WYDARZENIA

ODPUST PARAFIALNY

        Nasza parafia w dzień 8 września  świętuje doroczny odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystą Mszę Św. odprawił i wygłosił Słowo Boże ks. prałat Jerzy Cudny z parafii w Siemiatyczach. Uczestniczący rolnicy dziękowali Panu Bogu za plony tego roku i święcili zboże pod nowy zasiew. Na zakończenie uroczystości wszyscy przeszli w procesji z Najściętszym Sakramentem wokół kościoła.

ORGANIZACJA CZTERDZIESTOGODZINNEGO NABOŻEŃSTWA W PARAFII NARODZENIA N. M. P. W MOTWICY

6 - 7 - 8 WRZEŚNIA 2017 r.

6 września 2017r. . ŚRODA 

19.00 - 21.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu – Przewodniczą modlitwie -   Kółka Różańcowe naszej Parafii.

7 września 2017r. CZWARTEK  

                   Adoracja Najświętszego Sakramentu według następującego porządku:

8.00 - 10.00 - Motwica i Romanów;

10.00 - 12.00 - Sosnówka i Czeputka;

12.00 - 14.00 - Pogorzelec i Holeszów;

14.00 - 16.00 - Dębów i Dańce;

15.00 - KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

16.00 - 18.00 - Wygnanka i Holeszów Osiedle;

18.00 - MSZA ŚWIĘTA INTENCYJNA połączona z modlitwą za dobrodziejów,          fundatorów naszego kościoła i Parafii;

         Po Mszy Świętej PROCESJA NA CMENTARZ PARAFIALNY.

                                                       ( Przynosimy znicze.)

8 września 2017. PIĄTEK  Ur. Narodzenia NMP

8.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu

9.00 - Msza Święta intencyjna

12.00 - UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA

18.00 - Msza Święta intencyjna

 

 

Śladami Św. Jana Pawła II - schola i ministranci wraz z rodzicami

     Schola i ministranci wraz z rodzicami, pod duchowym przewodnictwem ks. Marka Kujdy, spędzili trzy dni podążając szlakiem wyznaczonym przez św. Jana Pawła II.

Odwiedziliśmy Łagiewniki, skąd na cały świat rozchodzi się orędzie Bożego Miłosierdzia i gdzie powstało centrum, którego zadaniem jest upowszechnianie dziedzictwa, jakie zostawił po sobie papież Polak. Tam, też spotkaliśmy się z ks. Jerzym, który głosił rekolekcje wielkopostne w naszej parafii.

Podążając śladami Ojca Świętego dotarliśmy do Krakowa. Zasłuchani w historię miasta i kraju, ciekawie opowiadaną przez Pana Przewodnika,  udaliśmy się na słynną ul. Franciszkańską pod „okno papieskie”, a także na Wawel i do Kościoła Mariackiego. Spacer po zabytkowej części miasta zakończyło zwiedzanie trasy podziemnej, biegnącej pod Rynkiem Głównym. Tam niemałą atrakcją okazała się animowana legenda o królu Kraku i możliwość zważenia się na starej kupieckiej wadze.

Dalej udaliśmy się w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej. Pokłoniliśmy się przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej i zaśpiewaliśmy za Janem Pawłem II „Cały jestem Twój Maryjo!”. Odwiedziliśmy również kilka z zespołu 44 kościołów i kaplic, zwanych popularnie Dróżkami kalwaryjskimi.

Nasza pielgrzymkę zakończyliśmy w miejscu, gdzie jak mawiał Ojciec Święty „wszystko się zaczęło”, czyli w Wadowicach. Na wszystkich duże wrażenie zrobiło muzeum poświęcone życiu i pontyfikatowi Jana Pawła II, urządzone w kamienicy, którą zamieszkiwała rodzina Wojtyłów. Pozostało nam tylko spróbować papieskich kremówek i pomodlić się w bazylice, w której został ochrzczony przyszły święty.

W tym niezwykłym czasie wiele czasu poświęciliśmy na modlitwę i rozwój duchowy każdego z pielgrzymów. Każdy dzień tytułowały, inne słowa świętego Jana Pawła II, a jego ramy wyznaczała modlitwa poranna i wieczorna. Nie szczędziliśmy czasu na codzienną mszę świętą oraz modlitwę różańcową i koronkę do Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas podjął również zobowiązanie opieki, przede wszystkim modlitewnej nad jedną wylosowaną osobą z grupy. W pamięci pielgrzymujących, pozostanie na długo droga krzyżowa, którą odprawiliśmy na schodach Kaplicy Trzeciego Upadku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Cały czas towarzyszył nam też śpiew piosenek i pieśni religijnych, przygotowanych specjalnie na ten czas. Jako duchowy dar dla całej naszej wspólnoty, przywieźliśmy słowa litanii do Świętego Jana Pawła II. Dzieci i dorośli mieli, także możliwość zapoznania się z życiem i działalnością Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Klasztoru Ojców Bernardynów, opiekujących się kalwaryjskim sanktuarium.

