WYDARZENIA

Wskazania Biskupa Siedleckiego dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

Celebracje Niedzieli Palmowej i Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w Katedrze Siedleckiej transmitowane będą przez Katolickie Radio Podlasie i stronę internetową parafii katedralnej. Księży Proboszczów zachęcam do organizowania transmisji online Mszy św. i liturgii  odprawianych w kościołach parafialnych.

 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

 1. Nie ma procesji z palmami.
 2. Błogosławieństwo palm odbywa się w prezbiterium (Mszał, s. 111)
 3. Na wejście kapłana śpiewa się antyfonę „Hosanna”.
 4. Znak krzyża, pozdrowienie i krótkie wprowadzenie zawarte w mszale.
 5. Modlitwa błogosławieństwa (Mszał, s. 107)
 6. Czytanie Ewangelii o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, Rok A, (Mt 21, 1-11).
 7. Kolekta mszalna.
 8. Dalsza część liturgii bez zmian

Msza Krzyżma w Wielki Czwartek

 1. Msza Krzyżma pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego zostanie odprawiona w Wielki Czwartek w Katedrze o godz. 10.00 jedynie w wąskim gronie kapłanów (Wikariusz Generalny, Wikariusz Sądowy, Wikariusz Biskupi, Kanclerz Kurii Diecezjalnej, Rektor WSD, Proboszcz parafii katedralnej) i usługujących. Podczas Mszy Krzyżma będzie miało miejsce odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, dlatego pozostałych księży zachęcamy do łączenia się duchowo poprzez transmisję w Katolickim Radiu Podlasie i na stronie internetowej parafii katedralnej.
 2. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które będą do odebrania przez Księży Dziekanów po uzgodnieniu terminu z Księdzem Proboszczem parafii katedralnej. 

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

 1. Należy przygotować kaplicę przechowania Najświętszego Sakramentu tzw. Ciemnicę oraz Grób Pański.
 2. W liturgii Mszy św. opuszcza się obrzęd umycia nóg.
 3. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu przez celebransa do Kaplicy Przechowania odbywa się bez procesji.
 4. Należy zapowiedzieć i zachęcić do adoracji Najświętszego Sakramentu
  w Ołtarzu Przechowania.

Wielki Piątek

W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii, a liturgia koncentruje się na tajemnicy krzyża. Krzyżowi oddaje się w tym dniu szczególną cześć. Na drzewie krzyża bowiem zawisło Zbawienie świata.

 1. Nie należy w ciągu dnia organizować wspólnego sprawowania w kościołach Liturgii Godzin.
 2. Liturgię należy sprawować według mszału.
 3. Do intencji modlitwy wiernych w czasie Liturgii Męki Pańskiej należy dołączyć specjalne wezwanie (przed ostatnim wezwaniem), którego treść, wraz zapisem nutowym, znajduje się w załączniku nr 3.
 4. Podczas adoracji Krzyża oddaje się mu cześć wyłącznie przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon, pocałunek Krzyża należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.
 5. W związku z powyższym ten sam sposób adoracji Krzyża obowiązuje po zakończeniu Liturgii i w Wielką Sobotę.
 6. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się bez procesji.
 7. Należy zapowiedzieć i zachęcić do adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielką Sobotę oraz przypomnieć, że tego dnia nie będzie w kościołach i innych miejscach poświecenia pokarmów ani wody.

Wielka Sobota 

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani (por. 1 P 3, 19), a także modli się i zachowuje post w oczekiwaniu na Jego zmartwychwstanie. Wielka Sobota jest dniem ciszy oraz rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Jest dniem oczekiwania na Zmartwychwstanie. 

 1. Nie należy organizować wspólnego sprawowania w kościołach Liturgii Godzin.
 2. W tym dniu nie ma w kościołach czy innych miejscach, błogosławieństwa pokarmów na stół świąteczny. Obrzęd ten, w tym roku, będą sprawować
  w domach ojciec albo matka, lub przedstawiciel rodziny przed rozpoczęciem posiłku wielkanocnego. Wiernym należy udostępnić obrzęd błogosławienia pokarmów i pouczyć o jego przebiegu (załącznik nr 2).
 3. Przypomnieć należy wiernym o poście paschalnym i zachęcić do adoracji Najświętszego Sakramentu. Należy również zapewnić możliwość spowiedzi.

 Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest najstarszą i najważniejszą ze wszystkich wigilii celebrowanych przez Kościół. Rozpoczyna ona obchód Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. 

