PARAFIA

Ósmy dzień nabożeństwa Różaniec do Granic Nieba - 8 listopada 2020

                                                                                       

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=150#sigFreeId09770ade6d

Zachęcamy do głębokiego i uroczystego przeżycia zakończenia RÓŻAŃCA DO GRANIC NIEBA. Zawierzmy się Sercu Jezusowemu i Matce Bożej. Będzie to dopełnienie naszej pokuty i modlitwy w obronie życia i całej naszej ojczyzny.  Pokorne oddanie się Matce i Synowi, jest otwarciem się na przyjęcie woli Bożej,  w kolejnych dniach, miesiącach i latach. Możemy stać się narzędziami w rękach Boga. Wystarczy nasze „TAK”.

Organizatorzy wydarzenia zachęcają do dalszego odmawiania MODLITWY DO BOGA OJCA i MODLITWY DO DZIECI NIENARODZONYCH każdego dnia w miejscu, tam gdzie się modlimy. Na cmentarzu, w domu, parafii.

Szczególnie pomódlmy się dziś za wszystkie rodziny, gdyż to właśnie one trwają na pierwszej linii obrony życia ludzkiego, na każdym jego etapie, od poczęcia aż do śmierci.

 I. Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże…(taka jak 1 dnia)

II. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:

Wszystkie dzieci nienarodzone…(taka jak 1 dnia)

III. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej… (taki jak 1 dnia)

 Ostatniego dnia naszej modlitwy w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych wracamy jeszcze raz do PRZESŁANIA ŚW. JANA PAWŁA II ZAWARTEGO  W ENCYKLICE „EVANGELIUM VITAE”. Zapisane tam drogowskazy chrześcijańskiego życia, będą towarzyszyły nam w rozważaniu tajemnic bolesnych różańca świętego.

IV. Różaniec święty:

Modlitwa przed różańcem

Panie Jezu, jako świadomy obrońca ludzkiego życia, proszę Cię za wstawiennictwem Twojej Matki –Niepokalanej, Matki Kościoła oraz Świetego Jana Pawła II w intencji obrony życia, które jest zagrożone współczesną cywilizacją śmierci. Ty, z miłości do mnie wypełniając jak sługa wolę SwegoOjca, oddałeś Swoje święte życie na krzyżu za moje grzechy. Pomórz mi Panie, abym ze wszystkich sił był gorliwym obrońcą ludzkiego życia i miał odwagę głosić w dzisiejszym świecie prawdę o nim. Amen.

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdyprzyszedł na miejsce, rzekł do nich: "Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie". A sam oddalił się od nichna odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: "Ojcze, jeśli chcesz,zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!" Wtedy ukazał Mu sięanioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęstekrople krwi, sączące się na ziemię. /Łk 22, 39-44/

„Można mówić w pewnym sensie o wojnie silnych przeciw bezsilnym: życie, które domaga sięwiększej życzliwości, miłości i opieki, jest uznawane za bezużyteczne lub traktowane jakonieznośny ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne sposoby”.  /Bł. Jan Paweł II – „Evangelium vitae“, 12/

 2. Biczowanie Pana Jezusa

Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu,mówiąc: ”Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz”. A cały lud zawołał: ”KrewJego na nas i na dzieci nasze”. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał naukrzyżowanie.  /Mt 27,24-26/

„Kościół opowiada się za życiem: w każdym życiu ludzkim umie odkryć wspaniałość owego"Tak", owego "Amen", którym jest sam Chrystus”.  /Bł. Jan Paweł II – “Familiaris consortio”, 30/

3. Cierniem koronowanie Pana Jezusa

Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. ubrali Gow purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: "Witaj, Królużydowski!" Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdyGo wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go,aby Go ukrzyżować.   /Mk 15, 16-20/

„Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregiobrońców życia wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakieOpatrzność wam powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie życie, błogosławi wam!”  /Bł. Jan Paweł II - Kalisz, 4 czerwca 1979/

4. Dźwiganie Krzyża przez Pana Jezusa

Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które pohebrajsku nazywa się Golgota.            /J 19:16-17/

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi, powołując go - jako swój żywy obraz - do udziału w Jego panowaniu nad światem”.  /Bł. Jan Paweł II – „Evangelium vitae“, 42/

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Gopilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: ”To jest Jezus, Król żydowski”.Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.  /Mt 27,35-38/

„Jesteśmy wezwani aby kochać i szanować życie każdego człowieka oraz dążyć wytrwale i zodwagą do tego, by w naszej epoce, w której mnożą się zbyt liczne oznaki śmierci, zapanowaławreszcie nowa kultura życia, owoc kultury prawdy i miłości”.                         /Bł. Jan Paweł II – „Evangelium vitae“, 77/

V. Zawierzenie Maryi

Akt zawierzenia Matce Bożej  sługi bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocyKościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłaminiczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawszezwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafa i cała Ojczyzna były

rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

VI. Zawierzenie Sercu Jezusowemu

Akt zawierzenia Sercu Jezusowemu

Ja,... oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i wszystko czynić z miłości ku Niemu,wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Dlatego Ciebie, Najświętsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo za moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie za moje grzechy całego życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwróć ode mnie strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją, albowiem wszystkiego się obawiam ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast wszystkiego się spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak głęboko wniknie w moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez wszystką dobroć Twoją, by imię moje zapisane było  w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za szczęście swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

VII. Anioł Pański

CALI JESTEŚMY TWOI MARYJO!

 

Siódmy dzień nabożeństwa Różaniec do Granic Nieba - 7 listopada 2020

Dziś pierwsza sobota miesiąca i przedostatni dzień RÓŻAŃCA DO GRANIC NIEBA. Tego dnia odprawiane jest nabożeństwo wynagradzające za wszystkie grzechy przeciwko Matce Bożej. O to prosiła w czasie objawień w Fatimie, mówiła, że: „jeśli to nabożeństwo rozpowszechni się, to na świecie zapanuje pokój”. Wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi jest kluczem do otwarcia wielkiego upustu Bożych łask. Pamiętajmy o tym w czasie dzisiejszej modlitwy.

I. Pieśń: „Różańcowa Pani nieba, ziemi”

Różańcowa Pani nieba, ziemi,

Pozdrawiamy Cię głosy naszemi.

Do Ciebie się cały świat ucieka,

Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico, Marya!

Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem,

Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Mówisz, że chcesz być dla nas obroną,

I ratować dusze, które toną.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,

Więc żądałaś po trzykroć pokuty.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

W Fatimie Ty wskazałaś różaniec,

Dla grzeszników to obrony szaniec.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Tajemnice różańca świętego,

Zdepczą wroga zbawienia naszego.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Wtedy serce me zatryumfuje

Ludzkość całą ono uratuje.

