WYDARZENIA

Życzenia imieninowe dla Księdza Proboszcza

W dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2016 r. w przeddzień imienin ks. proboszcza Marka Kujdy po Mszy św. w imieniu całej rodziny parafialnej przedstawiciele Rady Parafialnej (Marta Baj i Janusz Pawlik), Kół Żywego Różańca (Elżbieta i Wiesław Kuchtowie) i dzieci (Cyprian i Maja Chudzik, Julia Jurczuk, Maciek Łobacz) złożyli Czcigodnemu Solenizantowi serdeczne życzenia, a schola zaśpiewała  tradycyjne " Życzymy, życzymy..."

Pani Marta Baj :

Czcigodny Księże Proboszczu.

Dzień Imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.

Zapewniając Cię o tej wdzięczności, pragniemy w imieniu całej wspólnoty parafii Motwica złożyć Ci życzenia prawdziwej, apostolskiej odwagi, pokornej zgody na Boże plany. Niech Pan serc ludzkich Jezus Chrystus - będzie źródłem siły i radości z wykonywanej przez Księdza służby w Winnicy Pańskiej.

Życzymy Ci, drogi Księże Proboszczu, aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.

Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc.

Życzymy Ci wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz tego, by Twoje szlachetne powołanie, przyniosło Ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi.

Dziękując za to, że prowadzisz nas do Jezusa i wzbudzasz w nas nadzieję swoim duchowym wsparciem, życzymy Ci abyś szedł przez życie, jak dotąd z dobrocią w sercu, otoczony ludzką życzliwością. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech daje Ci siły w prowadzeniu parafii i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w swojej opiece.

Szczęść Boże.

Pani Elżbieta Kuchta:

Czcigodny Księże Proboszczu.

W imieniu całej wspólnoty różańcowej z naszej parafii pragniemy złożyć na ręce kapłańskie jak najserdeczniejsze życzenia imieninowe.

Życzymy, aby Pan Bóg obdarzył dobrym zdrowiem, a Matka Boża Różańcowa otaczała ks. Proboszcza swoją macierzyńską opieką i wypraszała na każdy dzień potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej.

Patronie naszego Kapłana św. Marku Ewangelisto – Twojej szczególnej opiece polecamy ks. Proboszcza i prosimy, abyś wstawiał się za Nim u tronu Bożego. Niech Duch św. prowadzi, oświeca, uczy, wspiera i kształtuje serce kapłańskie na wzór Najświętszego Serca Jezusa i Maryi.

Życzymy, aby Pan Bóg zawsze stawiał na drodze kapłańskiej samych życzliwych ludzi.

Do życzeń dołączamy duchowy prezent w postaci modlitwy za kapłana – ofiarujemy Apostolat MARGARETKA. Prosimy o pobłogosławienie tego dzieła modlitwy.

Bóg zapłać i szczęść Boże w dalszej posłudze kapłańskie.

 Cyprian Chudzik:

Księże Proboszczu!
Z okazji święta Twego Patrona,
w imieniu rodziców i dzieci naszej parafii,
niesiemy Ci skromne dary:
pamięć w modlitwie, serc życzliwość -
nich Bóg pomnaża łaski bez miary!