 1. Przed Wigilią Paschalną kończy się adoracja przy Grobie Pańskim.
 2. Nie ma obrzędu błogosławieństwa ognia.
 3. Podczas procesji wejścia z zakrystii do prezbiterium należy wnieść paschał
  i dokonać jego błogosławieństwa. Obrzęd rozpocząć znakiem krzyża.
 4. Po przygotowaniu paschału, kapłan lub diakon, podnosząc paschał, śpiewa na środku prezbiterium jeden raz: „Światło Chrystusa”. Wszyscy: „Bogu niech będą dzięki”. Następnie od paschału zapala się świece, ustawia się paschał przy ambonie i śpiewa „Orędzie wielkanocne”.
 5. Z „Liturgii chrzcielnej” należy tylko zachować odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, pomijając Litanię do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody chrzcielnej i wody do pokropienia. Na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapala się świece, natomiast nie ma pokropienia wiernych.
 6. Po Mszy św. można wznowić adorację Najświętszego Sakramentu, pamiętając o jej wymiarze paschalnym.

 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem okrąża kościół jeden raz. Na czele niesie się krzyż i figurę Zmartwychwstałego. Należy zrezygnować z niesienia chorągwi ani feretronów. Nie używa się baldachimu. Podczas procesji biją dzwony.

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY

w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego

Kościół jako Matka troszczy się o swoje dzieci w każdym czasie i każdej sytuacji. Troska ta obejmuje zarówno życie duchowe, jak i cielesny wymiar ludzkiej egzystencji, a w każdej decyzji realizuje przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zwłaszcza w tym trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa Kościół z mocą podejmuje działania mające na celu zbawienie człowieka oraz ochronę zdrowia i życia.

Mając zatem na uwadze wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego, do których przestrzegania – w duchu odpowiedzialności za siebie i za innych – jesteśmy zobowiązani, zarządzam co następuje:

 1. Udzielam wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i w uroczystości – do odwołania, i zachęcam do pozostania w domu.
 2. Proszę, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie, przypominając jednocześnie o zachowaniu podczas tej Mszy św. właściwych postaw i gestów liturgicznych.
 3. W związku z ograniczeniem przewidzianej w rozporządzeniach organów państwowych maksymalnej ilości uczestników zgromadzeń publicznych, w tym związanych z kultem religijnym, zarządzam, że we wszystkich Mszach św.może brać udział maksymalnie 50 osób (licząc duchowieństwo, posługujących w liturgii i uczestników), ze szczególnym uwzględnieniem osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, najbliższej rodziny.
 4. Zawieszam wspólne celebracje nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec i inne), a uwzględniając związane z nimi bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
 5. Proszę, aby w kościołach była zorganizowana całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.

Proszę i zachęcam księży, aby w tym szczególnym czasie byli do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.

Zalecam, aby w kościołach - bez udziału wiernych - osoby konsekrowane i duchowni, zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godz. 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a wiernych świeckich proszę, aby w tym samym czasie i  w tych samych intencjach w swoich rodzinach modlili się na różańcu.

Zarządzenie powyższe, wraz z wcześniejszymi postanowieniami, obowiązuje do odwołania. Proszę jednocześnie o śledzenie stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Siedleckiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom.

Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu, szczególnie przez wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników z Pratulina, i z serca błogosławię.

Droga Krzyżowa

     Rozważania Drogi Krzyżowej prowadzone przez lektorów naszej parafii były w nawiązaniu do Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, którego tegorocznym hasłem było „ Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. W nabożeństwie uczestniczą dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. i kandydaci do bierzmowania.

WIELKI POST 2020

W Eucharystii  Chrystus nieustannie ponawia dar
z siebie uczyniony na krzyżu…

OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY

 

Pod takim hasłem przeżywamy obecny rok duszpasterski.

Podejmijmy trud uczestnictwa
w nabożeństwach wielkopostnych w naszej świątyni,
by  pogłębić swoją wiarę w obecność Chrystusa ukrytego
w Najświętszym Sakramencie. 
Najmłodszym Parafianom proponujemy skorzystanie
z pomocy w postaci planszy wielkopostnej.
Kolejno wklejane obrazki,
będą zwierały wskazówki,
jak owocniej przeżywać Najświętszą Ofiarę.
Naklejki z gorzkich żali zaopatrzone są natomiast
we fragmenty tekstu tego,
jakże bogatego w treść nabożeństwa.

ZOBACZMY WIĘCEJ, BY Z WIĘKSZĄ POBOŻNOŚCIĄ
PRZEŻYWAĆ KAŻDĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ
I Z WIĘKSZĄ WIARĄ PRZYJMOWAĆ JEZUSA
W CZASIE EUCHARYSTII!

