WYDARZENIA

ODPUST KU CZCI NARODZENIA MATKI BOŻEJ

W dniu 8 września 2021 r. uczestniczyliśmy w dorocznym odpuście ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Sumę odpustową poprzedziły śpiewane przez scholę i zgromadzonych wiernych „Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP”. Mszę świętą sprawował i homilię wygłosił o. Marek franciszkanin z Lublina, Słowo Boże czytali: kleryk Karol z Opola k/Siedlec i p.Sylwia, psalm pięknie zaśpiewała p. Monika, a modlitwę wiernych poprowadziły Alicja i Amelia.  W tradycji ludowej  dzisiejszy dzień to święto Matki Bożej Siewnej, dlatego pod koniec Mszy św. zostało poświęcone ziarno na siew.

Uroczystość zakończyła się procesją eucharystyczną  wokół kościoła, w której licznie uczestniczyli wierni naszej parafii i goście oraz   kapłani z sąsiednich parafii na czele z ks. dziekanem Janem Pieńkoszem. W procesji przedstawiciele poszczególnych miejscowości nieśli chorągwie, feretrony,  figury MB i  Św. Józefa.

Po zakończeniu udaliśmy się tradycyjnie na stragany, których było dość sporo.