WYDARZENIA

Urodziny Scholi

Schola naszej parafii świętowała swoje 2 urodziny. Uroczystośc rozpoczęła się udziałem w Nabożeństwie Majowym i Mszy św. Później wszyscy przeszli do ogrodu, gdzie był śpiew i zabawy oraz ognisko, kiełbaski  i pyszny tort. Obchody rocznicowe zakończyły się Apelem Jasnogórskim i piosenką "Cichy zapada zmrok". Życzymy scholi  i jej opiekunom "Sto lat".

DROGI SOLENIZANCIE!

Czcigodny nasz   Księże Proboszczu!

     Prosimy przyjąć od nas z głębi serc płynące życzenia imieninowe, które pragniemy Ci złożyć od całej naszej rodziny parafialnej.  Na początku jednak, chcemy wyrazić swoją wdzięczność Panu Bogu za Twoją obecność w Motwicy. Dziękujemy za Twój uśmiech, otwartość i życzliwość, ciepło  oraz za wszelkie dobro jakiego dotychczas za Twoją przyczyną dostąpiliśmy. Nade wszystko, dziękujemy jednak za Twoją pobożność, która ujmuje wszystkich parafian oraz za gorliwą modlitwę w naszej intencji. Jesteśmy wdzięczni za posługę jaką niesiesz dla naszych chorych. Masz szeroko otwarte serce dla naszych dzieci, młodzieży, osób starszych i samotnych. Dziękujemy za gospodarską dbałość o obiekty parafialne i niestrudzone upiększanie naszej świątyni. Niech Duch Święty opromienia  swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia do swego serca.

    Pragniemy by Twoje kapłańskie powołanie przyniosło ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi. Życzymy również, aby towarzyszyła Ci bliskość tego, który Cię powołał, i któremu oddajesz swoje życie. Jesteś dla nas przykładem, obdarzaj nas miłosierdziem i przebaczeniem pochodzącym od Boga, lecz gdy potrzeba wymagaj od nas i prowadź w dobrym kierunku. Wierzymy, iż Matka Boża nasza Patronka, będzie wypraszała Księdzu u Pana Boga wszystkie potrzebne dary, a ludzka życzliwość będzie towarzyszyć każdemu dziełu, które podejmujesz dla dobra naszej parafii. 

      Niech Twoja praca Księże Solenizancie przynosi obfite owoce i jednoczy naszą parafię w Chrystusową owczarnię.

 Szczęść Boże !!!

Wraz z życzeniami zamieszczonymi powyżej w intencji Księdza Proboszcza Marka odmówiliśmy Różaniec i uczestniczyliśmy we Mszy św.

NIEDZIELA BIBLIJNA

Pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte” w niedzielę 15 kwietnia 2018 r. obchodzimy  II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął  przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Przedmiotem lektury jest w tym roku List św. Pawła Apostoła do Rzymian.

Niedziela Biblijna rozpoczęła  X Tydzień Biblijny (15-22 kwietnia). Będzie mu towarzyszyło hasło związane z rokiem duszpasterskim: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

W naszej parafii przed każdą Mszą św. przez 15 minut Lektorzy czytali wiernym wspomniany wyżej List św. Pawła.

Niedziela Miłosierdzia "Pan mój i Bóg mój" - Jezu ufam Tobie!

8 kwietnia 2018 r. to kolejna Niedziela Miłosierdzia Bożego. Przed mszami św. wspólnota parafialna odmawiała Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Dzisiejsza niedziela rozpoczęła obchody kolejnego Tygodnia  Miłosierdzia do którego w homilii odniósł się ks. Edward  (goszczący w naszej parafii). Nawiązał również do Ewangelii w której słowa Pana Jezusa „ błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” skłoniło do refleksji i pytania: -  Jacy jesteśmy? - Czy niewierni jak Tomasz Didymos ?, czy możemy za Nim powtórzyć „Pan mój i Bóg mój”?

Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła ogłosił Papież Jan Paweł II  w dniu kanonizacji Siostry Faustyny - 30 kwietnia 2000 roku.

W naszej parafii to szczególny dzień ze względu na uroczyste poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego na Mszy św. o godz. 12. Obraz „Jezu ufam Tobie” do naszego kościoła ufundowała Pani Aleksandra Wołosiuk z Pogorzelca wraz z Rodziną.

 

„Soboty Maryi” - Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca.