Do Ciebie się cały świat ucieka…


Link do posłuchania pieśni: https://www.youtube.com/watch?v=DOFcHhr1XtE

 

II. Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże…(taka jak 1 dnia)

III. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:

Wszystkie dzieci nienarodzone…(taka jak 1dnia)

IV. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej… (taki jak 1 dnia)

Link do psalmu:https://www.youtube.com/watch?v=xKnjO3U0fbE

 

Dziś znowu chwytamy za różańce i z całych sił wołamy do Boga Ojca o zmiłowanie. Podejmujemy pokutę za nasze grzechy i stajemy w obronie życia. Rozważaniami różańcowymi będą słowa kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia wiedział, że w czasach komunistycznych, w których nauczał, Kościół nie miał wpływu na stanowione prawo państwowe. Dlatego też z całą mocą apelował do rodzin, by one stały na straży życia. Przypomnijmy sobie jego słowa.

Jaka jest rodzina domowa, taka też będzie rodzina ojczysta. Jeśli rodzina domowa będzie rodzić żywych, to i Naród będzie żył. (…) Jeśli nie będą umieli uszanować maleńkiego życia, które się rodzi w komórce życia domowego, nie uszanują i życia obywateli, bo nauczą się mordować już w rodzinach – wskazywał kard. Wyszyński. – W ten sposób zamiast społeczności życiodajnej, będzie się wyrabiać społeczność morderców. Będzie to naród samobójczy (…). Taki naród się skończy.

V. Różaniec święty:

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa w Ogrójcu

Nie wiemy, czy w Ogrójcu była Matka Chrystusowa, ale na pewno swoją macierzyńską duszą wyczuwała, że jest to dla Jej Syna moment bardzo trudny. Na pewno sercem była przy Nim, gdy ofiarowano Mu kielich goryczy. Modliła się, aby wypełnił wolę Ojca, bo przecież po to przyjął postać Sługi. Jesteśmy razem z Tobą, Służebnico Pańska, w męce Pana naszego Jezusa Chrystusa.

II. Biczowanie

Najlepszy Syn Boga Żywego cierpiąc upokorzenie na dworze Piłata, chciał swoim przykładem umocnić wszystkich, którzy cierpieć będą zniewagi dla Jego Imienia. Dziękujemy Ci, Chryste, że poddałeś się biczowaniu. A Tobie, Najlepsza Matko, że wyposażyłaśTwojego Syna w Ciało i Krew, dzięki którym mógł poddać się zbawczej męce.

III. Cierniem ukoronowanie

Najlepsza Matko! Obejmując Dziecię Jezus swoimi ramionami, uwieńczyłaś najczulej i najpiękniej Głowę swojego Syna. Chciałaś Go niejako zabezpieczyć przed koroną cierniową, którą żołnierze wtłoczyli Mu na głowę. Już wcześniej chciałaś Synowi wynagrodzić mękę, której wtedy doznał. My zaś, chcąc odwdzięczyć się Tobie za wielką dobroć jaką okazałaś Synowi Bożemu, po wielekroć Ciebie koronujemy. Prosimy Cię, aby wszystkie koronacje Twoich wizerunków były na chwałę Twoją i Twojego Syna i ku pomocy Kościołowi świętemu.

IV. Dźwiganie krzyża

Chrystus dobrowolnie przyjął krzyż na swoje ramiona i powiedział: „Jeśli kto chcę pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8, 34). Pierwszą Osobą, która Go najlepiej naśladowała w dźwiganiu krzyża, była niewątpliwie Matka, idąca za Nim w orszaku niewiast. Ona wiedziała, że wszystko, co się z Jej Synem dzieje, jest wolą Ojca i jest potrzebne. W pełni, całkowicie i bez zastrzeżeń współdziałała z Chrystusem i z wolą Ojca. Radujemy się, Najlepsza Matko, że w szeregu idących za Chrystusem, Ty jedna rozumiałaś dzieło Twojego Syna. Pomagając Mu stałaś się Towarzyszką Jego Męki i Współodkupicielką.

V. Śmierć na krzyżu

Przedziwna jest tajemnica śmierci Chrystusa, który przez śmierć swoją uśmiercił śmierć naszą i przywrócił nam życie. Pierwszą Osobą, która skorzystała z zasług Jego krzyża, była Maryja. Syn Boży poddał się prawu śmierci, ale Matkę swoją przed nią uchronił. Dopuścił tylko do zaśnięcia, ale zaraz sprawił cud wniebowzięcia. Przez to chciał powiedzieć, jak skuteczna jest Jego męka dla każdego z nas: „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 25-26). Matko Życia, Matko wszystkich żyjących, Ty jesteś u początku szeregu ludzi, którzy nie umierają. Ty staniesz na czele orszaku zmartwychwstałych, bo Ciebie nie dotknął cień śmierci. Wielbimy Cię w tym wielkim przywileju, który wysłużył Ci Twój Syn. Pragniemy podążać za Tobą i innych tą drogą prowadzić.

VII. 15 MINUTOWE ROZWAŻANIE TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Rozważania prowadzi Siostra Anna Maciejewska, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, prowincja Św. Józefa Poznań.

Tajemnica Chwalebna - Zmartwychwstanie Pana Jezusa

DO POSŁUCHANIA NA: https://www.youtube.com/watch?v=Tt39Jh0Rkf0&feature=emb_logo

VII. Apel Jasnogórski

MARYJO, MIEJ W OPIECE NARÓD CAŁY!

 

Szósty dzień nabożeństwa Różaniec do Granic Nieba - 6 listopada 2020

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=150#sigFreeId6e53a10861

Dzisiejsze nabożeństwo będzie składało sięz dwóch części. Pierwszą poświęcimy MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ. Drugą będzie comiesięczne NABOŻEŃSTWO PIERWSZOPIĄTKOWE wyrażające naszą miłośći szacunek dla Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Pamiętajmy o szczególnej intencji podjętej inicjatywy RÓŻAŃCA DO GRANIC NIEBA: POKUTUJEMY I WYNAGRADZAMY ZA CAŁE ZŁO I GRZECHY POPEŁNIANE W NASZEJ OJCZYŹNIE. Szczególnie za grzech zabijanianienarodzonych i cierpienia, jakiego doznałyte dzieci.  Z wiarą, przez wspólną modlitwę, mamy nadzieję zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów.

I. Pieśń: „Różańcowa Pani nieba, ziemi”

Różańcowa Pani nieba, ziemi,

Pozdrawiamy Cię głosy naszemi.

Do Ciebie się cały świat ucieka,

Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico, Marya!

Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem,

Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Mówisz, że chcesz być dla nas obroną,

I ratować dusze, które toną.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,

Więc żądałaś po trzykroć pokuty.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

W Fatimie Ty wskazałaś różaniec,

Dla grzeszników to obrony szaniec.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Tajemnice różańca świętego,

Zdepczą wroga zbawienia naszego.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Wtedy serce me zatryumfuje

Ludzkość całą ono uratuje.

Do Ciebie się cały świat ucieka…


Link do posłuchania pieśni: https://www.youtube.com/watch?v=DOFcHhr1XtE

II. Konferencja:

            W środę 4 listopada papież Franciszek podczas audiencji generalnej mówił o RÓŻAŃCU DO GRANIC NIEBA.

