PARAFIA

PAŹDZIERNIKOWY TEATRZYK RÓŻAŃCOWY

Miesiąc październik poświęcony jest modlitwie różańcowej, modlimy się w rodzinie i w kościele. W każdy wtorek, czwartek i niedzielę (godz. 16.30) różaniec w kościele prowadzi schola i dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. Modlitwę różańcową poprzedza  scenka teatralna nawiązująca do kolejnych wydarzeń z życia Jezusa i Maryi. Zapraszamy na wspólny Różaniec i obejrzenie kolejnych występów.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeId6d54de156e

PARAFIALNE LATO 2018 r. – słowem podsumowania

W okresie wakacyjnym, wierni z Motwicy, mogli skorzystać z różnorodnych inicjatyw duchowych i integracyjnych, zaproponowanych przez parafię. Ich celem była zachęta do aktywnego włączenia się w  przygotowania, do przyszłorocznego JUBILEUSZU 100-LECIA jej powstania.

Jako pierwszy, 30 czerwca odbył się PIKNIK RODZINNY W GĘSI. Schola i ministranci wraz z rodzicami, gościli w parafii św. Jozafata. Jej proboszczem jest ks. kanonik Henryk Kalitka – pochodzący z naszej parafii. Gospodarz zaprezentował, prowadzoną przez siebie hodowlę koni. Była też okazja do spróbowania swoich sił w siodle. Nie zabrakło wspólnego posiłku i zabaw z chustą animacyjną w przykościelnym ogrodzie.

Kolejnymi wydarzeniami z letniego kalendarza, były dwie PIELGRZYMKI AUTOKAROWE.  15 lipca DO SANKTUARIUM MARYJNEGO W GIETRZWAŁDZIE, jedynego z dwunastu miejsc objawień Matki Bożej na świecie  uznanych przez Kościół, udała się grupa złożona z dorosłych pątników. Natomiast w ostatnich dniach sierpnia, pielgrzymowały dzieci i młodzież. W sumie ponad 70 osób.

Parafianie zapoznali się z dziedzictwem duchowym i materialnym krainy zwanej Świętą Warmią. Słynącej z niezachwianej, pomimo zawieruchy dziejowej, wierności wierze i umiłowaniu Maryi. Odwiedzili nie tylko Gietrzwałd,
ale też Stoczek Klasztorny i Świętą Lipkę, a więc najważniejsze sanktuaria maryjne regionu. W tym niezwykłym czasie, wiele razy wybrzmiewały słowa orędzia z gietrzwałdzkiego klonu: „Odmawiajcie gorliwie różaniec. Ja zawsze będę z wami!” W odpowiedzi na nie,szczególne miejsce podczas pielgrzymek, zajęła właśnie modlitwa różańcowa. Dodatkowo wzmocniona codziennym uczestnictwem we mszy św. i nabożeństwach drogi krzyżowej. Pątnicy na chwilę przed jubileuszowymi uroczystościami, polecili całą parafię opiece Matki Bożej, ofiarowując w tej intencji mszę wieczystą, która będzie sprawowana właśnie w Gietrzwałdzie.

Punktem kulminacyjnym tegorocznych przygotowań, była sierpniowa, PIESZA PIELGRZYMKA DO STÓP KODEŃSKIEJ PANI. W przededniu uroczystości Wniebowzięcia N.M.P. parafianie z Motwicy wyruszyli pod hasłem: „Sto osób na stulecie”. Udało się słowa wcielić w czyn. Ponad 100 pątników wraz z ks. proboszczem Markiem Kujdą, przeszło samodzielnie pierwszy odcinek, pielgrzymkowego szlaku, by w Przechodzie połączyć się z dekanalną grupą
z Wisznic. Całodzienny trud wędrowania, zakończyła msza na kodeńskich błoniach, pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy.

Natomiast 25 sierpnia liczni członkowie, parafialnych kół różańcowych, zasilili szeregi wiernych przybyłych na DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LEŚNEJ PODLASKIEJ. Tego sobotniego dnia uczestniczyli we mszy św., modlitwie różańcowej oraz wysłuchali ciekawych konferencji.

By pełniej przeżywać te wszystkie wydarzenia, 25 lipca odbył się KIERMASZ, na którym oprócz łakoci przygotowanych przez mamy dzieci ze scholi, można było nabyć koszulki z jubileuszowym logiem, które stało się znakiem rozpoznawczym naszej parafii. Dostępne były również breloki, prezentujące rezultaty prac remontowych w prezbiterium kościoła, podjętych w 2017 r. Umieszczono na nich zdjęcie nowego ołtarza głównego, który pojawił się w Motwicy dzięki ofiarności wiernych.

Umocnieni tym intensywnym czasem, letnich przygotowań, z nadzieją oczekujemy przyszłorocznego jubileuszu. Nie odpoczywamy i już planujemy kolejne działania, które będą nas przybliżać do tych szczególnych wydarzeń.

                                                                                                           Monika Chudzik

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeId753103fcc6

Październik 2018

W miesiącu październiku modlitwę  różańcową  w kościele  prowadzą:

w niedziele  o godz.   8.30   Koło Żywego Różańca  z Motwicy II ,

                      o godz. 11.30   schola

w pozostałe dni o godz. 16.30

w poniedziałkiKoła Różańcowe z Motwicy

w poniedziałek – 8.X. – Zelatorzy ze wszystkich KŻR

w poniedziałek - 15.X. - Nauczyciele

we wtorki   -       Katecheci i Koło Różańcowe Dzieci

w środę – 3 i 17.X.  -  KŻR z Dębowa

w środę – 10 i 24,31 .X. - KŻR z Pogorzelca

we czwartki - schola i Koło Różańcowe Dzieci

w piątki – 5, 19, 26.X. - KŻR z Sosnówki

w piątek - 12.X.     - KŻR z Czeputki

w soboty – 6 i 20.X. -  KŻR Męskie

w sobotę – 27.X. KŻR z Dańc

13.X. sobota – NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – Dębów i Pogorzelec

 

Pielgrzymujemy do Kodeńskiej Pani

Dnia 14 sierpnia 2018 r. wczesnym rankiem zgromadziliśmy się w kościele, aby ks. Proboszcz pobłogosławił wszystkich Pielgrzymów i wyruszyliśmy do Kodnia. Po drodze odpoczywaliśmy, posilaliśmy się, i tu serdeczne podziękowania dla ks. proboszcza Roberta Bartosika z parafii w Żeszczynce i  Parafian z Przechodu za przygotowanie pielgrzymom śniadania. W Przechodzie dołączyliśmy do Pielgrzymów z Wisznic, którzy w pielgrzymkę wyruszyli po raz dwudziesty, i tak już wędrowaliśmy do Kodeńskiej Pani razem, śpiewając, modląc się na różańcu, odprawiając drogę krzyżową, słuchając rozważań ks. dziekana Jana Pieńkosza nt. roli Ducha Św. w życiu człowieka. Każdy z Pielgrzymów niósł ze sobą intencje i to powodowało, że mimo skwaru, który lał się z nieba, a pod koniec burzy i ulewnego deszczu wszystkim udało się dotrzeć do celu. Na zakończenie Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Św. pod przewodnictwem ks. biskupa Kazimierza Gurdy. Dziękujemy naszemu ks. Markowi Kujdzie za zmobilizowanie parafian, aby było nas "Sto na Stulecie" - udało się!

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeIdf0a01ebd35

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W dniu 19 czerwca 2018 r. ks. Biskup Piotr Sawczuk  przewodniczył Mszy świętej  i udzielił pięćdziesięciu młodym ludziom Sakramentu Bierzmowania.
 Młodzież przez wiele  miesięcy  przygotowywała się do przyjęcia tego sakramentu pod kierunkiem ks. proboszcza Marka Kujdy, uczestnicząc w spotkaniach i naukach, brała też czynny udział nabożeństwach i uroczystościach kościelnych.

 Młodym życzymy, by byli wierni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i nigdy nie utracili Ducha Świętego.

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeId804109c56e

O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA MIESZKAŃCÓW NASZYCH WSI

Obrzęd błogosławieństwa pól jest wyrazem wiary w Bożą Opatrzność, w szczególne partnerstwo, jakie istnieje pomiędzy Dawcą życia, a człowiekiem. Przypomina o Bożym prymacie w świecie, pierwszeństwie wartości ducha wobec materii, o zależności od Stwórcy. Ważny jest też inny aspekt, zwykle pomijany: według myśli chrześcijańskiej praca na roli to zaszczyt, służba, znak podjęcia ścisłej współpracy z Bogiem.
(źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201019_e.html)

Dnia 13 maja 2018 r.  w naszej  parafii rozpoczęło się  poświęcenie  pól. Mieszkańcy poszczególnych wiosek uczestnicząc w tym obrzędzie wspólnie z ks. Proboszczem modlą się  i proszą  Boga o:

błogosławieństwo dla mieszkańców i ich domostw,

dobre tegoroczne plony, aby dobry Bóg chronił  od wszelkich kataklizmów,

Boże błogosławieństwo dla wszystkich pracujących na roli i dla każdego ludzkiego trudu,

dobre urodzaje, aby chleba naszego powszedniego starczyło dla wszystkich w naszej Ojczyźnie.

Idąc  w procesji ze śpiewem przez nasze wioski mieszkańcy zatrzymują się przy kapliczkach bądź krzyżach przydrożnych, gdzie w każdej  wsi  przygotowane są  cztery ołtarze.