                                                                   

 

DRUGIE KOŁO RÓŻAŃCOWE KOBIET W SOSNÓWCE

Na początku Nowego 2020 Roku w I niedzielę miesiąca, która jest poświęcona kołom różańcowym w naszej parafii zawiązało się nowe Koło Różańcowe Kobiet. Jest to drugie koło w Sosnówce. Podczas Mszy św. Ks. Proboszcz poświęcił różańce i wręczył siostrom różańcowym wraz z modlitewnikiem  obrazek z wizerunkiem patronki koła Matki Bożej Kodeńskiej z następującym podpisem:

„Na chwałę Bożą, ku umocnieniu  i szerzeniu  Modlitwy Różańcowej:

 – pragniemy  uczcić Jubileusz 100-lecia naszej Parafii oraz wyrazić swój duchowy owoc Jubileuszowych  Misji Ewangelizacyjnych,

 - postanawiamy z potrzeby serca należeć  do Koła Żywego Różańca.

Za patronkę naszego Koła obieramy Matkę Bożą Kodeńską - Królową Podlasia, Królową Jedności i Pokoju.”

Na drogę wspólnotowej modlitwy ks. Proboszcza udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

Przed Mszą św. w Niedzielę Świętej Rodziny miały swój wystąp Panie: Aleksandra, Eugenia i Zofia. Zaśpiewały kolędę i pastorałki tak rzadko dziś słyszane.

Stała nam się nowina;

A wczoraj z wieczora, z niebieskiego dwora;

W tej kolędzie, kto dziś będzie, każdy się ucieszy;

Mizerna cicha.

W czasie Mszy św. kolędy śpiewała Natalia i schola przy akompaniamencie Pani Moniki.

CZUWANIE PRZED PASTERKĄ I PASTERKA 2019 r.

 

RADUJCIE SIĘ PAN JEST BLISKO!

To tegoroczne hasło z jakim przeżywaliśmy Adwent i Czuwanie przy Żłóbku przed Mszą św. o północy - Pasterką.

Wieczór wigilijny to wzruszenie nad bielą obrusa, nad ciepłem rodzinnego ogniska i drżąca ręka z opłatkiem.

- W blasku płonących świeczek kochamy odświętnie, mocno, ale czy dość mocno?

- Dostrzegamy własną samotność, ale czy widzimy samotność innych?

-   Robimy wiele niecodziennych rzeczy, ale czy to tylko siła tradycji, czy też głębokie przekonanie?

Potrzeba nam Światła, abyśmy mogli iść naprzód

Ufni w przyszłość i abyśmy nie wpadli w pułapki

Zręcznie zastawione na drodze.

Potrzeba nam Światła, abyśmy wierzyli,

Że nie zostaniemy opuszczeni

I abyśmy  mogli rozróżnić ślady zostawione przez Boga.

Jezus Chrystus, który przyszedł i przychodzi nadal,

Jest Światłem, które nie pozwala nam zasnąć,

Które rozświetla drogi wytyczone w sercu ciemności

I pobudza do życia nasze dusze i nasze zmęczone ciała.

A potrzeba nam Światła,

Które zmienia noc w dzień,

I sprawia, że jesteśmy gotowi,

Aby nieść pojednanie

Wszędzie tam, gdzie ludzi dzieli nienawiść i wojna;

Aby nasycić chlebem i miłością tych,

Którzy pragną sprawiedliwości,

Aby ofiarować miłość i szacunek

Tym, którzy doświadczają odrzucenia i pogardy;

Aby w każdej nocy rozpaczy zapalić światło

Nadziei i zwycięstwa życia.

Niech Boże Narodzenie wprowadzi nas w tajemnicę Bożej Miłości. Chrystus stał się Człowiekiem, abyśmy my stali się dziećmi Bożymi. Chciejmy Go przyjąć  w Betlejem naszego serca. Amen

Noc ze wszystkich nocy najważniejsza,

Noc ze wszystkich nocy najbogatsza,

Cały świat w stajence się zmieścił

Wieczność mniejsza jest niż strzała światła.

 

Wokalna część do czuwania została zamieszczona na kanale youtube.com NASZA MOTWICA

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

W dniach od 14 do 22 listopada 2019 roku siedmioro parafian z Parafii Narodzenia NMP w Motwicy na czele z Proboszczem ks. Markiem Kujdą pielgrzymowało do Ziemi Świętej, aby ożywić i wzmocnić swoją wiarę w miejscach związanych z życiem  Pan Jezus.

Ziemia Święta jest miejscem urodzenia, działania, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Sercem Ziemi Świętej jest Jerozolima, miasto święte dla wyznawców trzech wielkich religii: Judaizmu, Chrześcijaństwa i Islamu.

Już pierwszego dnia t.j. w piątek, szliśmy i rozważaliśmy Drogę Krzyżową, wąskimi, targowymi, pełnymi ludzi, uliczkami starej Jerozolimy, tą samą drogą, którą szedł nasz Zbawiciel, pod ciężarem krzyża. W modlitwie i kontemplacji przeżywaliśmy tajemnice Męki Pańskiej w kolejnych stacjach Drogi Krzyżowej.

Czytaj więcej: PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