SZKOŁA

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych

Od poniedziałku, 18 maja 2020 r. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Zgodnie z decyzją MEN umożliwienie zajęć opiekuńczych w klasach I-III szkoły podstawowej od dnia 25 maja 2020 r. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy.

Również od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły.

Zapraszam do zapoznania się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej odnośnie organizacji zajęć w szkole podstawowej od dnia 18 maja 2020 r. i konsultacji dla uczniów klas ósmych - od 25 maja oraz pozostałych klas - od 1 czerwca.

wytyczne

Informacja dla uczniów

Drodzy Uczniowie!

Od jutra Wasza edukacja przenosi się do sieci. Nie wiemy, jak długo to potrwa (mamy nadzieję, że rzeczywiście tylko do 10 kwietnia, ale jak wiecie dalsze przesunięcia tego terminu nie są wykluczone). Dlatego bardzo ważne jest, byście podeszli do tego z rozsądkiem i powagą. Wykorzystajcie wsparcie swoich nauczycieli i rodziców. Mimo, że pracujecie w domu, macie takie same obowiązki jak w szkole: codzienna nauka, przygotowywanie się do zajęć, odrabianie prac domowych, uczestniczenie w lekcjach.

Wasi nauczyciele ostatnie dwa tygodnie spędzili bardzo pracowicie, by zapewnić Wam zdalne kształcenie na najwyższym możliwym poziomie. Mogliby zlecić samodzielne zrealizowanie kolejnego tematu i rozwiązanie zadań, jednak chcą ułatwić Wam naukę poprzez podsyłanie materiałów wyjaśniających nowe zagadnienia. Nie zdecydowaliśmy się na prowadzenie zajęć online mając na uwadze nie zawsze dobrą jakość połączenia internetowego oraz fakt, że część z Was ma rodzeństwo, które też się uczy, a nie zawsze macie możliwość jednoczesnego korzystania ze sprzętu komputerowego. Nie chcemy też byście pół dnia spędzali przy komputerze.

W zaproponowanej przez nas formie możecie realizować zajęcia w dowolnym momencie dnia. Możecie zrobić przerwę, gdy tego potrzebujecie, skonsultować się z nauczycielem. Pamiętajcie tylko, że daną lekcję musicie uruchomić w dniu, w którym zostanie Wam udostępniona. Zadania możecie przesyłać nauczycielom do czasu uruchomienia kolejnej lekcji z tego samego przedmiotu, ale uruchomić zajęcia musicie w dniu publikacji. Szczegółowe informacje od nauczycieli poszczególnych przedmiotów macie na stronie:

https://sites.google.com/view/spmotwica/zasady-zdalnego-nauczania?authuser=0

Jeśli macie problem z uruchomieniem jakiegoś materiału czy aplikacji, poproście o pomoc rodziców lub piszcie do mnie.

Dbajcie o siebie i swoje zdrowie! 

M. Sidor

 

Szczegółowe informacje odnośnie dostępu do materiałów znajdują się tutaj:

https://sites.google.com/view/spmotwica/zasady-zdalnego-nauczania

 

Proszę dokładnie dzisiaj przećwiczyć uruchamianie materiałów.

ZDALNE NAUCZANIE

Zdalne nauczanie w pełnym tego słowa znaczeniu zaczynamy od środy. Wszelkie informacje zostaną przekazane Rodzicom i Uczniom poprzez wiadomość sms oraz strony
https://sites.google.com/view/spmotwica/
oraz motwica.pl.
Na razie zachęcamy do wykonania ćwiczeń zamieszczonych na https://sites.google.com/view/spmotwica/.

 

Zdalne nauczanie – zasady dla Uczniów

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele Szkoły Podstawowej w Motwicy organizują od dnia 25 marca 2020 roku nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez strony internetowe: https://sites.google.com/view/spmotwica/ oraz motwica.pl, na których pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.
 • e-mail
 • dyski wirtualne
 • Classroom
 • media społecznościowe, komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu
 • kontakt telefoniczny, sms
 • Classdojo
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/
 • portale edukacyjne
 • inne zasoby Internetu
 1. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych poprzez stronę lub wychowawcę.
 2. Materiały są przekazywane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, do godz. 8:15 każdego dnia. (np. w poniedziałek do 8:15 nauczyciele udostępniają wszystkie materiały do lekcji, które powinny odbyć się tego dnia itd.)
 3. Uczeń pracuje na udostępnionych materiałach w dowolnym dla siebie czasie, jednak ćwiczenia z danej lekcji powinny zostać wykonane nie później niż w momencie „otwarcia” przez nauczyciela kolejnej lekcji z tego samego przedmiotu. Wyjątkiem są prace wymagające więcej czasu.
 4. Uczeń ma możliwość pracy on-line z nauczycielem po wspólnym uzgodnieniu terminu i godziny oraz formy kontaktu
 5. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania.
 6. Wykonywanie zadań zwanych pracą domową jest obowiązkowe.
 7. W przypadku pytań, wątpliwości związanych z e-nauczaniem uczeń pozostaje w kontakcie z dyrektorem, wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi.

Zachęcamy do korzystania ze stron polecanych na stronie internetowej szkoły.

 

Zdalne nauczanie – zasady dla Nauczyciela

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele Szkoły Podstawowej w Motwicy organizują nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez strony internetowe: https://sites.google.com/view/spmotwica/ oraz motwica.pl, na których pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.
 • e-mail
 • dyski wirtualne
 • Classroom
 • media społecznościowe, komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu
 • kontakt telefoniczny, sms
 • Classdojo
 • portale edukacyjne
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/
 • inne zasoby Internetu
 1. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji;
 2. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.
 3. Nauczyciel udostępnia lekcje na dany dzień do godz. 8:15. Materiał jest dostępny dla ucznia przez cały czas trwania zdalnego nauczania, jednak ćwiczenia z danej lekcji powinny zostać wykonane nie później niż w momencie „otwarcia” przez nauczyciela kolejnej lekcji z tego samego przedmiotu. Wyjątkiem są prace wymagające więcej czasu. Materiały są przekazywane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
 4. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów.
 5. Praca on-line uczeń – nauczyciel jest możliwa po wspólnym uzgodnieniu terminu i godziny oraz formy kontaktu.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.
 7. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie o poprawności wykonanej pracy.
 8. Nauczyciele przekazując materiały dostosowują je do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 9. Nauczyciel określa termin oraz formę przekazu pracy do sprawdzenia.
 10. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nauka zdalna

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!

Mój tytuł


Jak już na pewno wiecie, w najbliższym czasie czeka nas nie lada wyzwanie. Jesteśmy świadomi, że przerwa w zajęciach szkolnych przedłuży się i za tydzień nie spotkamy się jeszcze w szkole. W związku z tym przygotowujemy się do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Obecnie czekamy już tylko na stosowne rozporządzenia. Wasi nauczyciele ostatni tydzień spędzili bardzo pracowicie, czego zaledwie niewielką częścią są materiały zawarte na załączonej stronie. Jest ona na bieżąco aktualizowana. Wykorzystajcie zamieszczone linki do powtórzenia zrealizowanego materiału. Już wkrótce przed nami nowe, wymagające zadania.
Dbajcie o siebie i swoje zdrowie!
MS


https://sites.google.com/…/spmotwica/strona-g%C5%82%C3%B3wna

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolu i szkole 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Dbaj o zdrowie

1 2

Konkurs Wiedzy Trzymaj Formę

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! promującego zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej. W roku szkolnym 2019/2020 realizowana jest już dziewiąta edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Adresatami są szkoły podstawowe (klasy VI, VII i VIII) zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce.
Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej. Uczniowie klas VI - VIII wzięli dziś udział w I etapie konkursu.

Czytaj więcej: Konkurs Wiedzy Trzymaj Formę

Dzień Dinozaura

Dzieci z Punktu Przedszkolnego świętowały dzisiaj Dzień Dinozaura. W prehistoryczny świat dinozaurów udały się za sprawą zabaw i zadań, które przygotowała im Pani Wiola. Dzieci układały puzzle z dinozaurami, przenosiły obrazek pterodaktyla za pomocą słomki. Prowadziły pterodaktyla do zgubionego jaja po zakodowanej drodze. Wcieliły się w archeologów, szukały szczątków dinozaurów. Miały również możliwość obserwowania, jak wybucha wulkan. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom "Przyjaciela Dinozaurów".

Czytaj więcej: Dzień Dinozaura