WYDARZENIA

SERPELICE - WAKACJE Z BOGIEM NAD BUGIEM

Tegoroczne wakacje dzieci z parafii w Motwicy rozpoczęły pielgrzymką do niedalekich Serpelic. Wzięło w niej udział ponad 70 uczestników, wraz z ks. proboszczem Piotrem Domańskim. Wyjazd mógł się odbyć dzięki uczestnictwu Stowarzyszenia Kultury Wiejskiej w Motwicy w programie wakacyjne "AktywAkcje", finansowanego przez PFR. Dzieci, w tym liczne grono parafialnych ministrantów i scholi, uczestniczyły w nim nieodpłatnie. Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy drogą krzyżową na Kalwarii Podlaskiej. Jako przewodnika, obraliśmy sobie św. Franciszka - Apostoła Pokoju, tak potrzebnego we współczesnym świecie.  Wszyscy uczestniczyli również we mszy św, sprawowanej w serpelickim kościele. Jego gospodarzami są Ojcowie Kapucyni, zawsze przyjaźnie przyjmujący wszystkich pielgrzymów. Był też czas na Bożą Radość, której można było doswiadczyć podczas zabawy w parku linowym. Sprawdzaliśmy wytrzymałość naszych ciał, doskonaląc ducha w pięknych okolicznościach nadbużańskiej przyrody. Hasłem naszej pielgrzymki był franciszkański POKÓJ i DOBRO! Jak zauważył Ks. Piotr w homilii wygłoszonej do pielgrzymów: "Czyniąc DOBRO, mamy gwarancję na Boży POKÓJ!" Mamy nadzieję, że nasza modlitwa i pielgrzymi trud, tak blisko granic, zajętych wojną państw, będzie owocowała wszystkimi potrzebnymi światu łaskami.

 

Coś dla ducha:

 Coś dla ciała: