WYDARZENIA

Poświęcenie obrazu Św.Jana Pawła II w kaplicy pw. Chrystusa Króla w Holeszowie

2 kwietnia 2018 r w 13 rocznicę odejścia do Domu Ojca Papieża -Wielkiego Polaka-Św. Jana Pawła II, w kaplicy w Holeszowie odbyło się uroczyste poświecenie obrazu Ojca Św. wraz z przesłaniem „ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.”  i modlitwą o wyproszenie łask  oraz herbem papieskim.

Wspólnota wierzących parafian z Holeszowa wyszła z inicjatywą utworzenia miejsca poświęconego ku czci i pamięci Ojca Świętego. Proboszcz parafii Motwica ks. Marek Kujda wsparł pomysł i dzięki jego pomocy i zaangażowaniu doszło do realizacji tego „dzieła”.

Ofiary na ten cel złożyła wspólnota wiernych z Holeszowa.

W tym ważnym dniu odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodził proboszcz ks. Marek Kujda i ojciec franciszkanin Krzysztof Flis. Oprawę muzyczną przygotowała parafialna schola dziecięca. Podczas Mszy Świętej kapłani przypomnieli wiernym o wielkich dziełach naszego papieża, o jego bliskiej przyjaźni z św. siostrą Faustyną Kowalską i ogromnej roli Miłosierdzia Bożego w życiu Ojca Świętego, co potwierdził ustanawiając  Dzień Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Po poświęceniu obrazu wierni modlili się litanią do Św. Jana Pawła II oraz modlitwą o wyproszenie potrzebnych łask. Cała uroczystość uwieńczona została odśpiewaniem ulubionej pieśni Papieża Polaka – „Barki”.

Dzień ten jest również szczególny i radosny ponieważ powstało nowe kółko różańcowe w Holeszowie pod patronatem Św. Jana Pawła II.

Wierni z Holeszowa są dumni i szczęśliwi, że udało się zrealizować to „dzieło”. Wierzą i ufają, że za pośrednictwem Św. Jana Pawła II wypraszane zostaną potrzebne Łaski, jedność, zgoda i pokój tak bardzo potrzebne we wspólnocie parafialnej.

                                                                                                                                                                               Aniela Izdebska

 


Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał!

Dnia 1 kwietnia 2018 r. o godz. 6 rano uczestniczyliśmy w uroczystym nabożeństwie wielkanocnym z procesją, obwieszczając światu Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

„Msza Rezurekcyjna, po raz pierwszy od rozpoczęcia Wielkiego Postu, rozpoczęła się od zaśpiewania hymnu "Alleluja". Podczas procesji niesiona jest hostia w monstrancji, krzyż, który ozdobiony jest czerwoną stułą oraz figurka Jezusa. Wierni, którzy biorą udział w procesji rezurekcyjnej, w akompaniamencie pieśni sławiących Zmartwychwstanie Jezusa, trzykrotnie obchodzą Kościół”.

Życzenia dla Księży

Dzisiaj 29 marca 2018 r. w Kościele katolickim rozpoczyna się Triduum Paschalne - trzy dni poprzedzające Zmartwychwstanie Chrystusa. To najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym. W Wielki Czwartek wspomina się ustanowienie przez Chrystusa sakramentu kapłaństwa i eucharystii.

W imieniu całej wspólnoty parafialnej, radni parafialni, dzieci ze scholi i przedstawiciele gminy Hanna złożyli naszym Księżom życzenia i kwiaty, a Schola zaśpiewała piosenkę. Następnie uczestniczyliśmy w Mszy Św. sprawowanej w koncelebrze: ks. Proboszcz i ks. Krzysztof - Dominikanin z Lublina, posługujący w naszej parafii podczas tegorocznych Świąt Wielkanocnych.

Życzenia od Rady

Drodzy Kapłani!

Dziś, w jednym z ważniejszych i bardziej odświętnych dni w życiu Kościoła, dniu ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa,w imieniu swoim, jak i całej wspólnoty parafii Motwica, pragniemy złożyć Wam z serca płynące życzeniai podziękowania za pełnioną posługę.

Dziękujemy za rozbudzanie w nas wiary, która z każdym dniem nabiera siły, za dużo dobrych słów, które głoszone z ambony trafiają prosto w nasze serca, za zaangażowanie i ogrom pracy, dzięki czemu nasza parafia może się rozwijać, a świątynia z każdym rokiem staje się piękniejsza. 
Życzymy Wam, drodzy Kapłani przeżycia nadchodzącychŚwiąt w modlitwie i skupieniu, szczerej radości w niedzielny poranek, w którym wydarzy się sens naszej wiary.

