WYDARZENIA

Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystości Bożego Ciała (26 maja 2016 r.) w naszej parafii rozpoczęła się mszą, a po niej wierni wyruszyli w procesję, podczas której ksiądz niósł pod baldachimem Najświętszy Sakrament w monstrancji, stąpając po obsypanej kwiatami drodze. Uczestnicy procesji zatrzymywali się przy czterech ołtarzach, które symbolizują cztery strony świata, cztery żywioły, ale przede wszystkim cztery Ewangelie. Są one związane tematycznie z eucharystią. Jest to element dosyć nowy, wprowadzony po Soborze Watykańskim II. Ołtarze ponadto mają swoje nazwy i przypisane im są konkretne Ewangelie. Na koniec kapłan udzielił wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.Obrzęd poświęcenia pól

Przez ostatnie kilka dni w poszczególnych wioskach gromadzili się mieszkańcy i wędrowali po swoich wsiach modląc się o dobre urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy na roli. W dniu dzisiejszym tj. 24 maja 2016 r. zakończyliśmy obrzęd poświęcenia pól w naszej parafii. Po mszy św. mieszkańcy wsi Motwica pod przewodnictwem ks. proboszcza Marka Kujdy przeszli do czterech ołtarzy śpiewając pieśni, słuchając Słowa Bożego modląc się w intencji wszystkich jej mieszkańców i dobre urodzaje.

A oto krótki opis ze strony Muzeum Wsi Lubelskiej dotyczącej zwyczaju poświęcenia pól.

„W okresie wzrostu i dojrzewania płodów rolnych od pokoleń ma miejsce zwyczaj błogosławieństwa pól - kiedy chrześcijanie, dziękując Bogu za Jego dary, uczą się zarazem szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości w przekonaniu, że dodane im zostanie wszystko, co konieczne do życia. Zatem gromadzono się o umówionej godzinie wokół pierwszego ołtarza - udekorowanej kapliczki czy krzyża, gdzie po modlitwach, odśpiewaniu określonej suplikacji o dobrą pogodę i zbiory oraz po wysłuchaniu Ewangelii następował moment święcenia pól i okolicznych zasiewów. Orszak procesyjny pod przewodnictwem księdza, z krzyżem, obrazami i chorągwiami ruszał ze śpiewem religijnych pieśni, litanii do Wszystkich Świętych do kolejnych czterech stacji. Obchodził w ten sposób wszystkie okoliczne pola, które ksiądz święcił, aby „Bóg od tych miejsc złe odwracał przygody, dozwolił w obfitości wszelakim dojrzewać płodom, a przy zdrowiu i swym błogosławieństwie zebrać takie raczył”. Kropiąc święconą wodą te zasiewy, kapłan polecał je na chwałę Bożą obracać i własny pożytek, używając ich uczciwie. W procesjach tych uczestniczyły gromadnie całe wsie, składając Bogu dzięki za Jego dary i prosząc o dobre plony.”

W innym miejscu opis tego obrzędu:

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201019_e.html

W rocznicę objawień fatimskich w naszej parafii

   Chcąc uczcić w naszej parafii  dzień 13 maja - 99 rocznicę objawień fatimskich, kółka różańcowe miały spotkanie w kościele. Na początku odśpiewano hymn Kół Żywego Różańca, następnie odmówiono różaniec - część chwalebną z rozważaniami prowadzonymi przez zelatorkę Elżbietę Kuchtę. Podczas różańca włączyła się schola i śpiewająco odmówiła 3 tajemnicę. Nabożeństwu majowemu  przewodniczył ks. proboszcz Marek Kujda, gdzie kolejnym sanktuarium, jakie zostało umieszczone na mapie była właśnie Fatima. Kulminacyjnym punktem  uroczystości było nasze uczestnictwo we mszy św. Po mszy św. odbyło się spotkanie z zelatorką dekanalną panią Joanną Dudzińską.

TWÓRCY SPEKTAKLU

.

Załączniki:
Pobierz plik (Broszura aborcja.pdf)FOLDER[PDF]942 kB

Refleksje po spektaklu

ŻYCIU TAK!  

W naszej parafii, niedzielnego przedpołudnia 8 maja 2016r. miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Zaprezentowano montaż słowno – muzyczny:  DRAMAT JEDNEGO ŻYCIA.

Celem spektaklu było przybliżenie za pomocą inscenizacji, piosenek, świadectw, modlitwy i obrazu, problematyki obrony życia poczętegooraz wyraźny sprzeciw przeciwko praktykom aborcyjnym.