Dziękujemy wszystkim za trud jaki włożyli, aby przemierzając ścieżki Świętego Papieża, doskonalić samego siebie. Mamy nadzieję, że Pielgrzymka, jaką podjęliśmy,  przyniesie owoce całej naszej wspólnocie parafialnej.

 Monika Chudzik

dzień 1

dzień 2

dzień 3

Nabożeństwo fatimskie - sierpień 2017

       Jak co miesiąc od maja i w tym miesiącu spotkaliśmy się na Nabożeństwie Fatimskim. Mszę św. z tematycznym kazaniem odprawił, spędzający w naszej parafii urlop ks. Adam Pańczuk. Różaniec poprowadziły przedstawicielki kół różańcowych z Dańc i Czaputki. Procesję z figurą Matki Bożej wokół kościoła zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, a ks. Adam udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Pielgrzymka do Leśnej Podl.

      Wszystkich chętnych zapraszamy na Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Różańcowych do Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podl. dnia 25.08.2017 (sobota). Wyjazd spod kościoła w Motwicy o godz. 8.00, powrót ok. godz. 17.00

Koszt autokaru 16 zł.  

Zapisy u zelatorki parafialnej Elżbiety Kuchty  tel. 512 446 234

Program  pielgrzymki:

10.00 Słowo przeora i zawiązanie wspólnoty.

10.15 „Tajemnica potęgi Maryi w walce ze złym duchem” –ks. Jan Pędzioł (wieloletni egzorcysta archidiecezji lubelskiej)

11.15 Świadectwo osobistego odkrycia i mocy modlitwy różańcowej i zapoznanie nas z inicjatywą „Różaniec do granic” Lecha Dokowicza.

12.00 Różaniec św.

13.00 Eucharystia pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy.

14.00 Agapa.

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

GOŚCIE Z KAUKAZU

     W drodze na Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy  w dniu 25 lipca 2017 r. zatrzymali się na nocleg w naszej parafii goście z Kałkazu. Ks. Marcin, s. Lena, Sarkis, Ani, Nika i Miła rano wzięli udział we Mszy św., a po śniadaniu wsparci Bożą Łaską i naszymi modlitawami ruszyli w dalszą drogę, aby 1 sierpnia  z grupą drohiczyńską z Łochowa wyruszyć pieszo na Jasną Górę. Szczęść Boże dalszej podróży i pielgrzymowaniu.


Procesja fatimska 13 czerwca 2017 r.

      13 czerwca 2017 r.  po Mszy św. wieczornej udaliśmy się na kolejną procesję fatimską, której przewodniczyło Koło Różańcowe Kobiet z Sosnówki wraz z Parafialnym Kołem Różańcowym Męskim.  Idąc z figurą Matki Bożej Fatmiskiej wokół kościołą śpiewaliśmy pieśń "Z dalekiej Fatimy", a część różańca ( ze względu na deszczową pogodę) odmówiliśmy w kościele.

26 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

     Podczas wieczornej Mszy Św. 26. Rocznicę Święceń Kapłańskich obchodził ks. Proboszcz Marek Kujda. Na tę uroczystość przybyli koledzy kursowi - księża: Antoni Gaładyk, Zbigniew Król, Mirosław Krupski, Dariusz Mioduszewski, Andrzej Prokopiak, Edward Sitnik, Mirosław Stańczuk i Krzysztof Wałek. W uroczystości wziął udział ks. Adam Pańczuk pochodzący z naszej parafii, a posługujący obecnie w Sokoławie Podlaskim. Na początku Mszy Św.  zgromadzeni parafianie i schola zaśpiewali dostojnym Jubilatom "Barkę", a na zakończenie były życzenia od dzieci ze scholi, przedstawicieli kółek różańcowych oraz słodki upominek i kwiaty. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Król pracujący na co dzień w Rosji. W czasie Mszy Św. śpiewom przewodniczyła schola pod kierunkiem pani Moniki Chudzik, a stałe części Mszy Św. prowadził pan organista Andrzej Oniśk.

Dziękując Rodzicom

     Po Mszy Św. dnia 31 maja 2017 r. schola pod kierunkiem p. Moniki przedstawiła montaż słowno - muzyczny wyrażający wdzięczność rodzicom za trud, za troskę, za miłość, za obecność, za przygotowanie do I Komunii Świętej. W tej uroczystości uczestniczyły również panie wychowawczynie klas III ze szkoły w Sosnówce p. Anna Olejnik i ze szkoły w Motwicy p. Izabela Koprianiuk. Dzieci obdarowały Panie pamiątkowymi różańcami. Ostatni dzień maja był również okazją,  aby  najaktywniejsi  uczestnicy nabożeństw majowych otrzymali  nagrody, a rodzice - słodki upominek z życzeniami.