WYDARZENIA

PIELGRZYMKA DO NARODOWEGO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU oraz Lichenia i Poznania

IDŹCIE DO JEZUSA – PRZEZ MARYJĘ

IDŹCIE DO MARYI – PRZEZ JÓZEFA

IDŹCIE DO JÓZEFA – PRZEZ KOŚCIÓŁ

27 i 28 sierpnia 2021 r. z naszej parafii wyruszyła pielgrzymka autokarowa do NARODOWEGO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU.  Na pątniczy szlak pod duchowym przewodnictwem ks. proboszcza Marka, wyruszyło 32 pielgrzymów. Większość z nich stanowili nasi parafianie, pozostali to przedstawiciele sąsiednich parafii w Opolu – Podedwórzu i Jabłoniu. Wśród pielgrzymów obecny był również kleryk Karol.

LICHEŃ

Wynagradzający i pokutny charakter naszej pielgrzymki podkreślił pierwszy punkt programu, jakim była DROGA KRZYŻOWA w LESIE GRĄBLIŃSKIM. Miejsce to, otaczają szczególną czcią wszyscy przybywający do LICHEŃSKIEGO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI. To tutaj  pasterzowi Mikołajowi Sikatce w latach 1850-1852 kilkakrotnie ukazywała się Matka Boża, pozostawiając odcisk swoich stóp w kamieniu. Pasterz miał przekazać ludziom Jej  nawoływania do nawrócenia i modlitwy, szczególnie różańcowej. Maryja przepowiedziała czasy epidemii, dając jednocześnie nadzieję tym, którzy Jej zaufają. Oprócz upomnień Matka Boża obiecywała Polakom opiekę w najtrudniejszych chwilach. Widocznym potwierdzeniem słów Maryi jest Orzeł Biały tulony przez nią do piersi, utrwalony w Jej licheńskim wizerunku. Rozważając kolejne stacje drogi krzyżowej podążaliśmy za Jezusem z Jego ukochaną Matką.

Wizytę u MATKI BOŻEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI W LICHENIU zakończyliśmy klęcząc przed Jej cudownym obrazem w jednej z największych i najpiękniejszych bazylik na świecie. Zawierzyliśmy Jej opiece nas samych, nasze rodziny, parafię i ojczyznę.

KALISZ

Kolejnym i zarazem głównym celem na naszym pielgrzymim szlaku był Kalisz, nazywany POLSKIM  NAZARETEM.

Początki kultu Opiekuna Jezusa sięgają tu XVII wieku, kiedy za Jego przyczyną został uzdrowiony mieszkaniec pobliskiej wsi. Jako wotum ufundował on OBRAZ ŚWIĘTEJ RODZINY, namalowany pod dyktando samego Świętego Józefa, a następnie umieszczony w kaliskiej kolegiacie w podarowanym przez niego ołtarzu.  Kaplica z cudownym obrazem do dziś stanowi SERCE NARODOWEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA. To właśnie tam przeżyliśmy wieczorną i poranną mszę świętą koncelebrowaną przez naszego ks. Proboszcza, który za przyczyną Tego Potężnego Świętego, polecał wszystkie przywiezione przez nas intencje. Odmówiliśmy AKT ZAWIERZENIA PIELGRZYMÓW PRZYBYŁYCH DO KALISKIEGO SANKTUARIUM i modliliśmy się jedną z trzech części, towarzyszącego nam podczas pielgrzymki, RÓŻAŃCA ŚW. JÓZEFA.

 Cuda i łaski za przyczyną ŚWIETEGO JÓZEFA KALISKIEGO dzieją się nieprzerwanie od ponad trzystu lat. Ich świadectwa są zapisywane i gromadzone przez kustoszy kaliskiego sanktuarium. Jednym z najbardziej znanych współcześnie, jest ocalenie 29 kwietnia 1945 roku od śmierci 1000 księży - więźniów obozu w Dachau. Po zapoznaniu się z historią miejsca naszej pielgrzymki odwiedziliśmy KAPLICĘ MĘCZEŃSTWA I WDZIĘCZNOŚCI KSIĘZY DACHAUOWCZYKÓW, która jest widocznym świadectwem dokonania tego cudu.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym miejscu. Na placu naprzeciwko kolegiaty znajduje się pomnik ŚW. JANA PAWŁAII przy którym wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia. „Kaliski” Papież pochyla się z zatroskaniem nad dzieckiem. Miejsce to upamiętnia wizytę Ojca Świętego z czerwca 1997 roku, kiedy to zawierzył On Świętemu Józefowi wszystkie polskie rodziny oraz sprawę ochrony życia nienarodzonych zarówno w naszej ojczyźnie jak i na świecie. Intencje te są stale obecna w modlitwach zanoszonych w Kaliszu.

POZNAŃ

 Ostaniem przystankiem naszej pielgrzymki był Poznań. Jako pierwszy odwiedziliśmy Ostrów Tumski. Jest to miejsce w którym ponad 1050 lat temu zaczęła się Polska. Z wielką uwagą wsłuchiwaliśmy się w przekazywaną przez panią Przewodnik historię, wiążącą początki państwowości Polski z jej chrztem
i powstaniem pierwszego biskupstwa na jej terenie.

Widzieliśmy rekonstrukcję fundamentów palladium Mieszka I z dobudowaną do niego kaplicą dla księżnej Dobrawy. Zwiedziliśmy gotycką katedrę, gdzie największe wrażenie zrobiła na nas zdecydowanie Kaplica Złota utrzymana w stylu bizantyjskim, będąca mauzoleum pierwszych Piastów.

Natomiast w podziemiach katedry zobaczyliśmy film rekonstruujący jej historię oraz miejsca pochówku pierwszych władców Polski i relikty misy chrzcielnej z X w. Prawdopodobne jest, że to właśnie w tym miejscu został ochrzczony w 966 r. Mieszko I wraz ze swoją świtą. Wizyta na Ostrowie Tumskim była dobrym pretekstem do refleksji nad tym, jak silnie związana jest historia naszej ojczyzny z chrześcijaństwem. Nie ulega wątpliwości, że są ze sobą ściśle i nierozerwalnie połączone.

 Spacer po zabytkowym Poznaniu zakończyliśmy zwiedzaniem Starego Rynku,  gdzie mogliśmy podziwiać Górę Przemysła z Zamkiem Królewskim, słynny Ratusz z ruchomymi koziołkami oraz arcydzieło sztuki baroku - Kościół Farny. Był też czas na coś dla ciała, zaopatrzyliśmy się w najsłodszy symbol Poznania – słynne rogale świętomarcińskie.

            PRZEZ DWA DNI NASZEGO PIELGRZYMOWANIA TOWARZYSZYŁA NAM PIĘKNA POGODA I DOBRE NASTROJE. NASZ CZAS WYPEŁNIAŁA MODLITWA  I ŚPIEW PIEŚNI PIELGRZYMKOWYCH. UMOCNIENI NA DUCHU SZCZĘŚLIWIE POWRÓCILIŚMY DO NASZYCH DOMÓW.

CHWAŁA PANU!  DZIĘKI CI ŚWIĘTY JÓZEFIE!

Wszystkich Pielgrzymów zapraszamy 2 września (PIERWSZY CZWARTEK)
o godz. 18.00 na wspólną mszę św. i nabożeństwo do św. Józefa. Będzie to nasze dziękczynienie za dar wspólnego pielgrzymowania i modlitwa o jego owoce. Po mszy wspominkowa agapa.

PIELGRZYMI