WYDARZENIA

W HOŁDZIE PRYMASOWI TYSIĄCLECIA

W dniu 12 września 2021 r. w Warszawie odbywać się będzie beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej.

W hołdzie Wielkiemu Polakowi w naszej parafii odbędzie się program słowno-muzyczny z udziałem scholii i ministrantów o godz. 9.00 i 12.00