            Zachęcamy do wysłuchajmy katechezy papieża, w której podkreślał moc modlitwy prowadzącej do uzdrowienia i pojednania oraz słów skierowanych do Polaków.

– Jezus wychowuje nas do modlitwy, która potrafi być zdyscyplinowana, wprawna i wytrwała – nauczał papież Franciszek.

– Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W tym tygodniu w całej Polsce wasze rodziny i parafie jednoczy wspólna modlitwa – „Różaniec do granic nieba”. Niech to błaganie zanoszone do nieba przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej wyjedna uzdrowienie ran związanych z utratą dzieci nienarodzonych, przebaczenie grzechów, dar pojednania oraz napełni wasze serca nadzieją i pokojem. Z serca wam błogosławię – powiedział papież Franciszek.

Całość  na:https://www.youtube.com/watch?v=AymlLTwmGTQ&feature=emb_logo

III. Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże…(taka jak 1 dnia)

IV. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:

Wszystkie dzieci nienarodzone…(taka jak 1 dnia)

V. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej… (taki jak 1 dnia)

Link do psalmu:https://www.youtube.com/watch?v=jINnfJ7mC1w&t=58s

Kiedy na św. Maksymiliana Kolbego spadały problemy, po prostu dużo się modlił: "Trudności piętrzyły się nie do przezwyciężenia. Dużom wtedy odmówił Różańców" – wspominał. Nie raz widziano go, jak na moment przystawał i przykładał do serca różaniec.

Gdy w Auschwitz pewien młody mężczyzna powiedział mu, że planuje odebrać sobie życie, święty zakonnik chwycił go za ramiona i powiedział: „Ty musisz żyć, ty będziesz żył!”, a następnie wręczył mu różaniec; i kazał go odmawiać. „A we mnie z każdym dniem wstępował jakby nowy duch, wkroczyłem w inny świat" – zaświadczył potem ocalony z piekła obozu mężczyzna.

Św. Maksymilian – niewolnik Maryi - umierał jak żył: z różańcem na ustach. Z bunkra śmierci - w którym najpierw próbowano go zagłodzić, a potem wykończono zastrzykiem fenolu prosto w serce - codziennie dało się słyszeć intonowane przez niego maryjne śpiewy, modły i święte zdrowaśki. Gdy w bunkrze pojawiali się esesmani, ojciec Kolbe patrzył na nich z miłością. Nie mogli znieść jego wzroku. „Patrz na ziemię, nie na nas!” – krzyczeli.

Święty Maksymilian Kolbe był człowiekiem, który modlił się do granic Nieba. Z dłońmi splecionymi wokół różańca zadawał celne strzały problemom, śmierci i nienawiści, bo kiedy udawał się na modlitwę różańcową mówił: „Idę strzelać do szatana”.

Dzisiejsze rozważania tajemnic bolesnych pochodzą z pism tego BOŻEGO SNAJPERA.

VI. Różaniec święty:

MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasemodejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedł­szy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».   (Mt. 26,36-39).

Jezus zawierza się całkowicie i z zaufaniem woli Ojca, stanowi to wskazanie dla człowieka chorego i cier­piącego na duszy lub ciele. Człowiek z natury jest słaby i zawsze potrzebuje szukać oparcia, które najlepiej znaleźć w Chrystusie. Jezus jest szczególnie blisko każdego, kto przeżywa ciężkie chwile cierpienia i trud­ne doświadczenia życiowe.

Jezu kiedy ból przesłania sens cierpienia pomóż wyrazić zgodę na wolę Ojca, tak jak Ty uczyniłeś to w Ogrójcu i daj chorym ku pomocy Twoją Matkę.

Tak nieraz ciężko w życiu. Zdaje się, że już wyjścia żadnego nie ma… Cóż więc mamay czynić? Zaufać Bogu.

                                                                                                      (Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

BICZOWANIE PANA JEZUSA

Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?» Namiestnik odpowie­dział: «Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.   (Mt. 26,36-39).

Jezus przywiązany do słupa poddany zostaje okrutnej karze biczowania, ostre zakończenia boleśnie ranią Jego plecy. Pan przyjmuje te cierpienia, aby być z nami w ciężkich chwilach cierpienia i bólu. Patrząc na Jezusa chory może prosić Go o pomoc, bo On rozumie, bo On doświadczył cierpienia.

Jezu kiedy przyjdą dni trudu i bólu naucz nas przyjmować cierpienie bez słowa skargi czy żalu i daj chorym ku pomocy Twoją Matkę.

Ona, Niepokalana i te okoliczności, pozornie przeciwne, potrafi na większe dobro obrócić. Oddaliśmy się Jej…

                                                                                                          (Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

CIERNIEM UKORONOWANIE

Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz,włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.    (Mt.27,29-31).

Korona jest symbolem władzy i chwały, jakże inna była korona, którą żołnierze włożyli nagłowę Jezusa. Korona cierniowa to dodatkowe cierpienie i kolejne upokorzenie jakiegodoświadczył Pan, z miłości do człowieka, aby złączyć się w bólu z cierpiącymi i chorymi. Jezu kiedy cierpienie wydaje się nie do zniesie­nia, kiedy nadejdą chwile załamania stań przy chorym w swojej cierniowej koronie i daj chorym ku pomocy twoja Matkę.

Niepokalana życzy sobie, abyśmy nie tylko pracowali, ale i cierpieli. Tu jest olbrzymie pole pracy przez cierpienie.

                                                                                                               (Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

 DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jezus, Król Żydowski».   (Mt.27,32-37).

Jezus idzie drogą dźwigając krzyż, wypełnia wolę Boga, upada i podnosi się, wszystko cierpliwie znosi. Spotyka Swoją kochającą Matkę, silnego Szymona i odważną Weronikę, wskazuje przez to , że nigdy czło­wiek nie jest sam. W dniach cierpienia i bólu zawsze przy chorym jest ktoś, kto się o niego troszczy, chociaż czasami tak trudno to dostrzec.

Jezu kiedy cierpienie przygniata tak jak Ciebie ciężar krzyża, przyślij choremu Szymona lub Weronikę i daj ku pomocy Twoją Matkę.

Co dzień, często i w trudnych chwilach, patrząc na Ukrzyżowanego, ucz się, … naśladować Pana Jezusa nagiego, w takich boleściach i tak wyszydzonego; i bądź posłuszny Panu Bogu.

                                                                                                (Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

 PAN JEZUS NA KRZYŻU UMIERA

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej Ok łogodzinydziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lemasabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.  (Mt. 27,45-46;50).

Jezus umarł, aby człowiek mógł żyć wiecznie, jak cenne jest dla Boga każde życie, a jak łatwo o tym zapomina człowiek. Ból i cierpienie często powodują bunt i zamknięcie się w sobie, a wystarczy spojrzeć na konającego Jezusa, który to wszystko co wycierpiał z miłości do każdego z nas.

Jezu kiedy nadejdą te najtrudniejsze chwile w życiu pomóż mi spojrzeć z miłością na krzyż idaj ku pomocy Twoja Matkę.

