanty na naszą loterię, a ci do których uśmiechnęło się szczęście mogą cieszyć wylosowanymi prezentami. Wszyscy uczestnicy loterii otrzymali pamiątkowe długopisy.

Wspólne świętowanie uświetnił koncert zespołu Piotra Kajetana  Matczuka  "Piramida", którego rodzice pochodzą z naszej parafii. Dzieci z naszej wspaniałej Scholi pod kierunkiem Pani Moniki Chudzik przygotowały różaniec z baloników i wypuściły go w niebo aby przypomnieć nam cel i kierunek naszego życia.

Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne w naszej parafii to był czas łaski i zbawienia, święte osiem dni , które dał nam Pan Bóg przeżywać wspólnie, wielu z nas znalazło czas dla Jezusa i dla siebie. Zaprosiliśmy Go do naszych serc i chcemy z Nim pozostać. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeIdc9c618281c

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeIdd47721835e

JUŻ MISJE

„Misje to czas głębokiej refleksji dla wspólnoty parafialnej i dla każdego z parafian nad stanem wiary i miłości do Pana Boga oraz nad przynależnością do wspólnoty Kościoła diecezjalnego i parafialnego” – napisał Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w specjalnym Liście do diecezjan, w którym zaprasza wiernych do uczestnictwa i zaangażowania w organizację Misji w swoich parafiach.

W naszej parafii właśnie dziś 1 września 2019 r. rozpoczęliśmy Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne. Misjom przewodniczy ks. kanonik Andrzej Kania na co dzień proboszcz Parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie i ks. Jarosław Oponowicz z Siedlec. Po uroczystym wejściu do świątyni, odśpiewaniu hymnu do Ducha Św. rozpoczęła się Msza św. podczas której wysłuchaliśmy pierwszej nauki  misyjnej.

Myśl przewodnia dzisiejszego dnia "Idźcie i głoście: Bóg szuka człowieka"

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeId3c6ba4c487

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ ZIELNEJ

     Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to dawna uroczystość, swoimi korzeniami sięgająca pierwszych wieków chrześcijaństwa. Obchodzimy je uroczyście 15 sierpnia przynosząc do Kościoła bukiety z ziół i kłosów zbóż. W polskiej tradycji  jest to dzień święcenia ziół i kwiatów polnych, stąd popularna nazwa tego święta – Matki Boskiej Zielnej. Święci się niemal wszystko, co w tym czasie kwitnie i owocuje. Potwierdza to ludowe przysłowie: „Każdy kwiatek woła, weź mnie do kościoła”

     Antropolog i etnolog, dr Jan Witold Suliga tłumaczył, „że samo "Wniebowzięcie" związane jest z dogmatem ustanowionym w VII wieku, na mocy którego Maryja została oddana niebu z ciałem i duszą. Uczony dodaje także, że w Kościele katolickim matkę Chrystusa zabrali aniołowie, natomiast w prawosławiu przyszedł po nią sam Jezus. Z ziołami wiąże się pewna legenda, głosząca, że w momencie, kiedy apostołowie przybyli do grobu Maryi - wewnątrz nie znaleźli ciała lecz kwitnące kwiaty i zioła, których piękny zapach unosił się do niebios.”

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeIdfbf4711bfb

PIELGRZYMUJEMY DO KODEŃSKIEJ PANI

Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie, z kościoła w Motwicy grupa ok. 60 pielgrzymów pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Kujdy  wyruszyła pieszo wczesnym rankiem do Królowej Podlasia. Część trasy pokonują sami, a później, po poczęstunku przygotowanym przez mieszkańców w Przechodzie (za który serdecznie dziękujemy) połączą się z pielgrzymami z Wisznic i już razem powędrują do Kodnia, aby pokłonić się Matce Najświętszej w Jej cudownym wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej. Pielgrzymom towarzyszy wspólny śpiew przy akompaniamencie gitarowym Pani Moniki Chudzik.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeId9e1c5c8602

