PARAFIA

30 ROCZNICA PRZYJĘCIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

30 rocznica przyjęcia święceń kapłańskich to niezwykły dzień nie tylko dla Księdza Marka Kujdy, ale i dla Nas – parafian, dlatego wspólne chcemy podziękować i uwielbić Boga za wszelkie dobro, jakie zostało dane naszemu drogiemu Jubilatowi, a za pośrednictwem Jego posługi także i nam. Przypominając sobie kapłańską drogę Księdza Proboszcza Marka, chcemy dziękować za WIELKĄ ŁASKĘ JEGO POWOŁANIA.

 Po maturze i odbytej pieszej pielgrzymce do Częstochowy wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1991 r. z rąk ks. bp. Jana Mazura. Pełnił funkcję wikariusza w Hadynowie, Parysowie, Krzesku i w parafii Ducha Świętego w Siedlcach.

Ważną częścią kapłańskiej drogi naszego Drogiego Jubilata jest czternastoletnia posługa misyjna na wschodzie. Do Rosji wyjechał w 1998 r. nie znając nawet języka swoich nowych parafian. Pełnił tam funkcję proboszcza dwóch parafii na wybrzeżu Morza Czarnego. W tym czasie w Tuapse wybudowano nowy kościół, a w Łazarewskoje zaadaptowano pomieszczenia na kaplicę. Dało to tamtejszym młodym wspólnotom parafialnym, powstałym na terenach byłego Związku Radzieckiego, poczucie stabilności i bezpieczeństwa, co zaowocowało umocnieniem wiary i przynależności religijnej.

Opatrzność Boża poprowadziła następnie Księdza Marka do Arezzo we Włoszech. Gdzie pracował przez kolejne 3 lata.

Nasz Drogi Jubilat po powrocie do ojczyzny w 2015 r. objął funkcję proboszcza naszej motwickiej parafii. Od sześciu lat prowadzi naszą wspólnotę ożywiając i upiększając zarówno jej duchowy, jak i materialny wygląd.

Dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim Msza św. na którą licznie zgromadzili się Parafianie, a którą dostojny Jubilat sprawował współnie z ks. dziekanem Janem Pieńkoszem. Następnie ks. Jubllat został poproszony o wysłuchanie montażu słowno-muzycznego. Na zakończenie którego  życzenia złożyły i wręczyły bukiety kwiatów dzieci ze scholi, przedstawiciele rady parafialnej, reprezentacja władz samorządowych z panem wójtem Marcinem Babkiewiczem, przedstawiciele szkół: Katolickiej Szkoły Podstawoweja im. św. Tereski w Holeszowie z panią  dyrektor Martą Baj, Szkoły Podstawowej w Motwicy z panią dyrektor Marią Sidor i Szkoły Podstawowej w Sosnówce z panem dyrektorem Henrykiem Wyszyńskim.

Na ręce Czcigodnej Mamy Księdza Proboszcza popłynęły gorące podziękowanie wszystkim tym, KTÓRZY przyczynili się swoją modlitwą, przykładem życia i troską do ukształtowania, wzmocnienia i wytrwanie w  ŁASCE POWAOŁANIA, jakie otrzymał: jego całej rodzinie o rodzinie, przyjaciołom, wychowawcom, katechetom i wykładowcom. Bez Was nie mielibyśmy tak wspaniałego Kapłana! Bóg Wam Zapłać!

Drogi Księże Marku – Nasz Czcigodny Jubilacie przyjmij od nas jeszcze raz z serca wypowiedziane i wyśpiewane życzenia:

Uroczystości zakończyły się w ogrodzie słodkim poczęstunkiem.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=130#sigFreeId51ceb60e0f

BIERZMOWANIE

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. /KKK 1285/

Młodzież, która przygotowywała się przez ostatnie 2 lata dziś, tj. 14 czerwca 2021 roku podczas Mszy św. z rąk ks. Biskupa Kazimierza Gurdy przyjęła Sakrament Bierzmowania. Wspólnie z naszą młodzieżą Sakrament ten przyjęła młodzież z parafii Lack i Żeszczynka. Nasza świątynia na tę uroczystość została odświętnie udekorowana  pięknymi bukietami kwiatów i okolicznościową dekoracją z hasłem „ Spocznij na nas Duchu Pana”. Na pamiątkę każdy bierzmowany otrzymał różaniec poświęcony przez Księdza Biskupa i książkę ks. Leszka Smolińskiego „Powróćmy na Eucharystię”.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=130#sigFreeId8fdedfa52a

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE - CZERWIEC 2021

Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że „Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była więcej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską”, „Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuję ratunek”, zapewniła również: „Ucieczką twoją i drogą, która doprowadzi cię do nieba będzie Moje Niepokalane Serce”.