Wykonanie postanowień będzie krzyżem, który masz nosić na każdy dzień. Wtedy módl się stale, a jeżeli Pan Bóg nie odejmie od ciebie cierpień, to przynajmniej da siłę do ich znoszenia.

                                                                                           (Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

VII. Apel Jasnogórski

NIE PODDAWAJMY SIĘ!

POKUTUJMY I MÓDLMY SIĘ WYTRWALE!

 

Piąty dzień nabożeństwa Różaniec do Granic Nieba - 5 listopada 2020

Już kolejny raz w czasie oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych będziemy pokutować i błagać Boga o przebaczenie za grzechy popełniane w naszej ojczyźnie. Szczególnie te popełniane wobec dzieci nienarodzonych. Dziś towarzyszyć nam będzie św. s Faustyna Kowalska, dzięki której świat poznał  i pogłębił kult MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Odmawiając KORONKĘ prośmy o Boże Miłosierdzie dla wszystkich, którzy przez grzechy przeciwko życiu uczynili wyrwę w Bożym planie istnienia.

 I. Koronka do Miłosierdzia Bożego

II. Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże…(taka jak 1 dnia)

III. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:

Wszystkie dzieci nienarodzone…(taka jak 1 dnia)

IV. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej… (taki jak 1dnia)

Siostra Faustyna w „Dzienniczku” najwięcej pisała o dobroci Jezusa, który odchodząc z tej ziemi, chciał pozostać z nami i pozostawił siebie w Sakramencie Ołtarza - Eucharystii, otwierając na oścież Miłosierdzie swoje. To właśnie ofiarowanie mszy świętej jest najlepszym sposobem pomocy żyjącym i zmarłym.  W ten pierwszy czwartek listopada oprócz intencji RÓŻAŃCA DO GRANIC NIEBA podziękujmy za każda Eucharystię w naszym życiu i prośmy za sprawujących ją kapłanów.

 Po każdej dziesiątce zaśpiewajmy kanon:

Misericordias Domini  in aeternum cantabo.

Twe miłosierdzie, Panie mój, po wiek wieków sławić chcę.

Link do kanonu: https://www.youtube.com/watch?v=pva71b0fTMM

 Różaniec. Prosta modlitwa, która może tak wiele. A właściwie – wszystko.  Poruszyć serce konkretnego człowieka i zmieniać świat. Różaniec jest liną, która łączy ziemię z niebem. Pomaga nam, abyśmy nie zgubili się na drodze do wieczności. Można mówić o nim długo, ale żeby odkryć jego prawdziwą wartość, trzeba najpierw wziąć go do ręki. Okazja właśnie się nadarza. Pamiętajmy, jak bardzo Matce Bożej zależy, abyśmy realizowali wezwanie Chrystusa do nieustannej modlitwy. Różaniec to modli­twa, która daje przestrzeń Bogu, by cały mógł działać w naszym życiu, by według swojej woli zmieniał ludzkie serca i świat. To modlitwa prowadząca do trwania w nieustannej obecności Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.
Teraz i zawsze. Amen.

                                                                                                                           św. s. Faustyna Kowalska

 I. Modlitwa w Ogrójcu

„A będąc w ciężkości – dłużej się modlił”. Kiedy się zaczęłam zastanawiać głębiej, wiele światła spłynęło na duszę moją. Poznałam, jak bardzo potrzeba nam wytrwałości w modlitwie, i od takiej ciężkiej modlitwy zależy nieraz nasze zbawienie.    (Dz. 157).

II. Biczowanie

Ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. (…) Biedni grzesznicy, jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie? Krew Jego płynęła na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęło odpadać. I widziałam na plecach parę kości Jego obnażonych z ciała… Jezus cichy wydawał jęk i westchnienie.  (Dz. 188).

III. Cierniem ukoronowanie

Upleciono koronę z cierni i ubrano głowę świętą [Pana], i podano trzcinę w rękę Jego, i naśmiewali się z Niego, oddając Mu pokłony jako królowi, plwali na oblicze Jego, a inni brali trzcinę i bili głowę Jego, a inni kułakami zadawali Mu boleść, a inni zasłonili twarz Jego i bili Go pięściami; cicho znosił to Jezus. (…) Skąd taka złość w człowieku, a jednak grzech to sprawia – spotkała się Miłość i grzech.   (Dz. 408).

IV. Dźwiganie krzyża

Nie wszystko jeszcze świat wie, co Jezus cierpiał. Towarzyszyłam Mu (…) w każdym rodzaju męki Jego; nie uszły uwagi mojej ani jeden ruch, ani jedno spojrzenie Jego, poznałam całą wszechmoc miłości i miłosierdzia Jego ku duszom.   (Dz. 1054).

V. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Kiedyś konał na krzyżu, w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym; pozwalając sobie otworzyć bok swój najświętszy, otworzyłeś nam niewyczerpane źródło miłosierdzia swego; dałeś nam, co miałeś najdroższego, to jest krew i wodę z Serca swego.   (Dz. 1747).

NIE USTAWAJ W MODLITWIE! DUCHOWA WALKA TRWA!

 

Czwarty dzień nabożeństwa Różaniec do Granic - 4 listopada 2020

Jesteśmy dokładnie w połowie podjętej przez nas walki duchowej o oczyszczenie naszych rodzin, parafii i narodu ze skutków grzechów uczynionych przeciwko życiu. Mamy za co pokutować i błagać o wybaczenie: przemoc, agresja, świętokradztwa i profanacje dotyczą nas wszystkich, bo dzieją się w naszej ojczyźnie, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

PRAGNIEMY W TYM DNIU SZCZEGÓLNIE SKUPIĆ SIĘ NA MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ. ODMÓWIMY DZIŚ DWIE JEJ CZĘŚCI: BOLESNĄ I CHWALEBNĄ,pamiętając  o obietnicy jaką niesie ze sobą różaniec. Ból, cierpienie i ofiara dają nadzieję na chałę i zmartwychwstanie. Właśnie tej nadziei potrzebują obecne czasy. Próba jakiej jesteśmy poddawani przeminie. Jak to było wielokrotnie podkreślane: po ludzku nie ma już dobrych rozwiązań. Ostatnią nadzieją jest powierzenie się opiece najlepszej z matek  - Maryi.

I. Konferencja

Zanim rozpoczniemy przypomnijmy sobie jaką moc ma właśnie RÓŻANIEC i dlaczego wybraliśmy go, jako najskuteczniejszą broń w naszej walce:

Ks. Dominik Chmielewski SDB - Dlaczego różaniec?

 Do wysłuchania na: https://www.youtube.com/watch?v=vKqY9aWQj_M&list=LLJSqN3MVZqdD6dSbAKTZsPA&index=612

DZISIEJSZE ROZWAŻANIA TO WSKAZÓWKI DUCHOWE ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO.