Całe przedsięwzięcie nie miało jednak wydźwięku pesymistycznego.
Słowa finałowej piosenki Życie czeka z repertuaru zespołu Dzieci z Brodą: Rodzina, która na życie czeka, to jest wyjście dla człowieka, wyraźnie dawałydo zrozumienia o nadziei płynącej z kochającej, troskliwej rodziny.
Jako najlepszego środowiska dla przyjmowania nowego życia.

Inicjatorem całego przedsięwzięcia był proboszcz ks. Marek Kujda.
Do realizacji przedsięwzięcia zaangażowały się rodziny uczestniczące aktywniew życiu parafii. O oprawę muzyczną zadbała parafialna schola pod kierunkiem Moniki Chudzik. Na ten niezwykły czas parafianie zamienili się w aktorów, piosenkarzy oraz scenografów. Wywiązali się ze swoich zadań niesamowicie wywołując łzy wzruszenia na twarzach wielu widzów. Jak mówi jedna z oglądających: Bardzo wzruszające i przejmujące przedstawienie. Oby takich więcej.

Poruszana tematyka nie przeszła bez echa wśród widzów. Jedna z nich mówi: Mocne i pouczające (…) mamy świadomość tego, że obrona ludzkiego życia, to nasz moralny obowiązek. Zwłaszcza wobec dzieci, które nie mają żadnego prawa głosu. Za to jedna z mam dzieci uczestniczących w przygotowaniu montażu, wyznaje: Po obejrzeniu dzisiejszego spektaklu, jeszcze raz utwierdziłam się w przekonaniu, że dobrze postąpiłam kiedy zaopiekowałam się moimi przysposobionymi córkami. Musimy dbać o każde życie i to nienarodzone, i narodzone. Musimy dbać o prawo do życia i szczęścia dzieci.

Realizacja tego przedsięwzięcia, była też niesamowitą okazją,by przez obcowanie z trudnym i ważnym tematem, poprzez sztukę, bardziej zintegrować ze sobą wiernych należących do jednej parafii.Młodzież ze scholi mówi jednogłośnie: To był niesamowity czas. Tyle wrażeń, emocji. Ale opłacało się usłyszeć te brawa na koniec.Rodzice najmłodszych dzieci dodają: To wydarzenie było wspaniałym czasem dla naszej rodziny. Mogliśmy pobyć razem i zrobić coś wartościowego. Przypomniało nam to jakim szczęściem jest kochająca się rodzina.

Jako jedna z osób odpowiedzialnych za powodzenie całego przedsięwzięcia, mam nadzieję, że wszyscy po przeżyciu przygotowanego przez nas spektaklu, powiedzą wyraźnie: ŻYCIU TAK!

Monika Chudzik

Nasza parafialna schola

Dzisiaj tj. 1 maja 2016 roku oficjalnie zainaugurowała swoją działalność Schola Parafialna pod przewodnictwem pani Moniki Chudzik. Dzieci otrzymały błogosławieństwo ks. proboszcza Marka Kujdy, śpiewniki z modlitwą i obrazkami św. Cecylii oraz identyfikatory- przypinki z umieszczonym na nich logiem scholi.

Cały zespół jednogłośnie złożył przyrzeczenie następującej treści:

Dziękując Panu Jezusowi i Jego Matce za łaskę powołania do scholi parafialnej, przyrzekam swoją służbę pełnić pobożnie, pilnie i radośnie. Panie Jezu pomnażaj moją pobożność. Zachowaj od zniechęcenia. Strzeż przed próżnością. Spraw Panie, abym to, co śpiewam ustami, wypełniał w swoim życiu. Błogosław moim Rodzicom i wychowawcom, aby pomogli mi, pilnie i radośnie pełnić zaszczytną służbę. Święta Maryjo, Służebnico Pana, św. Cecylio, dopomóżcie mi. Amen.

Przyrzeczenie złożyli:

Mikołaj Bień, Dominik Bujalski, Julia Bujnik, Antonina Chudzik, Cyprian Chudzik, Maja Chudzik, Adam Huszaluk, Julia Jurczuk, Alicja Łobacz, Maciej Łobacz,

Michele Łudczak, Kaja Martychowiec, Kinga Martychowiec, Aleksandra Mazur, Bartosz Mikulski, Wioletta Najdiuk, Alicja Olszówka, Amelia Olszówka, Julia Osypiuk, Julia Raczkowska, Natalia Raczkowska, Dagmara Radko, Julia Radko, Dominika Siwek, Mateusz Siwek,Martyna Skrzyńska, Mikołaj Tereszczyński, Natalia Tereszczyńska, Zuzanna Welik.

Patronować scholi będzie św. Cecylia

Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Jej wspomnienie przypada na 22 listopada.

 

MODLITWA DO ŚW. CECYLII

Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza

Strażniczko harmonii, z tonów czynisz piękny splot

By dźwięcznym, czystym był wspólny głos.

