WYDARZENIA

Nasza parafialna schola

Dzisiaj tj. 1 maja 2016 roku oficjalnie zainaugurowała swoją działalność Schola Parafialna pod przewodnictwem pani Moniki Chudzik. Dzieci otrzymały błogosławieństwo ks. proboszcza Marka Kujdy, śpiewniki z modlitwą i obrazkami św. Cecylii oraz identyfikatory- przypinki z umieszczonym na nich logiem scholi.

Cały zespół jednogłośnie złożył przyrzeczenie następującej treści:

Dziękując Panu Jezusowi i Jego Matce za łaskę powołania do scholi parafialnej, przyrzekam swoją służbę pełnić pobożnie, pilnie i radośnie. Panie Jezu pomnażaj moją pobożność. Zachowaj od zniechęcenia. Strzeż przed próżnością. Spraw Panie, abym to, co śpiewam ustami, wypełniał w swoim życiu. Błogosław moim Rodzicom i wychowawcom, aby pomogli mi, pilnie i radośnie pełnić zaszczytną służbę. Święta Maryjo, Służebnico Pana, św. Cecylio, dopomóżcie mi. Amen.

Przyrzeczenie złożyli:

Mikołaj Bień, Dominik Bujalski, Julia Bujnik, Antonina Chudzik, Cyprian Chudzik, Maja Chudzik, Adam Huszaluk, Julia Jurczuk, Alicja Łobacz, Maciej Łobacz,

Michele Łudczak, Kaja Martychowiec, Kinga Martychowiec, Aleksandra Mazur, Bartosz Mikulski, Wioletta Najdiuk, Alicja Olszówka, Amelia Olszówka, Julia Osypiuk, Julia Raczkowska, Natalia Raczkowska, Dagmara Radko, Julia Radko, Dominika Siwek, Mateusz Siwek,Martyna Skrzyńska, Mikołaj Tereszczyński, Natalia Tereszczyńska, Zuzanna Welik.

Patronować scholi będzie św. Cecylia

Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Jej wspomnienie przypada na 22 listopada.

 

MODLITWA DO ŚW. CECYLII

Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza

Strażniczko harmonii, z tonów czynisz piękny splot

By dźwięcznym, czystym był wspólny głos.

Nauczycielko cierpliwości i wytrwania

   Przyjm prośby nasze i błagania

   By śpiewało nam się lżej

W swej opatrzności głos każdy miej

Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach

   Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach

Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba

Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!

Wszechmogący Boże,
przyjmij łaskawie nasze błagania zanoszone
do Ciebie za wstawiennictwem świętej Cecylii,

dziewicy i męczennicy, spraw także,
abyśmy cześć jej oddając,
szli także za przykładem jej świętego życia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

Schola będzie przygotowywała oprawę muzyczną, na każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12.00 oraz będzie aktywnie uczestniczyć w nabożeństwach i świętach kościelnych. Spotkania odbywają się minimum dwa razy w miesiącu w sali parafialnej.

Wszystkich zapraszamy na nabożeństwa majowe z udziałem scholi i katechezą maryjną dla dzieci, w każdą środę i piątek o godz. 17.30.


Dzisiaj wykonane zostały pieśni i piosenki o tematyce Maryjnej. Ze względu na rozpoczynający się miesiąc maj oraz na patronkę parafii.

Solowo wystąpiły: w utworze "Historia" z repertuaru Magdy Anioł : Julia Radko, Kinga Martychowiec, Wioletta Najdiuk i Aleksandra Mazur; w utworze "Mama" Dzieci z Brodą: Antonina Chudzik, Alicja Olszówka, Maja Chudzik, Julia Raczkowska oraz Natalia Raczkowska; "Amen jak Maryja":  Natalia Tereszczyńska i Natalia Raczkowska.