WYDARZENIA

WIELKI POST 2020

W Eucharystii  Chrystus nieustannie ponawia dar
z siebie uczyniony na krzyżu…

OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY

 

Pod takim hasłem przeżywamy obecny rok duszpasterski.

Podejmijmy trud uczestnictwa
w nabożeństwach wielkopostnych w naszej świątyni,
by  pogłębić swoją wiarę w obecność Chrystusa ukrytego
w Najświętszym Sakramencie. 
Najmłodszym Parafianom proponujemy skorzystanie
z pomocy w postaci planszy wielkopostnej.
Kolejno wklejane obrazki,
będą zwierały wskazówki,
jak owocniej przeżywać Najświętszą Ofiarę.
Naklejki z gorzkich żali zaopatrzone są natomiast
we fragmenty tekstu tego,
jakże bogatego w treść nabożeństwa.

ZOBACZMY WIĘCEJ, BY Z WIĘKSZĄ POBOŻNOŚCIĄ
PRZEŻYWAĆ KAŻDĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ
I Z WIĘKSZĄ WIARĄ PRZYJMOWAĆ JEZUSA
W CZASIE EUCHARYSTII!