Tak wyglądało poświecenie pól w:

Holeszowie

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeIdb4f04e20a2

Wygnance

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeId2cd1ab4b6e

Dańcach

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeId70131d1bea

Czeputce

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeId7a042b69ab

Romanowie

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeIdf995a99fc3

Sosnówce

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeIdccaaaf26fd

Dębowie

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeId492960b008

Holeszowie Osiedlu

Motwicy

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeId946b2cc5b0

Pogorzelcu

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeId955a693885

 

POŚWIĘCENIE PÓL 2018 r.

Niedziela  13.05.   -  Holeszów  Wieś.   godz.14.30

Poniedziałek  14.05. -  Wygnanka         godz.18.45

Wtorek  15.05. -   Dańce        godz.18.45

Środa    16.05. -    Czeputka    godz. 18.45

Czwartek  17.05. -  Romanów   godz.18.45

Piątek  18.05. –     Sosnówka    godz.18.45

Sobota  19.05.  –  Dębów   godz.18.45

Niedziela 20.05 -  Holeszów Osiedle  godz.14.30

Wtorek  22.05  -  Motwica po mszy św. o godz.18.00

Środa   23.05. -   Pogorzelec     godz. 18.45

                   Terminy Mszy św. z racji poświęcenia pól.

Holeszów Wieś  -  Niedziela            27.05   godz. 13.30

Motwica  -             Wtorek               22.05. godz. 18.00

Wygnanka -           Środa                  23.05.   godz. 18.00 

Dębów    -              Czwartek            24.05.   godz. 18.00

Dańce    -                Piątek                 25.05.   godz. 18.00

Czeputka  -            Sobota                26.05.   godz. 18.00

Sosnówka -           Poniedziałek      28.05.   godz. 18.00

Pogorzelec -         Wtorek                29.05.  godz. 18.00

Holeszów Osiedle – Piątek             01.06.  godz. 18.00

Romanów  -       Niedziela               08.07. godz. 10.30

 

JUBILEUSZOWE NABOŻEŃSTWA MAJOWE

W tym roku obchodzimy 200-lecie powstania DIECEZJI SIEDLECKIEJ. Ten wyjątkowy jubileusz jest doskonałą okazją, aby podczas nabożeństw majowych przybliżyć jej wielkie dziedzictwo duchowe i historyczne. Jest szansa,
aby poznać sylwetki niezwykłych ludzi Podlasia, przypomnieć o  wyjątkowych miejscach.  Szczególnie pochylimy się nad diecezjalnymi sanktuariami maryjnymi.

Najmłodszym proponujemy udział w quizie o dziejach Diecezji. W kolejne wtorki, czwartki i niedziele będzie można zdobyć kartę z pytaniem, na które odpowiedź ukryta jest w czytance z danego dnia.  W kompletowaniu kart przydatna będzie jubileuszowa plansza.
Do przedstawienia historii Diecezji zaprosiliśmy młodszych
i starszych parafian, którzy odczytują ją z podziałem na role. W przeżywaniu nabożeństw majowych pomagać będzie również związana z obchodami 200-lecia, dekoracja kościoła.

Majowe czytanki zostały przygotowane na podstawie pozycji książkowych ks. Zbigniewa Sobolewskiego: „Czy ty mnie miłujesz?”, Imię Twoje Wysławiamy. Dzieje Diecezji Siedleckiej (1818 – 2018)”, a także „Opowiadania z dziejów Diecezji Siedleckiej”.

Mamy nadzieję, że jubileuszowe nabożeństwa majowe pozwolą na właściwe przygotowanie się do kulminacji obchodów 200-lecia Diecezji, które będą miały miejsce 9 czerwca w katedrze w Siedlcach.

PROGRAM NABOŻEŃSTW MAJOWYCH

 • 1 maja (wtorek) – SPACER – bp Beniamin Szymański
 • 3 maja (czwartek) – CIOCIA Z RWANDY – bł. O. Honorat Koźmiński
 • 6 maja ( niedziela) – PRATULIN – męczennicy podlascy
 • 8 maja (wtorek) – OCALAŁY OBRAZ – sanktuarium w Leśnej Podlaskiej
 • 10 maja (czwartek) – KOLEMBRODZKA STRAŻNICZKA WIARY – sanktuarium w Kolembrodach
 • 13 maja (niedziela) – LEKCJA RELIGII – bł. Ks. Ignacy Kłopotowski
 • 15 maja (wtorek) – KRÓLOWA PODLASIA – sanktuarium w Kodniu
 • 17 maja (czwartek) – WIKTOR TO ZWYCIĘZCA – św. Wiktor i Janów Podlaski
 • 20 maja (niedziela) – NIEDOSZŁE BISKUPSTWO – Łuków
 • 22 maja (wtorek) – NOCNA PIELGRZYMKA – sanktuarium w Mokobodach
 • 24 maja (czwartek) – W WOLI GUŁOWSKIEJ – sanktuarium w Woli Gułowskiej
 • 28 maja (poniedziałek) – GRA ULICZNA - Siedlce

View the embedded image gallery online at:
http://www.motwica.pl/index.php?start=290#sigFreeIdee1e84a615