13 SIERPNIA NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Nabożeństwu fatimskiemu w dniu 13 sierpnia 2019 r. przewodniczyło Koło Rózańcowe z Romanowa i Wygnanki. Po uczestnictwie we Mszy św., odmówieniu Różańca - Tajemnic Bolesnych, skłądając hołd Maryi szliśmy z zapalonymi świecami  w procesji wokół kościoła. Nabożeństwo zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeId00fb5ebf4f

BYLIŚMY U TRONU JASNOGÓRSKIEJ KRÓLOWEJ

      Dnia 23 lipca 2019 r. grupa 48 pielgrzymów pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Kujdy  udała się z 2 dniową wizytą do Jasnogórskiej Królowej. Była to już IV pielgrzymka  scholi i ministrantów, której  hasło przewodnie  brzmiało „Odmawiam różaniec”.  W drodze towarzyszyły nam słuchowiska o „Cudach różańcowych” z Wydawnictwa Sióstr Loretanek, z których wiedzę można było sprawdzić uzupełniając książeczki, które otrzymał każdy pielgrzym. Na początku udaliśmy się do Kaplicy Cudownego Obrazu, aby przywitać się i  pokłonić  Matce Bożej Jasnogórskiej.  Przedstawić również intencje z jakimi  przybyliśmy w Roku Jubileuszu 100–lecia naszej Parafii  i  Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze zwiedzaliśmy z przewodnikiem:  Bazylika, Sala Rycerska, Muzeum Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry, Arsenał, Wieża Jasnogórska (dla chętnych). Kolejny punkt to obiad, który zjedliśmy u  Sióstr Zgromadzenia  Najświętszej Rodziny z Nazaretu (tam też mieliśmy nocleg). Następnie uczestniczyliśmy w Różańcu przed Cudownym Obrazem i we Mszy św. odprawianej przez naszego ks. Proboszcza  w intencji Parafian  i wspomnianych wydarzeń, jakie czekają naszą parafię. Do Mszy św. posługiwali nasi ministranci i lektorzy. Przeżycie było ogromne,  gdyż byliśmy bardzo blisko naszej Niebiańskie Matki. Wróciliśmy tu również na Apel Jasnogórski, gdzie czwórka naszych dzieci: Dominika, Maja, Maciej i Cyprian odmawiali różaniec.

    Drugi dzień rozpoczęliśmy bardzo wcześnie, a mianowicie już o godz. 5.30 biorąc udział w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP  i Mszy św. Kolejnym punktem naszego pobytu na Jasnej Górze było odprawienie Drogi  krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, na którą udaliśmy się po śniadaniu.  Wzruszającym  przeżyciem było dla nas zwiedzanie wystawy multimedialnej „Śladami Jezusa”, która będzie w Częstochowie do października (polecamy dla odwiedzających w tym czasie pielgrzymów, jest nietypowa). Następnie udaliśmy się Aleją NMP do kościoła Św. Barbary i źródełka. Po obiedzie jeszcze raz poszliśmy pokłonić się i pożegnać z Maryją w Jej Cudownym Wizerunku i ruszyliśmy w drogę powrotną,  wstępując do Parku Miniatur Sakralnych. Tu blisko Jasnej Góry w jednym miejscu zebrano najpiękniejsze bazyliki i sanktuaria z Ziemi Świętej, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec, Polski, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Turcji i Armenii, by choć trochę przybliżyć ich arcyciekawe dzieje i historię objawień. Na koniec zwiedziliśmy ruiny zamku w Olsztynie k. Częstochowy i bardzo późnym wieczorem wróciliśmy do domu.