Nauczycielko cierpliwości i wytrwania

   Przyjm prośby nasze i błagania

   By śpiewało nam się lżej

W swej opatrzności głos każdy miej

Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach

   Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach

Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba

Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!

Wszechmogący Boże,
przyjmij łaskawie nasze błagania zanoszone
do Ciebie za wstawiennictwem świętej Cecylii,

dziewicy i męczennicy, spraw także,
abyśmy cześć jej oddając,
szli także za przykładem jej świętego życia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

Schola będzie przygotowywała oprawę muzyczną, na każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12.00 oraz będzie aktywnie uczestniczyć w nabożeństwach i świętach kościelnych. Spotkania odbywają się minimum dwa razy w miesiącu w sali parafialnej.

Wszystkich zapraszamy na nabożeństwa majowe z udziałem scholi i katechezą maryjną dla dzieci, w każdą środę i piątek o godz. 17.30.


Dzisiaj wykonane zostały pieśni i piosenki o tematyce Maryjnej. Ze względu na rozpoczynający się miesiąc maj oraz na patronkę parafii.

Solowo wystąpiły: w utworze "Historia" z repertuaru Magdy Anioł : Julia Radko, Kinga Martychowiec, Wioletta Najdiuk i Aleksandra Mazur; w utworze "Mama" Dzieci z Brodą: Antonina Chudzik, Alicja Olszówka, Maja Chudzik, Julia Raczkowska oraz Natalia Raczkowska; "Amen jak Maryja":  Natalia Tereszczyńska i Natalia Raczkowska.

Życzenia imieninowe dla Księdza Proboszcza

W dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2016 r. w przeddzień imienin ks. proboszcza Marka Kujdy po Mszy św. w imieniu całej rodziny parafialnej przedstawiciele Rady Parafialnej (Marta Baj i Janusz Pawlik), Kół Żywego Różańca (Elżbieta i Wiesław Kuchtowie) i dzieci (Cyprian i Maja Chudzik, Julia Jurczuk, Maciek Łobacz) złożyli Czcigodnemu Solenizantowi serdeczne życzenia, a schola zaśpiewała  tradycyjne " Życzymy, życzymy..."

Pani Marta Baj :

Czcigodny Księże Proboszczu.

Dzień Imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.

Zapewniając Cię o tej wdzięczności, pragniemy w imieniu całej wspólnoty parafii Motwica złożyć Ci życzenia prawdziwej, apostolskiej odwagi, pokornej zgody na Boże plany. Niech Pan serc ludzkich Jezus Chrystus - będzie źródłem siły i radości z wykonywanej przez Księdza służby w Winnicy Pańskiej.

Życzymy Ci, drogi Księże Proboszczu, aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.

Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc.

Życzymy Ci wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz tego, by Twoje szlachetne powołanie, przyniosło Ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi.

Dziękując za to, że prowadzisz nas do Jezusa i wzbudzasz w nas nadzieję swoim duchowym wsparciem, życzymy Ci abyś szedł przez życie, jak dotąd z dobrocią w sercu, otoczony ludzką życzliwością. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech daje Ci siły w prowadzeniu parafii i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w swojej opiece.

Szczęść Boże.

Pani Elżbieta Kuchta:

Czcigodny Księże Proboszczu.

W imieniu całej wspólnoty różańcowej z naszej parafii pragniemy złożyć na ręce kapłańskie jak najserdeczniejsze życzenia imieninowe.

Życzymy, aby Pan Bóg obdarzył dobrym zdrowiem, a Matka Boża Różańcowa otaczała ks. Proboszcza swoją macierzyńską opieką i wypraszała na każdy dzień potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej.

Patronie naszego Kapłana św. Marku Ewangelisto – Twojej szczególnej opiece polecamy ks. Proboszcza i prosimy, abyś wstawiał się za Nim u tronu Bożego. Niech Duch św. prowadzi, oświeca, uczy, wspiera i kształtuje serce kapłańskie na wzór Najświętszego Serca Jezusa i Maryi.

Życzymy, aby Pan Bóg zawsze stawiał na drodze kapłańskiej samych życzliwych ludzi.

Do życzeń dołączamy duchowy prezent w postaci modlitwy za kapłana – ofiarujemy Apostolat MARGARETKA. Prosimy o pobłogosławienie tego dzieła modlitwy.

Bóg zapłać i szczęść Boże w dalszej posłudze kapłańskie.

 Cyprian Chudzik:

Księże Proboszczu!
Z okazji święta Twego Patrona,
w imieniu rodziców i dzieci naszej parafii,
niesiemy Ci skromne dary:
pamięć w modlitwie, serc życzliwość -
nich Bóg pomnaża łaski bez miary!