Oprawę nabożeństwa  w miesiącu czerwcu  prowadziły koła różańcowe z Sosnówki. W modlitwie różańcowej przez wstawienictwo Matki Bożej Fatimskiej polecaliśmy i dziękowaliśmy Panu Bogu za dar 30 lat Kapłaństwa naszego ks. Proboszcza Marka Kujdy.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=130#sigFreeId1222d7e248

ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

Przez osiem dni uczestniczyliśmy we Mszy św. i procesji dookoła kościała w tzw. okresie oktawy Bożego Ciała. Dziś 10 czerwca 2021 na zakończenie tego okresu przyszliśmy  z wiankami i bukietami kwiatów i ziół, które na zakończenie Mszy św. zostały poświęcone przez ks. Proboszcza Marka Kujdę.

Zgodnie z tradycją rośliny, z których pleciemy wianki na zakończenie oktawy Bożego Ciała to mięta, macierzanka, rumianek, rozchodnik, kopytnik, jaśmin, koniczyna oraz dzika róża. Do wianków można dodać inne zioła oraz rośliny z naszego ogródka. A zatem wianki miały moce uniwersalne, wiązało się z nimi wiele zwyczajów i tradycji. Zgodnie z wierzeniami ludowymi – wianki przewiązane tasiemką, wieszano obok drzwi wejściowych, w sieni lub w izbie nad świętym obrazem. Według wierzeń chroniły domostwo przed nieszczęściami, pożarem, uderzeniem pioruna i złymi mocami. Poświęconego ziela nie można było wyrzucić. Należało je przechowywać przez cały rok, a po tym okresie spalić. Stary wianek zastępowano nowym. Oprócz przygotowywania naparów, poświęcone zioła wykorzystywano, by skrócić cierpienie konających (sypiąc im pokruszone listki i kwiaty do łóżek), dać spokój zmarłym (kładąc rośliny do trumien), pomóc wyzdrowieć chorym zwierzętom (okadzając je) czy „odpędzić” dolegliwości kobiece (wieszając nad posłaniem wianek z macierzanki).Święcenie wianków, ziół i kwiatów sprawia, że przypominamy sobie o bliskości natury oraz o odwiecznym związku człowieka z przyrodą. (informacja z zasobów Internetu).

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=130#sigFreeIddbeda6ddeb

NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA

W dniu 2 czerwca 2021 r. wspólnie z dziećmi pierwszokomunijnymi, obchodzącymi Biały Tydzień przeżywaliśmy  kolejne nabożeństwo do Św. Józefa. Polecaliśmy w modlitwie wszystkich mężczyzn i chłopców naszej parafii. Nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz Marek Kujda.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=130#sigFreeId171dd538e8

ONA WSZYSTKO ROZUMIE

W intencji  naszych Mam, 26 maja 2021 r. hasło  „Matko Chrystusowa, chroń moją Mamusię, pocieszaj i prowadź!” było myślą przewodnią naszych modlitw podczas  Nabożeństwa majowego, a następnie na Mszy św. prosząc  patronkę parafii -  Mamę  z Nieba,  dla naszych Matek o Boże błogosławieństwo i zdrowie. Po Mszy św. dzieci Natalia, Agatka, Ania, Maciek, Bartek, Martyna, Maja, Jaś, Julia, Ala i Tosia przedstawiły  montaż słowno-muzyczny pt. „Ona wszystko rozumie”. Na zakończenie, każda Mama  otrzymała upominek z niespodzianką.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=130#sigFreeIdd4bc6c9b3e