Na prośbę wielu Parafian  ks. proboszcz  Marek Kujda zainicjował  w naszej wspólnocie parafialnej obejście Pięciu  Pierwszych Sobót Miesiąca. Rozpoczęliśmy 7 kwietnia 2018 r. W tym dniu zebraliśmy  się dość licznie, aby wspólnie modlitwą wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi  wszystkie zniewagi,  jakie dotykają Naszą Matkę i Jej Serce. W kolejne Pierwsze Soboty wynagradzać będziemy  5 rodzajów  zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu,

2. Przeciw Jej Dziewictwu,

3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,

4. Bluźnierstwa tych, którzy usiłują otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki,

5. Bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Nabożeństwo poprzedziła spowiedź wynagradzająca, a następnie przed  wystawionym  Najświętszym Sakramentem  odmówiliśmy różaniec – część chwalebną. Rozważania do poszczególnych tajemnic prowadziła  zelatorka parafialna Elżbieta, a różaniec odmówiły siostry z kółek różańcowych. Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi wysłuchaliśmy w oparciu o medytacje ks. Andrzeja Gładysza – pallotyna pt. „Zmartwychwstanie Pana Jezusa” w interpretacji Haliny Łabonarskiej uzyskane z Sanktuarium MB Fatimskiej z Zakopanego na Krzeptówkach. Odmówiliśmy Litanię Loretańską i modlitwę do św. Michała Archanioła, a także każdy wzbudził w sobie postanowienia duchowe:

  • Będę gorącym sercem miłować Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawać Jej cześć.
  • Będę uczy się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
  • obudzę w sobie nabożeństwo do mego Anioła Stróża.

 Punktem kulminacyjnym było nasze uczestnictwo we Mszy św.  przyjęcie Komunii Świętej  wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi  i modlitwa wynagradzająca.


Poświęcenie obrazu Św.Jana Pawła II w kaplicy pw. Chrystusa Króla w Holeszowie

2 kwietnia 2018 r w 13 rocznicę odejścia do Domu Ojca Papieża -Wielkiego Polaka-Św. Jana Pawła II, w kaplicy w Holeszowie odbyło się uroczyste poświecenie obrazu Ojca Św. wraz z przesłaniem „ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.”  i modlitwą o wyproszenie łask  oraz herbem papieskim.

Wspólnota wierzących parafian z Holeszowa wyszła z inicjatywą utworzenia miejsca poświęconego ku czci i pamięci Ojca Świętego. Proboszcz parafii Motwica ks. Marek Kujda wsparł pomysł i dzięki jego pomocy i zaangażowaniu doszło do realizacji tego „dzieła”.

Ofiary na ten cel złożyła wspólnota wiernych z Holeszowa.

W tym ważnym dniu odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodził proboszcz ks. Marek Kujda i ojciec franciszkanin Krzysztof Flis. Oprawę muzyczną przygotowała parafialna schola dziecięca. Podczas Mszy Świętej kapłani przypomnieli wiernym o wielkich dziełach naszego papieża, o jego bliskiej przyjaźni z św. siostrą Faustyną Kowalską i ogromnej roli Miłosierdzia Bożego w życiu Ojca Świętego, co potwierdził ustanawiając  Dzień Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Po poświęceniu obrazu wierni modlili się litanią do Św. Jana Pawła II oraz modlitwą o wyproszenie potrzebnych łask. Cała uroczystość uwieńczona została odśpiewaniem ulubionej pieśni Papieża Polaka – „Barki”.

Dzień ten jest również szczególny i radosny ponieważ powstało nowe kółko różańcowe w Holeszowie pod patronatem Św. Jana Pawła II.

Wierni z Holeszowa są dumni i szczęśliwi, że udało się zrealizować to „dzieło”. Wierzą i ufają, że za pośrednictwem Św. Jana Pawła II wypraszane zostaną potrzebne Łaski, jedność, zgoda i pokój tak bardzo potrzebne we wspólnocie parafialnej.

                                                                                                                                                                               Aniela Izdebska

 


Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał!

Dnia 1 kwietnia 2018 r. o godz. 6 rano uczestniczyliśmy w uroczystym nabożeństwie wielkanocnym z procesją, obwieszczając światu Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

„Msza Rezurekcyjna, po raz pierwszy od rozpoczęcia Wielkiego Postu, rozpoczęła się od zaśpiewania hymnu "Alleluja". Podczas procesji niesiona jest hostia w monstrancji, krzyż, który ozdobiony jest czerwoną stułą oraz figurka Jezusa. Wierni, którzy biorą udział w procesji rezurekcyjnej, w akompaniamencie pieśni sławiących Zmartwychwstanie Jezusa, trzykrotnie obchodzą Kościół”.