Był jedną z najwybitniejszych postaci XVII wieku w Polsce: nazywany prorokiem Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, ojcem ubogich i orędownikiem zmarłych. Jest założycielem Zgromadzenia Księży Marianów – pierwszego męskiego zakonu założonego przez Polaka na ziemiach polskich.  Jest to święty na nasze czasy. Ze szczególną miłością traktował umierających i zmarłych na skutek licznych wojen, epidemii i nędzy. Po mistycznym doświadczeniu wizji czyśćca i dusz tam cierpiących, szczególnie żarliwie modlił się za zmarłych. Pisał: „Jakie zaś może być większe miłosierdzie, niż okazane zmarłym”. Stąd też modlitwa za zmarłych jest jednym z głównych celów Zgromadzenia Księży Marianów. Wpisy w Księdze Łask potwierdzają skuteczne orędownictwo św. Stanisława w sprawach życia nienarodzonego. Św. Stanisław został uznany za patrona dzieci nienarodzonych. 

II. Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże…(taka jak 1 dnia)

III. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:

Wszystkie dzieci nienarodzone…(taka jak 1 dnia)

IV. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej… (taki jak 1 dnia)

 V. Różaniec Święty

„Dusze, oddające się gorliwej modlitwie, mogą w jednym momencie więcej pomóc całemu Kościołowi, niż wszyscy kaznodzieje kazaniami, doktorzy wykładami, spowiednicy szafarstwem sakramentu pokuty. Mogą przywrócić umarłych do życia, złych skłonić do poprawy, mogą zniszczyć całe armie, odwrócić głód, oddalić zarazę, wszystko zdziałać – wsparci podczas modlitwy dwoma ramionami: wiarą i miłością.”

                                                                                                                                            o. Stanisław Papczyński

Tajemnice BOLESNE

I. MODLITWA W OGRÓJCU

Naucz się uciekać do modlitwy jak do kotwicy, zwłaszcza wtedy, gdy rozpętują się burze pokus, powstają inne zamęty czy czekają cię trudne obowiązki.  Ile razy chcielibyśmy w naszym życiu wybierać „prościej”, inaczej mówiąc – po swojemu. Jednak pamiętaj­my: nie moja, ale Twoja wola, Ojcze, niech się stanie.

II. BICZOWANIE PANA JEZUSA

Obym ja, Panie mój, dla uczczenia Ciebie i dla uniknięcia obrażania Ciebie w takim stopniu nie pobłażał już więcej swemu ciału i jego pysze, w jakim Ty dla mego dobra i odkupienia nie oszczędzałeś swoich najświęt­szych członków. Jezus podczas biczowania bierze na siebie wszystkie nasze grzechy cielesne i płaci ogromną cenę za przy­wrócenie godności naszemu ciału. Patrząc na Chrystusa ubiczowanego, nie powinniśmy się jednak zbyt szybko oburzać na okrucieństwo świata, ale warto przypominać sobie, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga i jesteśmy świątynią Ducha Świętego.

III. CIERNIEM UKORONOWANIE

Inni, chwyciwszy jakieś laski, czy to trzcinowe, czy innego rodzaju, kładli je skrzyżowane na głowę i ową koronę cierniową tak mocno i z taką siłą wtłaczali, że bardzo ostre kolce przebijały nie tylko skronie, ale też sięgały aż do mózgu, który wyciskany spływał obficie razem z krwią. Słowa szyderstwa, złośliwości mają moc zadawania bólu jak ciernie, czy wręcz zabijania życia. Cierpienie Jezusa niech będzie dla nas zaproszeniem do dobrego mówienia i do innych ludzi, i o nich.

IV. DŹWIGANIE KRZYŻA

Zechciej pomóc Mu w niesieniu krzyża, bo i najczystsza Matka tego pragnie, lecz nie jest w stanie;  ty możesz pomóc, niosąc z radością duchowy krzyż. Maryja, patrząc na Syna, cierpi, ale z drugiej strony wierzy, że to nie jest koniec, że nawet w najtrudniej­szych sytuacjach zawsze jest wyjście. Bóg nigdy nie zawiódł Jej wcześniej, tym bardziej nie zawiedzie teraz.

V. ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

Duszo moja, pomyśl, że gdy Chrystus niegodziwie otrzymał tę ranę, największa boleść przeszyła Najświęt­szą Maryję Pannę, która nie inaczej wtedy to odczuła, lecz tak, jakby Jej samej bok i serce zostało przebite. Dlatego zważ to, że wiele zawdzięczasz Synowi, ale niemało też i Matce. Ziarno, które wpada w ziemię, musi najpierw obumrzeć. Chrystus wchodzi w śmierć, aby ją pokonać, abyśmy nie byli zniewoleni, ale potrafili każdego dnia wybierać to, co dobre.

Tajemnice CHWALEBNE

I. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Bardzo rano popędziły do grobu. Z tego należy się nauczyć szybkiego wykonywania podejmowanych dzia­łań dla miłości Bożej. Nie ma już dla Niego niepotrzebnych przystanków, nie ma już dla Niego zamkniętych drzwi. Zmartwych­wstały przychodzi do uczniów pełnych strachu i mówi im: „Pokój wam” i jednocześnie zaprasza do działa­nia. Tak wielu jest ludzi, którym brak pokoju Chrystusa.

II. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Nikogo, choćby nawet najpodlejszego i najbardziej niegodziwego, nie chce wykluczyć z niebieskiej ojczyzny. Jezus, wstępując do nieba, polecił nam, aby z Jego Słowem dotrzeć do wszystkich. Bóg nie patrzy na kolor skóry, miejsce zamieszkania, ilość gotówki w portfelu. Wszystkich pragnie zbawić, dlatego mówi: „Idźcie na cały świat…”.

III. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Pański, poprzedzony udręką, przychodzi w wichrze z szumem; po Nim jednak zostają ślady w postaci radości, tysiąca pociech, tysiąca owoców i tysiąca dóbr. Przed – lęk, zamknięcie, izolacja. Po – radość, otwartość i głoszenie. Przyjdź, Duchu Święty!

IV. WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Niech nie liczy na ujrzenie Maryi w niebiańskim przybytku ktoś, kto tu na ziemi Jej nie naśladował. Maryja wzięta do nieba jest pełnym nadziei znakiem dla nas, że my także jesteśmy powołani do świętości i życia wiecznego. Wystarczy rozważać Jej życie i naśladować Ją w codzienności.

V. UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Po przyjęciu Syna proś Matkę, która jako mgła okrywa całą ziemię, by także ciebie chciała chronić w cieniu swych skrzydeł i abyś nietknięty uchronił się przed wiecznym żarem.Maryjo, Królowo nieba i ziemi, ucz nas każdego dnia naśladować Ciebie, abyśmy jeszcze bardziej – tutaj i w życiu wiecznym – doświadczali miłosierdzia Twojego Syna.

NA KONIEC NIEPOKALANE SERCE MARYI ZATRIUMFUJE!

 

Trzeci dzień nabożeństwa Rózaniec do Granic Nieba - 3 listopada 2020

W kolejnym dniu oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych trwamy na modlitwie w ramach akcji RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA.  Chcemy zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów.