      Dzieci i młodzież, przyszłość naszej parafii, jak w homilii 23 lipca, powiedział nasz ks. Proboszcz, zabraliśmy przed Tron Królowej Polski, by wymodliły potrzebne łaski dla całej wspólnoty: "Po modlitwie kapłana i poświęconych Bogu dziewic, najmilszą Bogu modlitwą jest modlitwa dzieci i chorych. (J. Escriva). Bardzo ważną rolę w całej pielgrzymce odegrała modlitwa różańcowa, odmówiliśmy trzy części różańca, chcąc zachęcić dzieci i młodzież, aby stały się "wojownikami Maryi". Każdy Pielgrzym otrzymał pamiątkę, większość - zgodnie z naszym hasłem, najlepszą broń - różaniec na rękę. Pielgrzymi ofiarowali całej wspólnocie parafialnej dar modlitewny w postaci mszy wieczystych za parafię z okazji jubileuszu jej erygowania oraz dar materialny w postaci ornatu z Matką Bożą Częstochowską. Nad całym przedsięwzięciem, jakim była nasza pielgrzymka czuwali państwo Monika i Maksymilian Chudzikowie. Wszystko było przygotowane w najdrobniejszych szczegółach, my pielgrzymi czuliśmy się bardzo dobrze, nie martwiąc się o nic.

Serdecznie Państwu Chudzikom dziękujemy!                                                                                                                              Pielgrzymi

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeId30e040d0c4

Dzień 1

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeId3f0b7c8b1a

Dzień 2

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeIde073a0a6fb

SIOSTRY ALBERTYNKI Z BOLIWII

W niedzielę 21 lipca 2019 r. gościliśmy w naszej parafii siostry zakonne ze Zgromadzenia Albertynek: s.Ligoria i s. Joanna. Na co dzień Siostry pracują na kontynencie Ameryki Południowej w Boliwii. Są to miejscowości Ivirgarzama w klimacie tropikalnym, Cochabamba 2600 m n.p.m. i Chalapata 4000 m n.p.m. S. Joanna podzieliła się z nami informacjami o ich posłudze i pracy na boliwijskiej ziemi. Po Mszy św. Schola i ministranci wraz z Siostrami pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Oto kilka informacji ze strony http://www.albertynki.pl/

Swoją posługę w Ameryce Południowej siostry albertynki rozpoczęły w 1982 r. Początkowo objęły opieką polskich kombatantów II wojny światowej w Argentynie. Z biegiem czasu ich działalność zaczęła się poszerzać o kolejne miejsca i rodzaje pracy. W 1991 r. siostry albertynki przybyły do Boliwii i od tamtej pory nie tylko katechizują i przygotowują różne grupy do przyjęcia sakramentów świętych, ale też angażują się w wiele projektów, kierowanych do osób wymagających szczególnego wsparcia.

Działalność sióstr albertynek w Ameryce Południowej obejmuje m.in.:

-  wsparcie materialne i pomoc w edukacji dzieci (często bezdomnych sierot),
-  pomoc osobom bezdomnym,
-  wyprawy do wiosek z pomocą materialną, medyczną i duchową,
-  opiekę zdrowotną obejmującą ubogą ludność z trudno dostępnych terenów,
-  zapobieganie aborcji, edukację i pomoc młodym matkom oczekującym na narodziny dzieci,
-  organizowanie pomocy prawnej ubogiej ludności,
-  tworzenie warsztatów umożliwiających nabywanie umiejętności do samodzielnego zarobkowania.

JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ WESPRZEĆ SIOSTRY ALBERTYNKI W AMERYCE POŁUDNIOWEJ:

Konto: PKO BP I O/Kraków 92 1020 2892 0000 5902 0022 7181 – z dopiskiem „MISJE”

O tym, jak pracują siostry i czego doświadczają w swojej posłudze, możesz dowiedzieć się bezpośrednio z ich relacji:

Siostry w rzece i rzeka w domu

http://www.albertynki.pl/wp-content/uploads/2018/03/Siostry-w-rzece-i-rzeka-w-domu.pdf

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=240#sigFreeId8125d267e5