Życzymy, by tak ważna w Kościele rola Kapłana i duszpasterza, codziennie nabierała nowego znaczenia,   
żeby każdy dzień dodawał nowych sił i zapewniał, że Zmartwychwstały Pan jest pełen miłosierdzia i pokoju.    
Niech ta myśl towarzyszy Wam każdego dnia, a Maryja, nasza Patronka i Matka Wszystkich Kapłanów niech Wam błogosławi w codziennej posłudze.

Szczęść Boże.

Życzenia od dzieci

Drodzy Kapłani!
Wybrańcy Boga!
Niech w Waszych sercach nigdy nie zagości trwoga,
Pokora, czystość, posłuszeństwo. To Wasze cnoty.
Więc głośno śpiewajcie Panu hymny i roty.
Przez wasze ręce Bóg zstępuje do ludzi
I w naszych sercach nadzieję wielką budzi.
W tym dniu radosnym niech Wam Bóg błogosławi.
A Wasze oblicza od wszelkich troski wybawi.
Niech nieustannie Was wspomaga Panienka Święta.
Teraz i zawsze, na co dzień i od święta.
Za wszystko dziękujemy! W podzięce zapewniamy,
że w naszych modlitwach obecni będziecie
Jako Najlepsi Pasterze  na tym świecie!

PIOSENKA
Tak, razem idziemy trudną drogą tą.

Do Jezusa i Maryi w górę wciąż.
Tak, razem idziemy trudną droga tą.
Nasi Pasterze strzegą nas.

Tu jest miejsce, tu jest pora, tu jest czas
Niech Boża Łaska, Boża Siła rośnie w Was.
By owocny był ten życia szlak.
Pan, niech nieustannie Swoich
sił dodaje Wam
Królów Król i Panów Pan prowadzi Was.
Daje wiarę i nadzieję.

Bądźcie blisko,
Krok po kroku prowadząc,
Zawsze blisko
I z Jezusem i Maryją
Zawsze blisko
Oni dla Was zrobią Wszystko.

Życzenia z Gminy Hanna

 

DROGA KRZYŻOWA OCZAMI ŚWIADKÓW...

W Niedzielę Palmową tradycyjnie w parafii Motwica odbywała się  Droga Krzyżowa. W łączności z Maryją Matką Bolesną mieszkańcy naszej parafii przeszli przez wieś rozpamiętując każdą stację – drogę, którą odbył Jezus Chrystus, aby dokonać odkupienia  każdego z nas na Kalwarii. Rozważanie głównych tajemnic męki napełniło nasze serca skruchą za grzechy i wdzięcznością za wielką miłość ku nam.

Tegoroczna Droga Krzyżowa wiodła nas „Oczami świadków” – świadków męki Chrystusowej. W rolę Piłata, Barabasza, Sługi Arcykapłana, Maryi, Szymona z Cyreny, Weroniki, Maryi żony Kleofasa, rzymskiego żołnierza, Jana, Józefa z Arymatei, Marii Magdaleny wcielili się chłopcy i dziewczęta przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania. Natomiast krótkie rozważania przedstawiali mieszkańcy poszczególnych miejscowości należących do parafii. Relacje świadków były bardzo wiarygodne i realne, uczestnicy wysłuchali ich w wielkim skupieniu. Dotyczyły faktów, które rozgrywały się na oczach rozkrzyczanego tłumu – ludzi, którzy jeszcze nie tak dawno witali Jezusa rzucając pod nogi gałązki palmowe. Relacje tym bardziej wydawały się prawdziwe, gdyż dotyczyły nas, naszego postępowania. Ukazywały ludzi, którymi my jesteśmy. Przecież w nas ciągle trwa walka zła z dobrem, fałszu z prawdą. Krzyż Jezusa był bardzo ciężki. Nasz jest nieraz podobny, kiedy nuży nas codzienna praca, ale  czy myślimy o tym, że Jezus znosił trudy ciężkiej fizycznej pracy,  kiedy Jezus upadał, gdzie byli ci których uzdrawiał, głodni, których nakarmił, jak prędko zapomnieli o Jego dobrodziejstwach. Mało jest ludzi, którzy umieją dziękować. Kiedy Jezus spotyka matkę Ona jest milcząca nie idzie do Piłata czy Kajfasza, aby otrzymać ułaskawienie dla swojego Syna. Czy my tak potrafimy?