Wspólnie. Jak Izrael na kartach Biblii, jak nasi przodkowie przez wieki:

1. Pokutujemy za wszystkie grzechy aborcji dokonane w Polsce, w naszej parafii, w naszych rodzinach.

2. Ofiarowujemy odpusty duszom przebywającym w czyśćcu za grzechy przeciwko życiu.

3. Przepraszamy dzieci nienarodzone, przyjmujemy je do naszych rodzin i prosimy o modlitwę za nas.

4. Prosimy, aby owocem tej wielkiej modlitwy Polaków było przywrócenie nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego.

I. Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże…(taka jak 1 dnia)

II. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:

Wszystkie dzieci nienarodzone…(taka jak 1 dnia)

III. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej… (taki jak 1 dnia)

LINK DO PSALMU:  https://www.youtube.com/watch?v=QnH0BPuWcQA

Dzisiejsze rozważania tajemnic bolesnychpochodzą z zapisków sługi bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło – Życie, popularnie zwanego Oazą.
W 1981 r. z jego inicjatywy powołano w nim Diakonię Życia. Jej posłaniemjest zachowanie piękna czystości przedmałżeńskiej, ukazywanie piękna miłości małżeńskiej, wartości życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Członkowie ruchu oprócz głoszenia prawdy, od kilkudziesięciu lat dają piękne świadectwo chrześcijańskiego życia.

Inspiracją tego dzieła była nauka św. Jana Pawła II, wsłuchajmy się w nią jeszcze raz razem:

Fragmenty homilii św. Jana Pawła II z Kalisza z 4 czerwca 1997 roku:

Największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd.

Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie "kultury życia": tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia; zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego; tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, słabego i ubogiego, nienarodzonego.

Całość do wysłuchania na:

https://www.youtube.com/watch?v=s3p6YHwvTis

IV. Różaniec Święty

Nic nie jest próżne i daremne,
jeśli jest niesione przez wiarę i miłość.

                                                                                                                          ks. Franciszek Blachnicki

1. MODLITWA W OGRÓJCU

[Jezus] padł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie». Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepiał Go.

                                                                                                                                                                    (Łk 22,41-43).

Również w bolesnych tajemnicach musimy towarzyszyć Jezusowi i Jego Matce. Każdy z nas musi cierpieć i nieść krzyż. Przed cierpieniem nie ma ucieczki. Możemy jedynie cierpienie zwyciężyć, nadać mu wartość, uczynić je źródłem łaski i zbawienia - jeżeli będziemy cierpieli w zjednoczeniu z Jezusem i w tej postawie, w jakiej On cierpiał.

Pierwsza tajemnica bolesna uczy nas, jaką przybrać postawę w cierpieniu. Trzeba upaść na kola­na i modlić się pokornie: Ojcze, jeżeli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Ale zaraz trzeba też dodać: Wszakże nie moja wola, ale Twoja niech się stanie.

2. BICZOWANIE

Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować.        (J19,1).

Za cóż najświętsze Ciało Jezusa Chrystusa, Boga Człowieka, musiało zostać tak okrutnie zranione i znieważone? Wiara daje nam odpowiedź: za grzechy naszego ciała. Za grzechy przeciwko czystości, za grzechy przeciwko tajemnicy życia. Matka Boża Fatimska w objawieniu z dnia 13 czerwca 1917 r. ukazała dzieciom piekło, do którego idą grzesznicy, i powiedziała do Hiacynty: „Grzechami,które najwięcej dusz doprowadzają do piekła, są grzechy cielesne”.

Dzisiaj tych grzechów popełnia się u nas tak wiele! Ludzie zatracają zupełnie poczucie wstydu i świado­mość grzechu nieczystego. Widok okrutnie ubiczowanego Jezusa niechaj wstrząśnie naszymi sumieniami i pobudzi nas do walki z wszelką nieskromnością.

Módlmy się o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza tych, którzy gorszą innych i którzy pogrążeni są w nałogach pijaństwa i nieczystości.

I prośmy Pannę Przeczystą i Niepokalaną za siebie - o łaskę umiłowania czystości.

3. UKORONOWANIE CIERNIEM

A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.Potem podchodzili do Niego i mówili: „Witaj, królu żydowski!” I policzkowali Go.          (J 19,2-3).

Pan Jezus wydał swe Ciało na ubiczowanie za nasze grzechy cielesne, a cierniową koronę pozwolił sobie wtłoczyć na skronie za naszą pychę.

Za pychę rozumu, który nie chce skłonić się przed wyższą mądrością Bożą i uznać swojej ograniczoności i zawodności.  Za pychę woli, która nie chce służyć i poddać się woli swego Stwórcy i Pana.  Za pychę serca, które za lada drobiazg obraża się śmiertelnie na bliźnich, nie chcąc przebaczać.

4. NIESIENIE KRZYŻA

A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.    (J J19,17).

Krzyż jest nam dany. Nie uwolnimy się od niego. Ale możemy go przemienić w błogosławieństwo. My zwykle buntujemy się, szarpiemy, chcielibyśmy zrzucić z siebie ciężar krzyża. Tego krzyża, którym my sami jesteśmy, krzyża naszych wad i chorób, zarówno duszy jak i ciała. Krzyża, którym są nasi bliźni i najbliżsi, z którymi musimy codziennie żyć pod jednym dachem. Jedno jest tylko rozwiązanie problemu krzyża: musimy go wziąć na siebie, musimy się z nim pogodzić. Musimy się uzbroić w cierpliwość. I wtedy krzyż zamieni siew źródło łaski i radości.

Prośmy Niepokalaną, aby nas nauczyła w tym samym duchu towarzyszyć Jezusowi niosącemu krzyż, w jakim Ona Mu towarzyszyła.

5. UKRZYŻOWANIE PANA JEZUSA

Gdy przyszli na miejsce zwane „Czaszką”, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.    (Łk 23,33-34).

Piąta tajemnica bolesna ukazuje nam tajemnicę niepojętej Miłości, przez którą zostaliśmy odkupieni na żywot wieczny. Pan Jezus przybity do krzyża przez grzeszników modli się i ofiaruje za nich. Za nas wszystkich, którzy przez grzechy staliśmy się przyczyną Jego męki, ofiaruje, przebaczając, tę mękę.  W ten sposób Baranek Boży gładzi grzechy świata.

W tej miłości przebaczającej musimy uczestniczyć, jeżeli chcemy dostąpić odkupienia. Dla nas jest przygotowane miłosierdzie - ale pod warunkiem, że będziemy miłosierni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).

„I przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6, 12). Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.    (Mt 6, 14-15).

Obyśmy zrozumieli to zasadnicze prawo chrześcijańskiej miłości - prawo przebaczania. Obyśmy nigdy nie odmawiali Modlitwy Pańskiej na swoją zgubę, mając w sercu urazę do bliźniego.  Tę miłość niechaj nam uprosi Ta, która pod krzyżem została nam dana za Matkę i stała się Pośredniczką Łask Wszelkich.

ZOSTAŃ ISKRĄ! ROZPAL ŚWIAT OGNIEM BOŻEJ MIŁOŚCI!

 

Drugi dzień nabożeństwa Różaniec do Granic Nieba - 2 listopada 2020

Rozpoczynamy drugi dzień nabożeństwa RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA.

PAMIĘTAJMY  O  JEGO  POKUTNYM

I  PRZEBŁAGALNYM  CHARAKTERZE.

Wzbudźmy w sobie intencje:

  • przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
  • wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
  • zapewnienia w prawie bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.

I. Modlitwa do Boga Ojca:  (jak w 1 dniu)

Bądź uwielbiony Boże…

II. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:  (jak w 1 dniu)

Wszystkie dzieci nienarodzone…

III. Psalm 51: (jak w 1 dniu)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej…

LINK DO PSALMU: https://www.youtube.com/watch?v=v08oVzEoQdM&t=123s

IV. Różaniec Święty

„Dziś, jak kiedyś nad Jerozolimą, płacze Jezus nad całym światem. Jak płakał nad Sodomą i Gomorą, od których obecny świat jest gorszy. Tak, jak dawniej Bóg ocalał ludzi wiernych Mu i niekalających się grzechem, tak teraz pragnie ocalić tych, którzy strzegą Jego Miłości. Tym, czym była arka dla rodziny Noego, czym było opuszczenie mającego zginąć miasta dla Lota, jest dziś różaniec. Różaniec odmawiany wraz z Maryją przed Sercem Miłosiernego Jezusa jest ratunkiem jak arka dla twojej duszy i dusz tych, których pragniesz ocalić od nawałnicy zła, jakie zalało świat. Różaniec wyprowadzi cię poza to, co ma być spalone na popiół, by już nie niszczyło dusz ludzkich stworzonych dla świętości w Bogu. Amen”

                                                                                                                   Alicja Lenczewska, „Słowo pouczenia”

Tymi słowami Alicji Lenczewskiej– polskiej mistyczki, nauczycielki i  autorki dwóch dzienników duchowych „Świadectwa” oraz„Słowa pouczenia” rozpoczynamy dzisiejszy różaniec. Mistyczka opisuje głównie swoje rozmowy z Jezusem Chrystusem, a także m.in. z Matką Bożą, świętymi i aniołami.

Tajemnice bolesne rozważać będziemy słowami wypowiedzianymi przez Jezusa.

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Nie lękaj się ofiary. Miłość, która jest niezdolna do ofiary, nie jest miłością. Jest obłudą i kłamstwem. Uklęknij przed Ojcem i przyjmij Jego wolę z miłości do Boga i twych braci. Przyjmij wraz ze Mną ból, który stanie się zbawieniem dla nich i uświęceniem dla ciebie. To cię oczyści i uwolni wielu.

II. Biczowanie Pana Jezusa

Wydaj swoje ciało i swoją duszę na ubiczowanie. Przyjmuj z miłością uderzenia. Zatop je w miłości.
Za każdy cios odpłać miłością. Módl się, aby miłość w tobie była większa niżrany serc, które rodzą zło i czynią niesprawiedliwość.

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Przyjmij ulegle koronę cierniową poniżenia, ironii, niesprawiedliwości. Wybaczaj i kochaj. Twoją bronią jest modlitwa, a osłoną jestem Ja. Ja jestem twoją jedyną chwałą, blaskiem twojego imienia i prawdą o tobie. Ja jestem, choć jestem ukryty, nie oni, których widzisz.

IV. Dźwiganie krzyża

I idź, trwaj w twojej drodze za Mną. Bądź wierna w twej małej codzienności i bądź wierna, gdy ogrom mojego krzyża przygniecie cię do ziemi. Droga krzyżowa twojego życia trwa i są na niej te wszystkie stacje, które były na mojej drodze krzyżowej. I jestem Ja: twoje życie, i jest Maryja: twoje wspomożenie, i są ludzie: współuczestnicy twego trudu.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Nie lękaj się oddania swego ludzkiego życia dla ocalenia Bożego życia w tobie i w twych braciach. Nie lękaj się umiłowania do końca. Zaprzyj się siebie i oddaj się Bogu, aby wykonało się przez ciebie wielkie dzieło Boże, do którego cię powołałem i stworzyłem.

Jesteś na Górze Przemienienia, tu rozgrywa się ostatni akt twego oczyszczającego bólu. Tu umiera w tobie stary człowiek. Tu rodzi się w tobie moje zmartwychwstanie.

V. Konferencja

Fragment homilii z 9 czerwca 2019 roku - ks. dr hab. Robert Skrzypczaka:

W 1610 roku Maryja mówiła, co będzie się działo z Kościołem 400 lat później, czyli na przełomie XX- XXI wieku (...) Na początku XXI wieku. - Maryja mówi: Kościół będzie poddany potwornej próbie.

Mówi o wielu rzeczach, ale najbardziej mnie dotknęły 3:

1. Kościół będzie poddany nieustannemu bluźnierstwu i świętokradztwu. Będzie nieustannie znosił ewidentne, wulgarne, zamanifestowane publicznie przejawy bluźnierstwa.  (...)

2. punkt, o którym mówiła Maryja w Quito. - Najbardziej ten czas próby, będą cierpiały dzieci. (...) Dzieci dzisiaj najbardziej cierpią z tego powodu, że nie mają wzorów. (...)

3. Matka Boża mówi: - W tym całym zamęcie, diabeł zrobi wszystko żeby zniszczyć konfesjonał. (...) (Na zachodzie) nikt się nie spowiada, a wszyscy przystępują do Komunii. (...)

Maryja powiedziała w Quito: - Ta próba, którą przejdzie Kościół, będzie straszna, będzie bolesna, ale nie zniechęcajcie się, nie pozwalajcie się zniechęcić, bo ona minie. I przyjdzie łaska. Przyjdzie zmartwychwstanie.

Całość do posłuchania na: https://www.youtube.com/watch?v=YxB0mmIhgMo

TRWAJMY WE WSPÓLNEJ MODLITWIE!

Materiały na 1 dzień nabożeństwa Różaniec do Granic Nieba - 1 listopada 2020

Przebieg nabożeństwa:

I. Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco

wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości.

Dziękujemy Ci, żeś nas tak cudownie stworzył!

Dziękujemy Ci także za życie członków naszych rodzin,

gdyż każdy człowiekjest wyrazem Twojego błogosławieństwa

dla nas, naszej ojczyzny i całego świata.

Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć,
a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości.

Dlatego bardzo przepraszamy Ciebie za każdą zniewagę,

jakiej dopuściliśmy się odrzucając dar życia.

Przepraszamy za każde odrzucone przez naszych Rodaków dziecko poczęte,

które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu.

Przepraszamy Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia.

Prosimy o łaskę przebaczenia dla nas,

dla najbliższej rodziny, dla naszych przodków i potomków.

Jednocześnie pragniemy przyjąć do swego serca każde

poczęte, a odrzucone życie. Przyjmujemy te dzieci, którym

choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed

Twoim Obliczem. Nadajemy im prawa naszych rodzin

I obywatelstwo naszej Ojczyzny.

Przebacz nam i udziel daru jedności.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

 II. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:

Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych rodzinach,

te o których wiemy i te, które są nam nieznane, przepraszamy

was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.

Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za

nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin.

Prosimy o modlitwę za Polskę i cały świat,

by wrócił do Boga Ojca, naszego Stwórcy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

 III. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 Link do wysłuchania Psalmu 51:

https://www.youtube.com/watch?v=5ZSfWVZglVE&t=94s

 

 IV. Różaniec Święty co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części.

Niedziela – 1 listopada

Człowiek jest wielki nie przez to co ma,

nie przez to kim jest,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi,

                             Jan Paweł II

 

I. MODLITWA W OGRÓJCU

Jezus - zarówno w życiu, jak i w śmierci - ofiarował siebie Ojcu w pełni posłuszeństwa (...) W Getsemani widzimy, jak bolesne to było posłuszeństwo: Ojcze... zabierz ten kielich... Lecz nie to, co Ja chcę, ale to co Ty. W tym momencie Chrystus przeżywa agonię duszy, która jest o wiele boleśniejsza od agonii ciała, na skutek wewnętrznego konfliktu między najwyższymi racjami męki, zawartej w planie Bożym, a faktem, że Jezus z niezwykłą wrażliwością swej duszy zdaje sobie sprawę, jak ogromna jest brzydota grzechu, któ­ry zdaje się na Niego spadać. On, który prawie stał się grzechem (czyli ofiarą grzechu), jak mówi św. Paweł, aby w Nim dokonało się zadośćuczynienie za grzechy wszystkich. Tą drogą Jezus zbliża się do śmierci jako najwyższego aktu posłuszeństwa: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego – ducha, a zarazem pod­stawę Jego ludzkiego życia (...) To posłuszeństwo jest równocześnie wyrazem miłości nieskończonej, która łączy Syna z Ojcem... A więc posłuszeństwo znaczy równocześnie: pełnia miłości. Absolutna pełnia miło­ści, która nie tylko równoważy, ale bezwzględnie przeważa grzech świata. Dlatego świat jest odnowiony, dlatego świat jest odkupiony w Jezusie Chrystusie.

(Katecheza środowa, 19 października 1988)

II. BICZOWANIE

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, Jezus ukazał całą prawdę zawartą w proroczych słowach: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przy­jaciół swoich. Stając się Mężem boleści, ustanowił nową solidarność Boga z cierpieniami ludzi. Odwiecz­ny Syn Boga, zjednoczony z Nim w wiecznej chwale, nie domagał się przywilejów ziemskiej chwały ani uwolnienia od bólu, lecz wstąpił na drogę krzyża, wybrał cierpienia nie tylko fizyczne, ale i moralne, które towarzyszyły Mu aż do śmierci: wszystko to uczynił z miłości dla nas, aby pokazać ludziom swoją miłość, zadośćuczynić za ich grzech i z rozproszenia doprowadzić ich do jedność. Wszystko, bowiem miłość Chry­stusa była odbiciem miłości Boga do ludzi (...) W obliczu tej tajemnicy możemy powiedzieć, że bez cierpie­nia i śmierci Chrystusa miłość Boga dla ludzi nie ukazałaby się w całej swojej głębi i wielkości. A z drugiej strony cierpienie i śmierć stały się dzięki Chrystusowi zachętą, bodźcem, powołaniem do miłości bardziej wielkodusznej, tak jak to się działo w życiu wielu świętych (...) oraz innych ludzi, znanych i nie znanych, którzy potrafią uświęcić ból, stając się odbiciem bolesnego oblicza Chrystusa.

(Katecheza środowa, 19 października 1988)

III. UKORONOWANIE CIERNIEM

Chrystus, który cierpi, jest - wedle słów współczesnego poety – Świętym, który cierpi, i dlatego cierpienie Jego posiada głębię niewymowną: jest z pewnością najbardziej niewinny, najbardziej bezgrzeszny pośród wszystkich Hiobów, pośród wszystkich cierpiących bez własnej winy (...) poprzez takie cierpienie bez winy Chrystus dokonuje odkupienia świata. Moc odkupieńcza cierpienia tkwi w miłości (...) Uczestniczyć w krzyżu Chrystusa – to znaczy wierzyć w zbawczą moc ofiary, którą każdy cierpiący może składać wraz z Odkupicielem. Cierpienie wówczas zostaje wyzwolone z poczucia bezsensu, zyskuje swój twórczy sens i wymiar. Schodzi niejako na dalszy plan jego wyniszczająca moc, skoro tajemnica Odkupienia świadczy, że cierpienie wydaje szczególne owoce (...) Czyż nie jest to odpowiedź, na którą czeka dziś ludzkość? Odpowiedź, jakiej może udzielić tylko Chrystus ukrzyżowany, Święty, który cierpi, który potrafi dotrzeć do samego sedna ludzkich problemów, stoi bowiem u boku wszystkich cierpiących, którzy proszą Go, aby natchnął ich nową nadzieją.

(Katecheza środowa, 9 listopada 1988)

IV. DŹWIGANIE KRZYŻA

Stajemy tu w przekonaniu, że krzyżowa droga Syna Bożego nie była zwyczajnym zbliżaniem się do miejsca kaźni. Wierzymy, że każdy krok Skazańca, każdy Jego gest i każde słowo, a także wszystko to, co przeżywali i czego dokonali uczestnicy tego dramatu, nieustannie do nas przemawia. Przez swoją mękę i śmierć Chrystus odsłania przed nami prawdę o Bogu i o człowieku (...) Co to znaczy: mieć udział w krzyżu Chrystusa? To znaczy doświadczyć w Duchu Świętym tej miłości, jaką krzyż Chrystusa kryje w sobie. To znaczy w świetle tej miłości rozpoznać swój własny krzyż. To znaczy w mocy tej miłości wciąż na nowo brać go na ramiona i iść... Iść przez życie naśladując Tego, który przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tron Boga (...) Tak oto krzyż – znak hańbiącej śmierci, zarezerwowany dla najniższej ka­tegorii ludzi - stał się kluczem. Odtąd przy pomocy tego klucza człowiek będzie otwierał drzwi głębi Bożej tajemnicy. Za sprawą Chrystusa przyjmującego krzyż, narzędzie swego wyniszczenia, ludzie dowiedzą się, że Bóg jest miłością.

(Droga Krzyżowa Roku Świętego, Koloseum, 2000)

V. ŚMIERĆ NA KRZYŻU

Krzyż - to znaczy: oddać swe życie za brata, aby wraz z jego życiem ocalić własne. Krzyż – znaczy: miłość silniejsza jest od nienawiści i od zemsty; lepiej jest dawać aniżeli brać; angażowanie się jest skuteczniejsze od czczego stawiania żądań. Krzyż - znaczy: nie ma rozbicia bez nadziei, ciemności bez gwiazdy, burzy bez bezpiecznej przystani. Krzyż - znaczy: miłość nie zna granic; rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie, i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej. Krzyż - znaczy: Bóg jest większy od nas, ludzi, większy niż nasza zawodność; jest ratunkiem nawet w największej klęsce; życie jest silniejsze niż śmierć.

(Homilia, Wiedeń, 10 września 1983)