Rozważania dotyczyły współczesnych zachowań ludzi, którzy są coraz bardziej obojętni na krzywdę drugiego człowieka. Jezus upada kilkakrotnie i podnosi się, a jak jest z nami czy po upadku potrafimy podnieść się zobaczyć drugiego człowieka? W chwili gdy przychodzi pokusa złego czy potrafimy się jej oprzeć? Jezus w milczeniu znosił ogrom bólu i okrucieństwa,  czy jesteśmy podobni do Niego…?

Drogę Krzyżową zakończyła stacja XV – Zmartwychwstanie , podziękowanie za cud naszego duchowego zmartwychwstania w chrzcie, pokucie w każdym zwycięstwie nad sobą, w stawaniu się nowym człowiekiem.

Wielkie wrażenie na uczestnikach dodatkowo wywarły piękne stroje, poszczególnych osób. Całej drodze towarzyszył śpiew wielkopostnych pieśni i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy. W przygotowanie  Drogi Krzyżowej   włączyli się rodzice młodzieży i Schola, a nad całością czuwała pani Monika Chudzik, która wspólnie z ks. Markiem Kujdą całość reżyserowała.

Kwiatuszkiem dobrego uczynku cierń w koronie Jezusa zamienię!

Czas Wielkiego Postu dobiega końca, nasi najmłodsi parafianie, i nie tylko,  mogli  zamienić cierń z korony cierniowej Pana Jezusa na kwiatek dobrego uczynku. Oto, jak  zmieniała się korona z cierni w koronę z dobrymi uczynkami.

NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

Na zakończenie rekolekcji w imieniu całej wspólnoty parafialnej ks. Lech otrzymał słodki upominek i podziękowanie wyrażone słowami:

"Błogosławione kapłańskie słowa

Tchną w dusze życie od nowa

I tak kierują, by życia droga

Poprowadziła prosto do Boga"

Drogi Księże Rekolekcjonisto!

Dziękujemy!

W tym słowie pragniemy zamieścić wdzięczność całej naszej wspólnoty za przeprowadzenie nas przez ten szczególny czas przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Były to rekolekcje niezwykłe. Bogate zarówno w słowo wypowiedziane, ale szczególniew to wyśpiewane - ustami, sercem i życiem. Zapewniamy, że na długo pozostaną w naszej pamięci.

Życzymy!

Wielu Łask Bożych na trudnej drodze kapłańskiej posługi i wszystkich dzieł jakie Ksiądz podejmuje. Matczynej opieki, patronki naszej parafii, Maryi Panny. Radości i pokoju każdego dnia.

Szczęść Boże!

 

REKOLEKCJE Z KS.LECHEM GRALAKIEM

Ewangelia w piosence

Rekolekcje wielkopostne w dn. 2-4 marca 2018 r. prowadzi w naszej parafialnej wspólnocie  ks. Lech Gralak, założyciel  zespołu Oratorium. Jest  to  najstarszy  zespołów wykonujący współczesną muzykę  religijną, działającym nieprzerwanie od 1975 r.

Ks. Lech oprócz Słowa Bożego, jakie  nam głosi,  również gra i śpiewa, zachęcając wiernych do modlitwy przez  pieśni i piosenki religijne.

Jutro zakończenie rekolekcji, chcesz posłuchać ciekawych nauk i pośpiewać z Ks. Rekolekcjonistą  weź udział w  mszach św. o godz. 9 i 12.

KONGRES KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Dnia 24 lutego 2018 r. przedstawicielki   Kółek Różańcowych z naszej parafii  uczestniczyły w III Kongresie  Różańcowym. Odbywa się on tradycyjnie w Parafii p.w Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim. Hasło przewodnie tegorocznego kongresu to „Obecność Maryi w dziejach narodu i diecezji siedleckiej”. Podczas kongresu konferencję na temat roli Maryi w dziejach naszej diecezji wygłosi ks. prof. Janusz Królikowski – wykładowca mariologii na UKSW, członek międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie, autor licznych publikacji. Natomiast o obecności Maryi i historii kół różańcowych w diecezji siedleckiej wygłosi ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz  – wykładowca teologii fundamentalnej w seminarium siedleckim.

Relację z kongresu można zobaczyć i przeczytać na następujących stronach:

http://podlasie24.pl/radzyn/kosciol/-rozpoczal-sie-kongres-kol-zywego-rozanca-w-radzyniu-podlaskim-2498d.html

http://mbnpradzyn.pl/aktualnosci-wazne/iii-kongres-rozancowy-diecezji-siedleckiej/#more-3234